Google App спират поддръжката на IE6

Google спират поддръжката на почти десетгодишната версия 6 на IE от 1 март 2010, за всики техни приложения. Поддръжката ще бъде удължена малко само за Google Mail Google Calendar, но се очаква до третото тримесечие и при тях да отпадне.

Google Apps ще продължат да поддържат Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Google Chrome 4.0, Safari 3.0 и по-високи версии

Мога само да кажа - време беше!