Преглед на урок

Рамки

Рамки
Сигурно често сте виждали страници, които са разделени на отделни части. Такива части в езика HTML се наричат рамки(frames) или фреймове, ако предпочитате. Разделянето на рамки позволява да се показва различен html документ във всяка рамка, както и хиперлинкове от една рамка да се показват в друга. За да направите страница с рамки, трябва да създадете отделен html документ, чиято функция е да раздели страницата, да укаже в коя рамка кой друг html документ да се показва, да зададе хиперлинковете от една рамка да се показват в друга. Този html документ е по-различен от другите. Например тялото <BODY> при него е заменено с <FRAMESET>. Вижте един такъв html документ, който разделя страницата на 2 еднакви хоризонтални рамки. В първата рамка се показва страницата 1.html а във втората 2.html.

Код
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="50%,50%">
  <FRAME NAME="first" SRC="1.html">
  <FRAME NAME="second" SRC=2.html">
</FRAMESET>
</HTML>

Разделянето се задава от елемента <FRAMESET>. Той има 2 атрибута, ROWS и COLS. Първия задава хоризонтално разделяне, втория вертикално. Атрибутите ROWS и COLS имат параметри за височина и ширина на рамката. Параметрите могат да се задават по три начина. Първия е в процент от размера на прозореца, при него след числото задължително се слага знака за процент %. В горния пример се ползва точно такова разделяне. Втория начин е в абсолютни единици - пиксели. Те се задават само с число без никакъв знак отзад. Например ROWS="200,300" разделя прозореца на 2 части, едната с височина 200 пиксела а другата 300. Третия начин е да се зададат относителни стойност. За целта се използва знака звездичка *. Например ROWS="*,3*"означава, че прозореца се разделя на две части, втората от които е три пъти по-голяма от първата. Параметрите се разделят със запетая и са заградени в кавички.Сега ще ви направя една такава страница, ще я разделя вертикално на 3 части, първата ще има ширина 100 пиксела, втората 30 процента от ширината на прозореца на браузъра, а третата ще заема всичкото свободно пространство, независимо колко е то. Понеже няма да задам да се отварят други страници във всяка рамка, те ще бъдат празни:

Код
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100,30%,*">
  <FRAME NAME="first" >
  <FRAME NAME="second">
  <FRAME NAME="third">
</FRAMESET>
</HTML>

Всяка рамка се създава с елемента <FRAME>. Чрез него се задават атрибутите на рамката. Един от тях е името и чрез атрибута NAME. Как се използва името ще обясня след малко. Друг атрибут на <FRAME> е SRC, следван от името на страницата която искате да се показва в тази рамка. Ако обърнахте внимание, след като страртирахте страницата в горния пример, всяка рамка си има някакъв ръб(border). Ако посочите с курсора на мишката върху ръба, кликнете върху него и докато държите натиснат бутона влачите мишката перпендикулярно на ръба, то размера на рамката се променя. Можете да забраните това с атрибура NORESIZE на елемента <FRAME>. Също така можете да зададете дебелината на ръба в пиксели с атрибута BORDER и цвета му с BORDERCOLOR на елемента <FRAMESET>. Нека направим предишния пример така, че да забраним промяната на размера на рамката и да направим ръба със син цвят и широк 6 пиксела.

Код
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100,30%,*" BORDER="6" BORDERCOLOR="0000FF">
  <FRAME NAME="first" NORESIZE>
  <FRAME NAME="second" NORESIZE>
  <FRAME NAME="third" NORESIZE>
</FRAMESET>
</HTML>

Ако зададете BORDER="0" ръба на рамката няма да се вижда. Можете да задавате ширината и цвета на ръба на всяка рамка поотделно. Ширината се задава с атрибута FRAMEBORDER на елемента <FRAME>, а цвета с BORDERCOLOR.

Рамките могат да се влагат една в друга. Например, можете да разделите страницата на две части хоризонтално, а долната част да разделите на още 2 и т.н.. Вижте как става:

Код
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="100,*" >
  <FRAME NAME="first" NORESIZE>
    <FRAMESET COLS="20%,80%">
      <FRAME NAME="second" NORESIZE>
      <FRAME NAME="third" NORESIZE>
    </FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Така горната рамка е по цялата дължина на прозореца на браузъра и има ширина 100 пиксела, а долната е разделена на две вертинални части, съответно на 20 и 80 процента от ширината на прозореца.Ако искате можете да разделите страницата първо вертикално на две, като втората рамка я разделяте допълнително на две хоризонтални рамки:

Код
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100,*" >
  <FRAME NAME="first" NORESIZE>
    <FRAMESET ROWS="20%,80%">
      <FRAME NAME="second" NORESIZE>
      <FRAME NAME="third" NORESIZE>
    </FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Сега нека направим една наистина работеща страница с рамки. Нека страницата да бъде от две рамки. Първата да се казва "menu" и да съдържа хиперлинкове до известни български сайтове. Втората рамка с име "main" ще бъде празна, като линковете от първата ще се показват във втората. За целта първо трябва да направим html документа който да се показва в първата рамка :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>menu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A HREF="http://www.search.bg">search.bg</A><BR>
<A HREF="http://www.dir.bg">dir.bg</A><BR>
<A HREF="http://www.gyuvetc.bg">гювеч.бг</A>
</BODY>
</HTML>

Запазете този файл като menu.html. Неговата функция е да ни препраща към сайтовете при кликване върху надписите search.bg , dir.bg и гювеч.бг . Този html документ ще се визуализира в лявата рамка. Дясната рамка първоначално ще я оставим празна. Нека сега да направим html документа който да раздели страницата на рамки :

Код
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>frame</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100,*" BORDER="0">
  <FRAME NAME="menu" SRC="menu.html" TARGET="main">
  <FRAME NAME="main">
</FRAMESET>
</HTML> 

Този html документ го запазете като frame.html. Чрез него разделяме страницата на две рамки вертикално. Едната е широка 100 пиксела, а втората заема останалата част от прозореца на браузъра. В първата рамка сме задали да се покаже файлът menu.html който направихме за тази цел по-горе. На тази рамка сме дали името "menu". Новото тук е атрибута <TARGET> на елемента <FRAME>. този атрибут показва на браузъра в коя точно рамка да се отварят хиперлинковете, които съдържа страницата в тази рамка. В този случай на втората рамка сме дали име "main" и атрибута <TARGET> от първата рамка сочи именно към втората. Понеже сме забранили да се показва ръба на рамките (BORDER="0"), тази страница ще изглежда сякаш няма рамки. Когато кликнете върху някой от хиперлинковете обаче, в дясната част на страницата(т.е. във втората рамка) ще се отваря съответния сайт.
Ако страницата която се отваря в рамката е по-голяма от размера на самата рамка, браузъра по подразбиране показва хоризонтален или вертикален плъзгач(scrollbar) с помощта на който можете да разглеждате цялата страница. Този плъзгач излиза в дязната или долната част от рамката, или и в двете в зависимост от големината на страницата. Вие можете да определите дали този плъзгач да се показва или не с атрибута SCROLLING на елемента <FRAME>. Този атрибут от своя страна има три параметъра. SCROLLING="yes" задължава рамката винаги да показва плъзгачите, независимо дали са нужни или не. SCROLLING="no" забранява показването им във всички случаи. Тази забрана обаче би била много неудобна ако страницата е по голяма от рамката, защото няма да можете да я видите цялата. SCROLLING="auto" е стойността по подразбиране. С параметър "auto" плъзгачите се показват само когато има нужда от тях. Сега нека направим една страница с две рамки. И в двете да се показва сайта на сърч.бг, само че в първата плъзгачите да са забранени, а във втората да се показват задължително.

Код
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>frame</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="50%,50%">
  <FRAME NAME="search1" SRC="http://www.search.bg" SCROLLING="no">
  <FRAME NAME="search2" SRC="http://www.search.bg" SCROLLING="yes">
</FRAMESET>
</HTML> 

Автор: e!ns7e!n

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Коментари

otka

Незнам аз от много време се заигравом ама винаги 6том стане въпрос за рамки-Dreamweaver-ми вър6и всичко.

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.