Преглед на урок

Тапет на тема игрален клуб

Тапет на тема игрален клуб


1/ Нов документ (File>New), 1024x768 px, 72 dpi

2/ С Rectangle Tool (U) в режим Shape Layers и произволен цвят, начертайте правоъгълник с размерите на документа:3/ Layer -> Layer Style -> Blending Options -> Gradient Overlay4/ Създайте нов документ (File>New) с размери 2x1 px, прозрачен (Transparent).
Увеличете многократно (Ctrl+)
Вземете Pencil Tool (B ) , 1 px и черен цвят и кликнете еднократно:5/ Запазете го като нов десен: Edit>Define Pattern и затвоорете документа.

6/ С Rectangle Tool (U) и произволен цвят, начертайте още един правоъгълник с размерите на документа.
Намалете Fill на 0%.Blending Options>Pattern Overlay

7/ С Rectangle Tool (U) начертайте правоъгълник в горната половина на документа.
Намалете Fill на 0%Blending Options>Gradient Overlay8/ По същия начин начертайте правоъгълник в долната половина, така че между 2-та да се оформи лента:Blending Options>Gradient Overlay

9/ С Horizontal Type Tool (T) напишете текста, в случая думата "POKER"

Blending Options>Drop ShadowBlending Options>Inner ShadowBlending Options>Stroke

10/ Създайте нов слой. Увеличете изображението.
С Pencil Tool (B ) (brush 1 px) начертайте фигурка, като на картинката:

11/ Размножете фигурката многократно и запълнете буквите хаотично.
Най-бързо и лесно, това можете да направите с Move Tool (V) като задържате Alt и местите фигурката, така се образува нова и тя е на нов слой.
Трябва да получите нещо подобно:Blending Options>Outer GlowBlending Options>Color OverlayBlending Options>Gradient OverlayДобавете този стил към всички слоеве с точките. На няколко от тях променете цвета:

Blending Options>Color OverlayПредполага се, че автора е имитирал светещи лампички и някои от тях са изгорели :)Обединете всички тези слоеве в група, като ги маркирате едновременно (клик на първия -> задържате Shift -> клик на последния) Layer -> Group Layers (Ctrl+G)

12/ Създайте нов слой. Вземете Brush Tool (B ) (Opacity of 30%) с цвят #FFF799 и подсилете ефекта на светещите "лампички"

Opacity: 87%
Blending mode: Linear Dodge13/ Обединете групата, която създадохте и останалите 2 слоя в обща група.
Дублирайте групата (с десен бутон -> Duplicate Group)
Edit -> Free -> Transform (Ctrl+T) -> Flip Vertical, после я смъкнете надолу под главния текст, за да се образува отражение:
Добавете маска .
Вземете Gradient Tool (G) линеен с цветове черно към бяло или черно към прозрачно и изтеглете вертикална линия върху отражението, така че долната му част да се скрие:14/ Напишете следващия текст или думата "Club"

Blending Options>Drop Shadow

15/ Вземете Custom Shape Tool (U) в режим Shape Layers с произволен цвят.
Изберете от палитрата един от символите на картите за игра и го начертайте.

Намалете Fill на 0%

Blending Options>Drop ShadowBlending Options>Inner ShadowBlending Options>Outer GlowBlending Options>Inner GlowBlending Options>Stroke

16/ Начертайте следващия символ със същия стил.
Отворете настройките и променете само цвета на рамката (Stroke)17/ Следващия символ:18/ Следващия символ:19/ Групирайте слоевете със символите, дублирайте групата и с Ctrl+T я преместете от другата страна.
Обърнете ги вертикално и хоризонтално и променете цветовете на рамките ми:20/ Вземете Line Tool (U) 1рх, цвят #A6432D и начертайте линия:Blending Options>Outer Glow

21/ Дублирайте я няколко пъти и преместете всяко копие с няколко пиксела надолу.22/ Обединете всички слоеве с линиите в група, дублирайте групата, обърнете я хоризонтално и я преместете от другата страна.

Резултата:

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://www.adobetutorialz.com/

Коментари

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.