Преглед на урок

Масиви. Част втора

Масиви. Част втора
Извличането на всички стойности на елементи от масива може
да стане лесно чрез функцията foreach(), която ги обхожда.
На всяка итерация стойността на някой елемент може да бъде
присвоена на променлива, като се използва ключовата дума "as".
Тя трябва да бъде специфицирана в конструкцията на аргумента на
всяка функция foreach(), заедно с името на масива и на променливата
със следния синтаксис:


Код
foreach(   масив as  променлива) {  
 текуща стойност на променлива  }


Следващият пример обхожда масив и изписва всяка стойност на елемент на страницата:

Код
<html>
<head><title>Списък на елементите на масив</title>
</head>
<body>
<?
	$arr = array( "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е" );
	foreach( $arr as $var )
	{
	 echo("Това е стойност на елемент от масива: $var <br>;");
	 }
?>
</body>
</html>Размер на масива

Функцията sizeof() в РНР е разновидност на функцията count(), така че и двете могат
да се използват, за да определят общия брой на елементите в масив. Те изискват в
аргумента им да бъде записано името му.
Следващият РНР скрипт първо създава празен масив, след това попълва три елемента
със данни, като използва цикъла for. Всяка от стойностите на елементите е изписана
на страницата, като се използва функцията foreach(). Накрая размерът на масива се
присвоява на променлива и се също изписва на страницата.

Код
<html>
<head><title>Размер на масива</title>
</head>
<body>
<?
	$arr = array();
	for( $i = 0; $i < 5; $i++ )
	{
	$arr[ $i ] ="Това е елемент с индекс $i<br>"; 
	}
	foreach( $arr as $var )
	{
	echo($var);
	}
	$razmer = count( $arr );
	echo( "<br>Общият брой на елементите е: $razmer" );
?>
</body>
</html>


Добавяне на елементи на масив


В началото на масива могат да бъдат добавени допълнителни елементи с функцията
array_unshift(), а в края му - с array_push(). И двете изискват като аргументи
името на масива, последвано от данните в елемента.
В следващия пример е създаден масив с три елемента. След това са добавени още
един в началото му и два в края му.Код
<html>
<head> <title>Добавяне на елементи към масив</title>
</head>
<body>
<?php
#създаване на масив
$arr = array(  "A ",  "B ",  "B"  );
#добавяне на елементи в края на масива 
array_push{ $arr,  "Г",  "Д" );
#добавяне на елементи в началото на масива
array_unshift( $arr, "E" );
foreach( $arr as $var) 
{ echo ( "Елемент $var<br> "); } 
?> 
</body>
</html>

Премахване на елементи от масив

Първият елемент в масива може да бъде премахнат с функцията array_shift,
а последния - с array_pop(). И двете връщат данните от елемента, които
могат да бъдат присвоени на променлива.
Следващият пример премахва първия и последния елемент от масив, след
това пренарежда останалите в произволен ред с функцията shuffle().

Код
<html>
<head> <title>Премахване на елементи на масив</title>
</head>
<body>
<?
#създаване на масив
$arr = array( "София ",  "Пловдив ",  "Варна", "Бургас", "Русе", "Плевен" );

#премахване на елемент от края на масива
$posleden = array_pop( $arr);

#премахване на елемент от началото на масива
$pruv = array_shift( $arr );

#подреждане на елементите в произволен ред
shuffle( $arr );

	foreach( $arr as $var) 
	{
	echo("$var, ");
	}
echo("<hr>Това е премахнатият първи елемент: $pruv ");
echo("<hr>Това е премахнатият последен елемент: $posleden ");
?>
</body>
</html>

Автор: SuX

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Коментари

Esian

Забрави да кажеш за другия вариянт за използване на foreach():

Код

foreach ($array as $key => $value) {
//операции с променливите
}
където $key е равно на индекса от масива

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.