Преглед на урок

Функции

Функции
Функциите в PHP биват вградени и дефинирани от потребителя, въпреки това се наричат функции.

Общата форма за извикване на функция е:

Код
func(арг1,арг2,...)

Броят аргументи варира от функция на функция.Всеки от тях може да бъде валиден израз,
включително за извикване на други функции. Ето един прост пример за извикване
на предварително дефинирана функция:

Код
$lenght = strlen("SuX");

strlen е стандартна функция на PHP, която връща дължината на низ.Следователно на $lenght
ще бъде присвоена дължината на низа "SuX" : три.

Ето пример за извикване на функция, което се използва за аргумент на функция:

Код
$lenght = strlen(strlen("SuX"));

Вероятно вече знаете какъв ще е резултата от този пример.Първо се изпълнява вътрешната функция
strlen("SuX"), с резултат цяло число 3. И така кода се опростява до:

Код
$lenght = strlen(3);
strlen() очаква низ и следователно преобразува 3 в низ "3", крайният резултат ще е 1,
дължината на низа "3".


Дефинирани от потребителя функции

Начинът за дефиниране на функции е:

Код
function име_на_функцията(арг1, арг2, арг3,...)
	{
		списък с конструкции
	}
За да върнете стойност от функция трябва да извикате return във функцията.Това спира
изпълнението на функцията и връща expr като стойност на функцията.

Следва пример с функция, която приема един аргумент $x, и връща квадрата на стойноста му.

Код
function square ($x)
	{
	return $x*$x;
	}
След дефиниране на функцията, тя може да буде ползвана навсякъде.

Например:

Код
print 'The square of 3 is' .square(3);

Област на видимост на функциите

В тези функции, се дефинират променливи които се използват само от функициите и
няма да съществуват след изпълнението и.
Ето пример за променлива $var, която не се променя след извикването на функцията:

Код
function func()
	{
		$var = 2;
	}
	$var = 1;
	func();
	print $var;
При извикването на func, променливата $var, на която се присвоява "2",
се намира само в областа на видимост на функцията и не се променя
стойноста на $var извън нея.Резултатът от изпълнението на кода е "1".

Ако желаете да промените променливата $var отвън, може да ползвате вградения масив
$GLOBALS[] за досъп до променливи от глобалната област на видимост на скрипта.

Код
function func()
	{
		$GLOBALS["var"] = 2;
	}
	$var = 1;
	func();
	print $var;
Ще отпечата стойността 2

Автор: SuX

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.