Преглед на урок

Добавяне на данни в таблица

Добавяне на данни в таблица
Добавянето на запис с данни към таблица в база данни използва същата техника, която използвахме при създаването на нова таблица в предния пример. Таблицата се селектира с функцията mysql_select() и след това на функцията mysql_query() като аргумент се подава SQL заявка, съдържаща информацията за записа. Тя използва SQL командата "insert into име-на-таблица", последвана от данните за всяко поле. Този пример позволява въвеждането на информация в таблицата info, създадена в предишния пример:

Код
<html><head>
<title>Добавяне на записи</title></head>
<body>
<?php
$self =  $_SERVER['PHP_SELF'];
$id =	 $_POST['id'];
$ime =	$_POST['ime'];
$familia = $_POST['familia'];
?>
<form action="<?php echo( $self );  ?>" method="post">
Въведете идентификационен номер ID: <input type="text" name="id" size="4"> <br>
Въведете име:  <input type="text" name="ime" size="10">
Въведете фамилия: <input type="text" name="familia" size="10">
<input type="submit" value="Приеми">
</form>
<?php
if( $id and $ime and $familia)
{ //свързване с mysql
$conn=@mysql_connect( "localhost", "test","test" ) 
	or die ( "Грешка" );
//избиране на зададената база данни

$rs = @mysql_select_db( "klienti", $conn) or
die ( "Грешка" );
//създаване на заявката
$sql = "insert into info ( id, ime, familia )
values ( $id, \"$ime\", \"$familia\" )";
//изпълнение на заявката
$rs = mysql_query( $sql, $conn );
//потвърждаване на добавените данни за записа
if ( $rs )
{	
	echo( "Добавен е следният запис: $id $ime
$familia" );  
}
} 
?>
</body>
</html>

Когато формулярът бъде приет, се изписва потвърждение, съдържащо данните от записа, въведени в таблицата. Можете да се уверите, че данните са добавени, като използвате SQl командата "select * from име-на-таблица"в монитора на MySQL.

Автор: e!ns7e!n

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: bubsss

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.