Приеха основните спецификации за стандарта Bluetooth 4.0

Организацията Bluetooth SIG (Special Interest Group) обяви приемането на основните спецификации за новата енергоефективна Bluetooth технология (Bluetooth low energy technology), която се явява база за новата четвърта версия на популярния стандарт.

Според представители на консорциума, приемането на параметрите отваря вратата към създаването на съвсем нов пазар на евтини и енергийно ефективни Bluetooth устройства. Те посочват, че огромен брой бизнес сегменти, като здравеопазването, спорта, фитнеса, безопасността и домашните развлечения, биха се възползвали от технологията.

Версия четири ще позволява създаването на два типа устройства: двурежимни и еднорежимни, като първият клас ще може да бъде интегриран в съществуващите класически Bluetooth контролери.