Преглед на урок

Конструкция switch

Конструкция switch
Конструкция switch

Конструкция

Код
switch (израз) {
case израз:
	списък с конструкции
case израз:
	списък с конструкции
...
default:
	списък с конструкции
}


Списък с конструкции

Код
switch (израз):
case израз:
	списък с конструкции
case израз:
	списък с конструкции
...
default:
	списък с конструкции
endswitch;

Конструкцията switch се използва за заместване на дълги конструкции if/else с
по-елегантен код.Подава се израз, който се сравнява с всички възможни конструкции
за случаи от тялото.Когато се открие съвпадение, се изпълнява кода след съответната
конструкция case, като останалите редове case се пренебрегват.Сравнението се извършва вътрешно чрез стандартния оператор за равенство (==).За прекъсване на изпълнениетои продължаване с кода след конструкцията switch, се използва конструкцията break.Обикновено, конструкцията break се поставя в края на списъка с конструкции case, въпреки че не е задължително.Ако нито едно условие от конструкцията case не е
изпълнено и конструкцията switch съдържа default, ще бъде изпълнен списъкът с
конструкции след тази ключова дума.Случаят default трябва да бъде последен от всички случаи:

Код
switch ($answer) {
	case 'y':
	case 'Y':
		print "The answer was yes\n";
		break;
	case 'n':
	case 'N':
		print "The answer was no\n";
		break;
	default:
		print "Error: $answer is not a valid answer\n";
		break;
}
Автор: SuX

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.