Преглед на урок

Цип

Цип
Натиснете върху изображението за цял размер


1/ Създайте нов документ 600х470рх и го запълнете с тъмно сив цвят.
Натиснете D за да установите черен цвят. Вземете Pen Tool в режим Shape Layers и начертайте ромб.2/ Вземете Add Anchor Point Tool и добавете една точка в центъра на горната страна на ромба. Изместете точката нагоре и издърпайте 2-те раменца на страни, за да се оформи овал. После повторете същото действие и за долната страна.

Трябва да получите такава фигура:3/ Именувайте слоя „zip” и го растеризирайте: десен бутон -> Rasterize Layer
натиснете Ctrl+J и го дублирайте, копието ще е с име „zip copy”.
Както сте избрали „zip cоpy” (горния) отидете в Layer –> Layer Style –> Blending Options и направете следващите настройки:Резултата трябва да изглежда така:
4/ Изберете слоя „zip” и активирайте селекцията с Ctrl+клик по квадратчето на слоя в панела Layers.
Отидете в Select -> Modify -> Expand и задайте 4 рх.
Запълнете с черно (D-> Alt+Delete) и отменете селекцията (Ctrl+D)5/ Добавете настройки и на този слой:

6/ Изберете отново слоя “Zip Copy”.
Вземете Elliptical Marquee Tool и начертайте малко кръгче в горната част.
Натиснете бутона Add to selection (+) и начертайте второ по-голямо кръгче в долната част. Натиснете Delete за да изтриете 2-те кръгчета от фигурката.
Както е активна селекцията на 2-те кръгчета, изберете слоя “Zip” и натиснете
Delete още веднъж.7/ Изберете отново най-горния слой и с Vertical Typ Tool напишете текст.
Резултата дотук трябва да изглежда така:8/ Следващата фигура, начертайте под 2-та слоя.
С Rounded Rctangle Tool начертайте правоъгълник със заоблени краища с радиус 12рх.
Взмете Ellipse Tool , натиснете бутона Subtract from Shape Area (-)
и начертайте елипса от едната страна. Кликнете с Path selection Tool върху елипсата, задръжте Alt и преместете пътя от другата страна. Вземете Rectangle Tool , задръжте Alt и начертайте правоъгълник за да изрежете долната част на фигурата.Наместете фигурката така:9/ Добавете следващите настройки за стил:Резултата трябва да изглежда така:10/ Сега изберете най-горния слой, за да начертаете следващата фигура над него.
Използвайте за нея Rounded Rectangle Tool с радиус 20рх, а после я изрежете в горната част с Rectangle Tool и бутона Subtract from Shape Area (-) (или Alt)Добавете следващите настройки за стил:

Резултата дотук:11/ С Elliptical Marquee Tool направете кръгче, създайте нов слой и го запълнете с черно.
Oтменете селекцията (Ctrl+D). Добавете маска Add Layer mask
Вземете Gradient Tool , стил: Linear; цветове черно към прозрачно и начертайте вертикална линия от горе надолу в кръгчето. Така ще се оформи сянка.Начертайте още една кръгла селекция, върху долното кръгче, като тя трябва да го заляга съвсем леко. Запълнете в нов слой с черно, добавете маска и начертайте линията от центъра навън, този път с Radial Gradient12/ Следващата фигурка начертайте с черен цвят с Pen Tool.Добавете настройките:13/ Създайте един празен слой, и го слейте със слоя с фигурката, за да растеризирате и стила. Дублирайте получения слой обърнете копието и го изместете: Ctrl+T -> Flip Horizontal.14/ Слейте двата слоя, преместете получения слой под всички останали и го наместете така:15/ Задръжте Alt и издърпайте с Move Tool една фигурка надолу. По този начин създавате нейно копие в нов слой. После от нея издърпвате още една и така нататък докато създадете достатъчно копия. За да са точно перпендикулярни и на еднакво разстояние фигурките, използвайте стрелката от клавиатурата за посока „на долу” , като отброявате еднакъв брой интервали.15/ Когато фигурките са готови, маркирайте всички слоеве и ги групирайте за по-пригледно (може и да ги слеете)
Под групата начертайте тънка лента с Rectangle Tool и цвят # 31313116/ С Rectangle Tool начертайте малък правоъгълник в долната част на ципа, който ще бъде ограничителя. Добавете следващите настройки:
17/ Под този слой създайте с Rounded Rectangle Tool един правоъгълник със заоблени краища с цвят # 231e20, който представлява плата на ципа.
Добавете му Pattern Overlay:Патерна, който е показан е предоставен в PSD файла на оригиналния урок, затова Автора не е показал неговото създаване, ако не разполагате с подобен, можете да си го създадете по Този урок. Можете да експериментирате и с някаква текстура в Bevel and Emboss -> Texture

Краен Резултат:Моят опит:Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://hv-designs.co.uk/

Коментари

raxet

Хубав урок. Моят опит:

http://i256.photobucket.com/albums/hh168/raxet1/Zippers.jpg

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.