Преглед на урок

Запис във файл

Запис във файл
Запис във файл

Можете да запишете нов файл или да добавите текст към съществуващ с функцията fwrite() на РНР.
Тя изисква два аргумента: указател към файла и низ от данни, които ще бъдат записани. Като опция
можете да зададете трети целочислен аргумент, за да определите дължината на тези данни. Ако
сте включили този аргумент, писането ще спре, когато бъде достигната зададената дължина.

Указателят към файла се получава чрез функцията fopen() със следните аргументи: име на файла и
един от изброените режими в секция "Отваряне и затваряне на файлове".

След записа във файла, той трябва да бъде затворен с функцията fclose(), която изисква като
единствен аргумент указателя.

Можете да проверите дали даден файл съществува, като използвате file_exists(). Като аргумент трябва да подадете името на файла. Ако той съществува, функцията ще върне истина, а ако не може да го открие — неистина.

Следващият скрипт създава нов текстов файл и след това записва в него кратък текст.
След като файлът е затворен, се извършва проверка за съществуването му.


Създаваме файл:

Код
<?
$f_ime = "/пътя/до/файла/text.txt"; // тук ще се намира бъдещият файл text.txt
$file = fopen( $f_ime, "w");
fwrite( $file, "Това е началото на новия файл");
fclose($file);
?> 
<html>
<head>
<title>Записване на нов файл</title>
</head>
<body>
<?
if(file_exists( $f_ime))  {
	$f_razmer = filesize( $f_ime);
	$result =" Създаден е следният файл $$f_ime";
	$result.=" Размер: $f_razmer байта";
	echo ( $msg);
}else {
	echo ( "Файлът не може да бъде създаден");
}
?>
</body>
</html>

Отваряне и записване във файл:

Код
<?
$f_ime = "/пътя/до/файла/text.txt"; //тук вече създаденият файл отваряме
$file = fopen( $f_ime, "a");
$nov_text = "Това е текс, добавен към съществуващия.";
fwrite( $file, $nov_text );
fclose( $file );
?>

<html>
<head>
<title>Добавяне на низ към файл</title>
</head>
<body>
<?
	$f_razmer = filesize( $f_ime);
	echo ("Файлът $f_ime вече е $f_razmer байта");
?>
</body>
</html>
e!ns7e!n

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: bubsss

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.