Преглед на урок

Масиви. Част първа

Масиви. Част първа
Създаване на масив

Масивът е променлива, която може да съдържа много стойности,
за разлика от обикновената променлива, която съдържа само една стойност.
Стандартна променлива може да бъде зададена като масив чрез функцията аггау().
След това на елементите й могат да бъдат присвоявани много стойности на данни,
като се използват името на масива и индексния номер. Индексът започва от нула,
а номерът му се поставя в квадратни скоби, както можете да видите в следващия пример:

Код
<?php
	$arr = array();
	$arr[0] = "Това ";
	$arr[1] = " е ";
	$arr[2] = "Масив";
	echo( $arr[0] . $arr[1] . $arr[2] );
?>

Сега всеки елемент на масива може да се използва като стандартна променлива.
Често е удобно да се специфицират първоначални стойности на елементите на масива
като списък от аргументи на функцията аггау(). Това е показано в следващия пример,
който създава два масива:

Код
<?php
	$arr1 = array( "A1 ", "B1 ", "V1 " );
	$arr2 = array( "A2 ", "B2 ", "V2 " );
	echo( $arr1 [0] .$arr1 [2] . $arr2 [0] . $arr2 [2] );
?>


Промяна на стойностите на елементите на масив

Масивите в РНР са много гъвкави и всеки елемент в тях може да съдържа различен тип данни.
За да демонстрираме тази възможност, в следващия пример създаваме масив с два елемента,
първоначално съдържащи числови стойности. Те са изписани на страницата. След това на
елементите се присъединяват нови стойности - низове. Накрая новите стойности се извеждат
на екрана.

Код
<html>
 <head>
  <title>Промяна на стойностите на елементите на масив</title>
 </head>
 <body>
<?
	#създаване на масив
	$arr = array( "1 ", "2 " );
	echo("Първоначалните стойности на елементите на масива са $arr[0] и $arr[1] <br>");
	#Присвояване на нови стойности
	$arr[0] = A;
	$arr[1] = B;
	echo("Новите стойности са: $arr[0] и $arr[1] ");
?>
</body>
</html>

Автор: SuX

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Коментари

Weakness

Към автора:като преписваш давай източника или поне не преписвай 1:1.Книгата е със защитени права все пак...

Esian

Код

<?php
$a = array('edno', 'dve', 'tri');
?>

За достъп до масива, описан по-горе (а и не само до него, а до всеки един масив в PHP), могат да се използва не само $a[1], а също така и $a{1}.

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.