Преглед на урок

Създаване на списък с бази данни

Създаване на списък с бази данни
Еквивалентът на SQL командата "show databases" в РНР изисква използването на три специални функции.
Първо, функцията mysql_list_dbs() връща информация за всички бази данни във вид на "списък с резултати", който може да се присвои на променлива.
Данните за всяка база данни се съдържат в отделен ред в списъка с резултати, така че общият брой на базите може да се определи с помощта на функцията mysql_num_rows(), която ще покаже колко реда има в списъка. Тази функция приема като аргумент списъка с резултати.
Името на всяка база данни може да се извлече от списъка, като се използва функцията mysql_tablename(). Тази функция се използва и за извличането на имената на таблиците в конкретна база данни. За да получите името на база данни, трябва да подадете като аргументи списъка с ре-зултати и номера на реда, на който се намира.
Примерът по-долу присвоява списъка с резултати на променлива с име $rez. Тя се използва като ар-гумент на функцията mysql_num_rows(), за да се зададат повторенията на цикъла, който изписва името на всяка от базите данни.

Код
<?

$conn = @mysql_connect("localhost", "test", "test")
	or die( "За съжаление, MySQL връзката не може да бъде осъществена." );
	
$rez = mysql_list_dbs( $conn )
	or die( "За съжаление не може да бъде изготвен списък с база данните" );

#създаване на списък с база данните
for( $row=0; $row < mysql_num_rows($rez); $row++){
	$db_list .=mysql_tablename( $rez, $row ) . "<br>"; 
}

?>

<html>
<head><title>Списък с база данни</title>
</head>
<body>
<h4><? echo ($db_list); ?></h4>
</body>
</html>

Автор: e!ns7e!n

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: GeorgeSG

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.