Преглед на урок

Метален 3d текст

Метален 3d текст
Повечето от вас знаят, че 3D текстове се правят с 3D програми. Но ако не умеете да работите с такъв тип софтуер, а имате познания във Фотошоп, този урок е за вас. Ето какво ще правим:

Натиснете върху изображението за цял размер


1. Направете нов документ с размер 1500x1500 px, 300px/inch resolution. Направете нов слой и го преименувайте на "3D TEXT_first". Вземете Horizontal Type Tool (T) и напишете текст по ваш избор с много големи букви. Авторът е избрал да напише 3D TEXT, като е използвал шрифта Futura Lt BT с размер 245,5 (вижте пълните настройки от снимката по-долу). Не се притеснявайте, че текстът ви излиза извън пределите на документа. В следващата стъпка ще го растеризираме и намалим размера му.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Сега кликнете с десен бутон на мишката върху текстовия слой и от падащото меню изберете Rasterize Type. След това отидете на Edit > Transform > Distort и направете добра перспектива хващайки краищата на трансформацията. Преди това смалете достатъчно текста, като по този начин ще предотвратите влошаване на качеството след трансформацията на текста. Ако забележите неравности по ръбовете на текста след прилагането на трансформацията, отидете на Filter > Sharpen > Unsharp Mask и увеличете стойността на Amount.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. След като сте смалили и приложили перспектива върху текста, сега го дублирайте (Ctrl+J) и наречете копието "3D TEXT_last". Активирайте Move Tool (V) и използвайки стрелките от клавиатурата преместете слоя "3D TEXT_last" малко над "3D TEXT_first" layer. В моят случай преместих 16 px нагоре и 2 px. надясно.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Дублирайте двата текстови слоя и ги подредете така, както е показано на следващата снимка. От голямо значение е да сте точни в подредбата на слоевете!

Натиснете върху изображението за цял размер


5. Сега изключете слоевете "3D TEXT_first" и "3D TEXT_last". Активирайте "3D TEXT_first copy" и направете 60 копия на този слой (Ctrl+J). Aктивирайте "3D TEXT_last copy" и задържайки клавиша Shift, отидете най-долу в лентата ви със слоеве и натиснете върху слоя "3D TEXT_first copy". По този начин ще маркирате всичките 60 слоя. След това кликнете с десен бутон върху тях и от подменюто изберете Link Layers.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Активирайте Move Tool (V) и изберете слоя "3D TEXT_last copy". Отидете горе в лентата с настройки на инструмента и натиснете върху Distribute Vertical Centers и Distribute Horizontal Centers. След това ще забележите как вашият текст ще придобие 3D форма. Маркирайте отново всички свързани слоеве и натиснете Ctrl+E, за да ги обедините в един. Преименувайте този слой на "3D TEXT_merged".

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Направете видим слоя "3D TEXT_last" и отворете менюто Blending Options (два пъти клик върху слоя), след което приложете настройките от снимката по-долу. Настройките за Angle, постарайте се да направите преливката по-тъмна в предната част на текста и по-светла в края.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Активирайте слоя "3D TEXT_merged" и го направете невидим. Задръжте Ctrl и кликнете върху него, за да заредите селекция. Направете нов слой, преименувайте го на "3D TEXT_colored" и запълнете селекцията с цвят #a6e6fe. Тогава деселектирайте (Ctrl+D).

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Aктивирайте слоя "3D TEXT_colored" и отворете менюто Blending Options. От там изберете Gradient Overlay. Преди да поставите нужните цветове за градиентната преливка, уверете се, че сте избрали Foreground to Transparent от Gradient Editor. Чак след това поставяйте цветовете за преливката: #000000, #4a4747, #ffffff, #262626, #ffffff, #000000. След това обърнете внимание на настройките на Angle. В моят случай подходящата стойност е 123. Ако вашият текст е под различен ъгъл, тя няма да отговаря. За това намерете сами идеалната стойност на Angle. Както можете да видите, градиентната преливка трябва да преминава в центъра на вашия текст.

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Задръжте Ctrl и кликнете върху слоя "3D TEXT_colored", за за заредите селекция. Направете нов слой над "3D TEXT_colored" и го наречете "Shadows". Поставете цвят #1a3236 или по-тъмен за Foreground Color, след това вземете Brush Tool с настройки - Flow: 30%, Hardness: 0% и започнете да рисувате сенки там, където е посочено на следващата снимка. След като сте готови, деселектирайте.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Заредете селекция върху слоя "3D TEXT last", след това направете нов слой над всички останали и го преименувайте на "Shining lines". Вземете Rectangular Marquee Tool (M) и натиснете с десен бутон върху изображението. От излязлото подменю изберете Stroke. След това поставете Width: 1 pixel, Color: бял, Location: Center. Натиснете ОК и деселектирайте. Сега вземете голяма мека гума с Hardness 0%, Flow: 30% и изтрийте всичко без местата посочени с червените стрелки (вижте следващата снимка). Стрелките показват къде трябва да оставите блясък по текста, за това оставете непокътнати посочените места.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Когато сте готови с изтриването, дублирайте слоя "Shining lines", намалете малко Opacity и слейте двата слоя (Ctrl+E). За да сте сигурни, че сте изтрили всичко, което трябва, за да ви е по-лесно, можете да оцветите в черно за момент Background-a. Резултатът ви трябва да изглежда така:

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Активирайте и направете видим слоя "3D TEXT first". Преименувайте го на "Bottom shadow 1" и го дублирайте. Преименувайте копието на "Bottom shadow 2". Приложете Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 3 px върху слоя "Bottom shadow 2".

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Активирайте Move Tool (V) и с помощта на стрелките от клавиатурата преместете слоя 5 px на ляво. Ще създадем илюзията, че текста създава повече сянка от вътре. За целта, ще е нужно да изтриете някои части от създадената сянка. Вземете мека гума и изтрийте така, както е показано на следващата снимка:

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Активирайте слоя "Bottom shadow 1" и приложете Filter > Blur > Gaussian Blur с радиус 2 px. Активирайте Move Tool (V) и с помощта на стрелките от клавиатурата преместете сянката 2 px. надолу и 2 px. надясно. По този начин ще създадете сянка падаща изцяло под текста. Можете леко да заличите сянката, която е по краищата на буквите.

Натиснете върху изображението за цял размер


16. Задръжте Ctrl и кликнете върху слоевете "Shining lines", "3D TEXT_last", "Shadows", "3D TEXT_colored", за да ги маркирате. След това ги хванете с мишката и ги извлачете върху иконката Create a New Layer . Тогава слейте създадените копия (Ctrl+E). Преименувайте този слой на "Reflection", поставете го над всички останали слоеве и го направете невидим (важно е да не пропуснете да изключите слоя!).

Натиснете върху изображението за цял размер


17. Изключете background-а или направо го изтрийте, защото не се нуждаем от него. Отидете на Image > Merge Visible и преименувайте слетият слой на "TEXT". Поставете този слой над "Reflection". Както можете да забележите, има два подобни слоя - слоя "TEXT", който е със сянка и слоя "Reflection", който няма. Сега ще работим върху слоя "TEXT".

ОК, да дадем на текста още по-качествен вид. Активирайте слоя "TEXT" и го дублирайте. Копието автоматично ще се преименува на "TEXT copy", оставете го така. Поставете Blending Mode: Overlay и Opacity: 63% на слоя "TEXT copy". След това отидете на Image > Adjustments > Gradient Map и изберете черен към бял градиент.

Натиснете върху изображението за цял размер


18. Направете още едно копие на слоя "TEXT" и го поставете над всички останали. Преименувайте го на "Sharp edges" и поставете режим на смесване Hard Light. След това отидете на Filter > Other > High Pass и поставете Radius 1 или 2 pixels. Налете Opacity на около 60-70%.

Натиснете върху изображението за цял размер


19. Направете нов слой под всички останали и го наречете "Surface". Натиснете D от клавиатурата, за да върнете цветовете по подразбиране на Foreground и Background Color. Сега вземете Gradient Tool (G) и направете преливката от горе на долу по изображението. След това отидете на Edit > Transform > Distort и приложете перспектива, като тази на снимката по-долу. Не се притеснявайте, че перспективата няма да е перфектна и няма да обхване целия документ. След като сте готови с това, вземете Crop Tool © и се отървете от повърхностните ръбове.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. Да коригираме контраста върху текста. Активирайте слоя "TEXT" и отидете на Image > Adjustments > Brightness/Contrast. Направете настройките от снимката по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Направете нов слой над слоя "Surface" и го преименувайте на "Glass". Вземете Paint Bucket Tool (G) и запълнете с цвят #3f3f3f. След това отидете на Filter > Noise > Add Noise с настройки - Amount: 28%, Distribution: Gaussian и поставете отметка на Monochromatic.

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Сега отидете на Filter > Blur > Motion Blur с настройки - Angle: -90, Distance: 144 pixels. Поставете режим на смесване Overlay и Opacity 50%. След това вземете голяма мека четка с Hardness 0%, Flow 20% и започнете да изтривате участъци от замъгления шум. Също така, изтрийте и тази част, която се намира под текста.

Натиснете върху изображението за цял размер


23. И накрая, аз реших да променя цвета на цялото изображение. Ако искате да постигнете същият ефект, отидете на Layer > New Adjustments Layer > Hue/Saturation с настройки - Hue: 201, Saturation: 17, отметка на Colorize.

Натиснете върху изображението за цял размер


Активирайте слоя "Reflection" и намалете Opacity на около 20-30%. Вземете Move Tool (V) и с помощта на стрелките от клавиатурата, преместете слоя няколко пиксела надолу, за да създадете красиво отражение. След това добавете маска към този слой и с мека четка заличете съвсем леко някои части от отражението.

С това приключихме! Ако искате да добавите допълнителен текст, погрижете се той да има същата перспектива като първия. Извлечете наученото от урока и променяйте цветовете и светлосенките, за да получите уникални резултати!

Финалният резултат на автора:

Натиснете върху изображението за цял размер
Превод: almavez
Автор: Wojciech Pijecki
Източник

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva

Коментари

lycar

яко е станало каберне може и аз да се пробвам :) Браво :)

sladurchee

ето го моят опит.. не стана перфектен, ама ...мене ме кефи! :):):)

http://img404.imageshack.us/img404/9717/3dtekst.jpg

dundee

Доста още трябва да си поиграя, че малко сложничко ми се видя на мен, все пак съм начинаещ

http://prikachi.com/images/352/6113352Y.jpg

благодаря за хубавия урок

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.