Преглед на урок

Класическа китара

Класическа китара
Този урок изисква версия CS2 или следващи и е за напреднали потребители!!!От преводача: Преди да пристъпите към работа по този урок, искам да ви кажа, че автора е използвал доста нетипични, ирационални методи, които увеличават работата. Използването на Transform - Warp, както и на Filter - Liquify e крайно неуместно според мен. Можете да ги следвате сляпо, но можете да вложите и малко мисъл. Моят съвет е да използвате инструментите за чертане (U) и (P) и да не ги обърквате с инструментите за селекция (М). Чертайте всички по-важни фигури в режим Shape Layers и преди да растеризирате шейповете дублирайте ги и работете с техните копия, а шейповете изключвайте, така ще си изградите PSD файл и по всяко време ще можете да правите корекции, ако това се наложи!
За тези, които ще се затруднят с чертането, но имат достатъчно търпение за останалата работа, която не е никак малко, съм качила моите форми, които направих на 2-те по-сложни фигури.
Който желае, може да ги изтегли ТУК
Разархивирайте файла, кликнете върху него 2 пъти и търсете формичките в палитрата с останалите формички на инструмента Custom Shape Tool (U)

1/ Създайте нов документ 600х1000 рх; dpi 100; бял фон
Запълнете с цвят #dbdbdb. Включете линийките (Ctrl+R) и издърпайте по една направляваща линия (водач), за определяне на центъра. Натиснете D за да рестартирате основните цветове.

Вземете Ellipse Tool (U), отворете менюто за настройки и сложете отметка на Fixed Size, задайте стойност за Width и Height 200 рх, From Center - отметнто.
Кликнете в центъра, където се пресичат линиите.

Издърпайте водачи плътно по 4-те края на кръга, те ще ви помагат за да начертаете тялото на китарата с помощта на функцията Warp.2/ Отидете в Edit > Transform > Warp. Деформирайте кръга както ще видите на картинката по-долу.
Растеризирайте шейпа и го именувайте "Body"
(Layers > Rasterize > Shape)
Натиснете Ctrl+T за да сверите размерите с тези показани по-долу, за да се запази мащаба и перспективата на фигурата ви. Дублирайте слоя и имеувайте копието "Rib". Срийте го, него ще го използвате по-късно.
Забележка: Такава елементарна фигура, се чертае с Pen Tool за 2 минути и по мое мнение всички тези стъпки са излишни!3/ Преместете слоя "Body" най-горе.
Изберете цветове за foreground: #ac6c2c за background: #975415.
Отидете във Filters > Render > Fibers с настройки:
Variance: 4
Strength: 64

Променете цветовете за foreground: #683604 за background: #9f5007.
Направете настройки в Layer > Layer Style > Blending Options, като се ръководите по картинките по-долу:4/ Включете слоя "Rib" и го преместете с 35 рх на дясно.
Сменете Foreground: #90381a. Ctrl+клик за да активирате селекцията и я запълнете с цвета, който избрахте.
Отидете във Filter > Noise > Add Noise.
Добавете стил в Gradient Overlay5/ Създайте нов слой с име "Rosette." Вземете Elliptical Marquee Tool (M), стил: Fixed Size, задайте размер за Width и Height 100px. Кликнете в центъра и запълнете селекцията с цвят #90381a. Деселктирайте (Ctrl+D).

Вземете Move Tool (V), задръжте Shift и кликнете 5 пъти по стрелката от клавиетурата за посока на горе, за да преместите кръгчето с 50 рх. Разменете местата на цветовете и отидете във Filter > Render > Fibers с настройки:
Variance: 4
Strength: 64
Добавете стил в Inner Shadow6/ Създайте нов слой с име "R_Ring." Вземете Elliptical Marquee tool. Задайте фиксирани размери 120 рх; кликнете в центъра и запълнете селекцията с цвят #ffe47c.

Намалете размерите на 105 рх и кликнете отново в центъра, после натиснете Delete.
Преместете слоя "R_Ring" с 50px на горе. Поставете Blend Mode: Soft Light ( ако се съди по крайния резултат тук режима на смесване е Multiply).
Добавете стил във Bevel & Emboss7/ Създайте нов слой с име "Bridge." Вземете Polygon Tool (U), променете sides на 3 и с черен цвят начертайте триъгълник. Edit > Transform Path > Warp и преобразувайте формата, така, както е показано по-долу.

Сменете цветовете за Foreground: #90381a за Вackground: #ac6c2c.
Отидете във Filter > Render > Fibers с настройки:
Variance: 8
Strength: 64.
Поставете Blend Mode: Color Burn.
Добавете стил в Bevel & Emboss.
Създайте нов слой с име "Bridge1".

Изберете цвят за foreground: #dcad9d. Ctrl+клик по слоя "Bridge" за да активирате селекцията и отивате в Select > Modify > Contract със стойност 3px; запълнете селекцията с цвета, който избрахте. Поставете Blend Mode: Soft Light и деселктирайте.
Добавете стил в Drop Shadow на слоя "Bridge"8/ Създайте нов слой с име "Saddle." Изберете цвят за foreground: #807f7e.
Вземете Rounded Rectangle Tool;задайте фиксирани размери W: 63px и H: 487px.
Кликнете някъде в документа, растеризирайте шейпа и добавете Filter > Render > Fibers с настройки:
Variance: 14
Strength: 64

Натиснете Ctrl+T, завъртете на 90 градуса и преместете към средата.
Намалете размерите в лентата за настройки съответно за:
Horizontal Scale: 20%
Vertical Scale: 10%
Наместете фигурата и добавете стил в Bevel & Emboss9/ Създайте нов слой с име "Nut 1". С Ellipse Tool направете кръгче с фиксирани размери 20 рх.
Добавете му стил в Bevel & Emboss и Contour
Вземете Brush Tool, твърда черна четка 5 рх и сложете една точка в средата на кръгчето.
Натиснете Ctrl+T и намалете мащаба на кръгчето на 50%.
Дублирайте го 5 пъти и наредете всички в редичка, както е показано по-долу:10/ Основното тяло е готово, сега трябва да го преместите на долу със 170 рх. Маркирайте всички слоеве на китарата, без фона, като кликнете на първия, задържите Shift и кликнете на последния и с активен инструмент Move Tool, натиснете 17 пъти стрелката от клавиетурата за посока на долу. Изчистете водачите.
Натиснете D за основните цветове и създайте нов слой с име "Neck".


Вземете Rectangle Tool. Задайте фиксирани размери за width: 75px за height: 425px.
Кликнете за да създадете правоъгълник и го наместете. Отидете в Edit > Transform > Perspective и свийте горната част като придвижите дясната горна точка на ляво с 10 рх.
Изберете цветове за foreground: #875545 за background:#48260d.
Приложете Filter > Render > Fibers с настройки:
Variance: 1
Strength: 6411/ Дублирайте слоя "Neck" и именувайте копието "Heel." Изберете слоя "Heel", активирайте селекцията на слоя "Body", преместете я с 3рх на долу и натиснете Delete

Изберете слоя "Heel" и отидете във Filter > Liquify с инструмента Forward Warp Tool (W) деформирайте формата и натиснете ОК, за да се върнете. Преместете слоя "Heel" под слоя "Body"
Добавете му стил в Gradient Overlay

Дублирайте слоя "Neck" и именувайте копието "NeckSide." Изберете го и активирайте селекцията; запълнете го с черен цвят и го преместете с 2рх на дясно.

Добавете стил на "Neck" в Bevel & Emboss. Активирайте селекцията на слоя "rosette" и натиснете Delete.
Сега изберете слоя "R_Ring", активирайте селекцията на слоя "Neck" и пак натиснете Delete
Добавете на слоя "Neck" стил във Gradient Overlay12/ Създайте слой с име "Rivet." С Elliptical Marquee Tool направете селекция с фиксирани размери 10рх и запълнете селкцията с бяло. Добавете стил в Inner Shadow и Gradient Overlay.
Дублирайте слоя с кръгчето 7 пъти, за да получите общо 8 кръгчета. Именувайте ги с поредни номера, можете да ги обедините в група за по-нагледно и да скриете групата засега.13/ Създайте слой с име "Fret." C Rectangular Marquee Tool, фиксирани размери за width: 100 за height: 10px кликнете за да получите правоъгълна селекция. Запълнете селекцията с черно-бял линеен градиент и отменете селекцията.

Отидете в Edit > Transform > Warp и променете формата, както е показано по-долу. Натиснете Ctrl+T и трансформирайте както е показано, вземете Eraser Tool (E) и заострете краищата, дублирайте слоя 14 пъти за да получите 15 фигури общо и ги разпределете по местата им. Слейте всички слоеве и именувайте общия слой "Fret". С гумата изтрийте това, което излиза извън очертанията на грифа и поставете Blend Mode: Hard Light14/ Сега отворете групата с кръгчетата, разпределете ги по местата като гледате картинката по-долу и им добавете стил в Gradient Overlay15/ Следващия слой трябва да направите под слоя "Neck", затова маркирайте слоя, който се намира под него.
Вземете Pen Tool и начертайте шейп с черен цвят; именувайте го "HeadStock".
Отидете във Filter > Liquify и деформирайте формата, за да се получат извивки.
(Да ме извини автора но това е напълно излишно, след като тези извивки съвсем лесно се правят с Convert Point Tool)

Дублирайте слоя "HeadStock" и именувайте копието "Headstockside". Преместете го под слоя "Headstock".
Изберете слоя "HeadStock" , изберете цветове за foreground: #875545 за background: #48260d.
Приложете Filter > Render > Fibers с настройки:
Variance: 4
Strength: 64
Копирайте стила от слоя "Neck" и го добавете на слоя "HeadStock".

Променете настройките в Gradient Overlay на слоя "HeadStock" както са показани по-долу.
Изберете слоя "HeadStockSide", вземете Move Tool и го преместете с 6px на дясно.16/ Изберете слоя "Saddle", дублирайте го и именувайте копието "NutTop." Преместете фигурата горе и поставете слоя под " Headstock". Изтрийте това което излиза навън с гумата.17/ Изберете за foreground: #e9e8e8. Създайте слой с име "Peg1." Вземете Ellipse Tool и задайте фиксирани размери за width: 15рх за height: 20рх, кликнете в документа за да създадете малка елипса и добавете стил в Bevel & Emboss и Gradient Overlay, за градиент изберете Silver от групата Metals.

Създайте нов празен слой и го слейте със слоя "Peg1", за да добавите стила. Запазете името на слоя "Peg1." Дублирайте слоя "Peg1" 2 пъти и именувайте копята "Peg2" и "Peg3."

Изберете слоя "Peg2" , натиснете Ctrl + T и намалете Horizontal scale на 90%.
Изберете "Peg3" и намалете Horizontal Scale на 70%.
Създайте нов слой под слоевете Рeg , именувайте го "Peg_A." Вземете Rectangle Tool с фиксирани размери за width: 5px за Height: 10px. Кликнете и създайте малък правоъгълник.
Добавете стил в Gradient Overlay и растеризирайте шейпа.
Дублирайте 2 пъти слоя "Peg_A" и именувайте копията "Peg_B" и "Peg_C."
Свържете елементите 2х2, както е показано долу: "Peg1" с "Рeg_A" , съответно "Peg_B" с "Peg2" и "Peg_C" с "Peg3."

Сега слейте слоевете както следва: "Peg1" с "Рeg_A" , съответно "Peg_B" с "Peg2" и "Peg_C" с "Peg3."
Преместете ги горе и ги подравнете. Маркирайте трите слоя Peg и с Ctrl+T - Distort ги нагласете, като им придадете съответната перспектива, за да легнат добре върху елемента.
Слейте трите слоя Reg и именувайте новия слой "Pegs_right." Дублирайте го и именувайте копието "Pegs_left."
Преместете го от другата страна, обърнете го хоризонтално и го наместете според перспективата.
Маркирайте 2-та слоя и ги преместете под слоя "Нeadstock"18/ Създайте слой с име "small_peg." С Ellipse Tool и фиксирани размери 15px създайте кръгче.
Добавете му стил в Bevel & Emboss и Gradient Overlay.
Създайте още едно кръгче с фиксирани размери 8рх и го именувайте "Small_Peg"Добавете му стил в Gradient Overlay. Слейте 2-та слоя и именувайте новя "Small_Peg1."
Дублирайте 5 пъти слоя "Small_Peg1" и именувайте копята съответно "Small_peg2," "Small_peg3" ..."Small_peg6", подредете ги както е показано по-долу.
Слейте всички слоеве с кръгчетата и именувайте новия слой "Small_Peg."
Поставете Blend Mode: Hard light.19/ Създайте нов слой с име "string." Вземете Brush Tool размер 1px и бял цвят, кликнете в черната точка на фигурката "Nut1", задръжте Shift и кликнете върху фигурката "NutTop" и така ще получите линия, която представлява струната. Създайте още 5 линии по същия начин и добавете стил в Gradient Overlay и Drop Shadow
Забележка: За тази стъпка, далеч по-удобен и рационален е инструмента Line Tool (U)20/ Създайте нов слой с име "strings1." Направете по същия начин и късата част на струните и поставете Blend Mode: Hardlight.Забележка: Един съвет от мен, преди да пристъпите към следващото действие: не сливайте слоевете, защото си унижтовавате PSD файла! Групирайте всичко, без фона, дублирайте групата, изключете първата група, слейте слоевете на дублираната и така продължете. По този начин си запазвате възможността да поправяте в случай че имате пропуски или сте допуснали грешки!

21/ Слейте всички слоеве с изключение на фоновия и именувайте слоя "Guitar."
Дублирайте го и именувайте копието "Guitar 1." Активирайте селекцията на "Guitar 1" и я запълнете с черно.
Преместете слоя "Guitar 1" под слоя "Guitar."

Изберете слоя "Guitar", натиснете Ctrl + T и наклонете с 10 градуса.
Изберете слоя "Guitar 1" и отидете във Filter > Blur > Gaussian Blur със стойност 6px.
С Move Tool изместете на дясно и намалете Opacity до 15%.22/ Създайте слой между "Guitar 1" и "Guitar".
С Elliptical Marquee Tool, начертайте елипса и я запълнете с черно.
Деселктирайте и отидете във Filter > Blur > Gaussian Blur със стойност 50px.23/ Остана само да оформите фона.
Изберете слоя "Background" layer. Задайте цветове за foreground: черен за background: #f18162. Вземете Gradient Tool(G) и запълнете с линеен градиент по диагонал:Резултата:

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размерАвтор: Rama Kathare

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://psd.tutsplus.com/

Коментари

speedy

яК()

MarT0oo

Много хубав урок. Ето аз какво направих:

http://i226.photobucket.com/albums/dd205/marT0oo/Kitara.jpg

graf_kaberne

http://picbg.net/u/30078/21676/248810.jpg

bibua

http://img153.imageshack.us/img153/1707/52885177.jpg

bibua

Много ми харесват уроците на maqpen4eva. Научих доста неща от нея, за което съм много благодарна!http://imageshack.us/photo/my-images/153/52885177.jpg/Моят опит дано картинката е с по-голям размер.Обърквам се още с качването на картинки,но трябва да се науча.

bibua

http://img109.imageshack.us/img109/1364/11962558.jpg


Uploaded with ImageShack.us дано сега се покаже нещо.

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.