Преглед на урок

Конструкции на цикли for, while, do-while

Конструкции на цикли for, while, do-while
Цикъл for

Цикълът for е най-използваният тип цикъл в PHP скриптовете и има следния синтаксис:

Код
for( инициализираща стойност, проверка, ступка )
	{ Конструкция/и }


Инициализиращатата стойност се използва като начална стойност на брояча итерациите на цикъла.
За тази цел може да бъде дефинирана променлива, която традиционно се нарича $i.
При всяко преминаване през цикъла се проверява израз за булев резултат.Съответната итерация
ще се изпълни, смо ако резултатът е истина.Цикълът завършва, когато резултатът от проверката
е неистина.
С всяка итерация цикълът изпълнява кода в конструкцията, след това променя брояча с една стъпка.
Могат да бъдат изпълнени и повече конструкции, ако са заградени между фигурни скоби и оформят
блок конструкции.
Следващият пример прави единадесет итерации и променя присвоената стойност на две променливи
на всяко преминаване през цикъла:

Код
<html><head><title>Цикъл for</title></head>
<body>
<?php
	$x=10; $y=10;
echo("Преди началото на цикъла стойностите на променливите са: x=$x, y=$y <br><br>");
	for( $i = 0; $i <= 10; $i++ )
	{ $x += 10;
	  $y += 20;
	}
echo("В края на цикъла новите стойности на променливите са: x=$x, y=$y");
?>
</body>
</html>

Цикъл while

Друг тип цикъл използва ключовта дума "while", последвана от израз з проверка с булев
резултат истина или неистина.

Ако резултатът за проверка е истина, кодът в конструкцията ще бъде изпъълнен.След това като е
изпълнен, изразът ще бъде оценяван отново и цикълът ще завърши, когато бъде оценен като неистина.

Блокът конструкции трябва да съдържа код, който да променя израза за проверка, за да може
стойността му да стане неистина в даден момент, иначе създаденият цикъл ще бъде безкраен.


Код
<html><head><title>Цикъл while</title></head>
<body>
<?php
	$i=0; $var=100;
	
	while( $i<3 )
	{ $var++;
	  $i++;
echo ("При i=$i, var=$var <br>";)
	}
echo ("Цикълът спира при i=$i.<br> 
		Крайната стойност на \$var е $var");
?>
</body>
</html>
Цикъл do-while

Кодът в конструкциите е преследван от ключовата дума while и израз за проверка с булев резултат.

Ако изразът за проверка е истина, цикълът започва отначало от думата do и продължава, докото
изразът не бъде оценен като неистина.

Важно е да се отбележи, че за разлика от обикновенния цикъл while, кодът в конструкцията
ще бъде задължително изпълнен поне веднъж, тъй като до израза за проверка ще бъде достигнато
чак на края на цикъла.

Цикълът в седващият пример изобщо няма да започне, тъй като стойността на брояча се увеличава
с 1 в първото изпълнение на кода в конструкцията, така че изразът за оценяване е неистина още
при първата му проверка:

Код
<html><head><title>Цикъл Do-While</title></head>
<body>
<?php
	$i=0; $var=10;
	
	do { $var++; 
		$i++; }
	while ( $i<1 );
	  
echo ("Цикълът спира на \$i = .<br>$i.<br> 
		Стйността на променливата \$var е $var");
?>
</body>
</html>


Автор: SuX

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.