Преглед на урок

PHP и MySQL въведение

PHP и MySQL въведение
В този урок ще научите как да свързвате MySQL база данни с PHP код.


Код
<?php 
//Тук се съдържа информацията за вашата база данни 
$host = "localhost";  //Сървъра на който се намира (localhost по подразбиране)
$dbuser = "dbuser";  //Потребителското име 
$dbpass = "dbpass";  //Паролата 
$dbname = "dbname";  //Името на базата данни 

//Свързването с mySQL
mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass")
	or die("Грешка");
mysql_select_db("$dbname")
	or die("Грешка");
?>

Добавяне на информация в базата данни

Код
<?php 
//Тук се съдържа информацията за вашата база данни 
$host = "localhost";  //Сървъра на който се намира (localhost по подразбиране)
$dbuser = "dbuser";  //Потребителското име 
$dbpass = "dbpass";  //Паролата 
$dbname = "dbname";  //Името на базата данни 

//Свързването с mySQL
mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass")
	or die("Грешка");
mysql_select_db("$dbname")
	or die("Грешка");

//Добавянето 
$query = mysql_query("INSERT INTO таблица (поле1, поле2, поле3) VALUES ('нещо1', 'нещо2', 'нещо3')"); 
$num = mysql_affected_rows($query); 

if ($num) { 

//Ако всичко е успешно извежда:
echo "Успешно въведохте данните."; 

}else { 

//Ако въвеждането не е успешно извежда:
echo "Грешка! Въвеждането не е успешно."; 

} 

?>

(поле1, поле2, поле3) са имената на полетата в които ще въвеждате информация.
('нещо1', 'нещо2', 'нещо3') стойностите които въвеждате в съотверните полета.
mysql_affected_rows() с това проверяваме колко реда са въведени в таблицата


Извличане на информация от базата данни (Извлича всички редове от таблицата).

Код
<?php 
//Тук се съдържа информацията за вашата база данни 
$host = "localhost";  //Сървъра на който се намира (localhost по подразбиране)
$dbuser = "dbuser";  //Потребителското име 
$dbpass = "dbpass";  //Паролата 
$dbname = "dbname";  //Името на базата данни 

//Свързването с mySQL
mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass")
	or die("Грешка");
mysql_select_db("$dbname")
	or die("Грешка");

//Изпълнение на заявката
$query = mysql_query("SELECT * FROM таблица"); 

//Изписване на информацията 
while($row = mysql_fetch_array($query)){ 

echo " $row['поле1'] - $row['поле2'] - $row['поле3'] "; 

} 
?>

! За извличане на един ред от таблицата

Код
$query = mysql_query("SELECT * FROM таблица WHERE поле1 = 'нещо1' "); 

Промяна на информацията от базата данни

Код
<?php 
//Тук се съдържа информацията за вашата база данни 
$host = "localhost";  //Сървъра на който се намира (localhost по подразбиране)
$dbuser = "dbuser";  //Потребителското име 
$dbpass = "dbpass";  //Паролата 
$dbname = "dbname";  //Името на базата данни 

//Свързването с mySQL
mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass")
	or die("Грешка");
mysql_select_db("$dbname")
	or die("Грешка");

//Обновяването 
$query = mysql_query("UPDATE таблица SET поле1 = 'нещо1', поле2 = 'нещо2', поле3 = 'нещо3' "); 
$num = mysql_affected_rows($query); 

if ($num) { 

//Ако всичко е успешно извежда
echo "Промяната премина успешно."; 

} else { 

//Ако е Не успешно извежда
echo "Промяната не е успешна."; 

} 
?>

Изтриване на информацията от базата данни

Код
<?php 
//Тук се съдържа информацията за вашата база данни 
$host = "localhost";  //Сървъра на който се намира (localhost по подразбиране)
$dbuser = "dbuser";  //Потребителското име 
$dbpass = "dbpass";  //Паролата 
$dbname = "dbname";  //Името на базата данни 

//Свързването с mySQL
mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass")
	or die("Грешка");
mysql_select_db("$dbname")
	or die("Грешка");

$query = mysql_query("DELETE FROM `таблица` WHERE поле1 = 'нещо1' "); 
$num = mysql_affected_rows($query); 

if ($num) { 

//Успешно изтриване
echo "Изтриването премина успешно"; 

} else { 

//Не успешно изтриване
echo "Изтриването е не успешно!"; 

} 
?>

! За да не пишете всеки път Конекциите към базата данни можете да ги заредите със следният код в началото на всяка страница:

Пример с файл config.php

Код
<?php
//Тук се съдържа информацията за вашата база данни 
$host = "localhost";  //Сървъра на който се намира (localhost по подразбиране)
$dbuser = "dbuser";  //Потребителското име 
$dbpass = "dbpass";  //Паролата 
$dbname = "dbname";  //Името на базата данни 

//Свързването с mySQL
mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass")
	or die("Грешка");
mysql_select_db("$dbname")
	or die("Грешка");
?>


Ето и как се извиква config.php

Код
include("config.php"); // Ако config.php е в същата директория

Код
include("config/config.php"); // Тук config.php е в директория config

Пример:

Код
<?php 
include("config/config.php");

//Добавянето 
$query = mysql_query("INSERT INTO таблица (поле1, поле2, поле3) VALUES ('нещо1', 'нещо2', 'нещо3')"); 
$num = mysql_affected_rows($query); 

if ($num) { 

//Ако всичко е успешно извежда:
echo "Успешно въведохте данните."; 

}else { 

//Ако въвеждането не е успешно извежда:
echo "Грешка! Въвеждането не е успешно."; 

} 
?>

Примерите са писани от мен с малка помощ от http://bg2.php.net/

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.