Преглед на урок

Конструкция If

Конструкция If
Конструкция If

Конструкция

Код
if (expr)
	контрукция
elseif (expr)
	контрукция
elseif (expr)
	контрукция
...
else
	контрукцияСписък с конструкции

Код
if (expr):
	списък с контрукции
elseif (expr):
	списък с контрукции
elseif (expr):
	списък с контрукции
...
else:
	списък с контрукции
endif;

Конструкциите if са най-често използваните условни структури и са на разположение
в повечето езици за програмиране.Изразът в конструкцията if се нарича истинен израз.
Ако истинният израз се оценява като true, конструкцията или набора от конструкции
след нея се изпълняват.; в противен случай - не

За да изпълните даден код, когато всички истинни изрази от конструкцията if са false,
добавете клон на изпълнение else:

Код
if ($SuX >= 50) {
	print '$SuX is in range';
} else {
	print '$SuX is invalid';
}

Конструкцията elseif може да бъде използвана за провеждане на няколко последователни
проверки, които водят до изпълнението единствено на кода след първото изпълнено условие.
Например:

Код
if ($num < 0) {
	print '$num is negative';
} elseif ($num == 0) {
	print '$num is zero';
} elseif ($num > 0) {
	print '$num is poitive';
}

Последният elseif може да бъде заместен с else, което е практика в последно време.

Ето един начин за записване на предходния пример с HTML блокове, вместо с print:

Код
<?php if ($num < 0): ?>
<h1>$num is negative</h1>
<?php if ($num == 0): ?>
<h1>$num is zero</h1>
<?php if ($num > 0): ?>
<h1>$num is positive</h1>
<?php endif; ?>

В HTML блоковете не се извършва заместване на променливи.Тези блокове се отпечатват без промяна.


Автор: SuX

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.