Преглед на урок

Ментална вълнова експолозия

Ментална вълнова експолозия
В този урок ще ви покажа как да създадете невероятна експлозия. Ще използваме снимки и филтри, за да постигнем този ефект. Всъщност урокът не е толкова труден, колкото изглежда, така че нека започнем!

Натиснете върху изображението за цял размер


1. Направете нов документ с размери 800x600px. Потърсете си в интернет подходяща снимка с шосе и я вмъкнете в документа. Аз използвах тази.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Сега ще ви трябва снимка на човек. Aз използвах тази. След като сте си избрали модела, заемете се с изрязването му от фона на снимката. За целта, вземете Pen Tool (P) в режим Paths и започнете внимателно да очертавате модела. След като свършите с това, отворете панелаPaths и създайте селекция от създадения път като натиснете иконката Load Path as a selection, която се намира най-долу в панела Paths. Тогава отидете на Layer > Layer Mask > Reveal Selection. и накрая може да преименувате този слой на "dude".3. Отидете на Edit > Transform > Scale и коригирайте размера на момчето. След това отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal. Обръщаме го хоризонтално, за да съвпаднем посоката на светлината.4. Сега отидете на Image > Adjustments > Curves. Идеята тук е да затъмним леко момчето, за да изглежда по-реалистично върху Background-a. Използвайте настройките показани на снимката по-долу:5. Задръжте Ctrl и кликнете върху маската на слоя "dude", за да селектирате момчето.След това направете нов слой и го преименувайте на "shadow". Запълнете селекцията с черен цвят.Отидете да Edit > Transform > Distort и трансформирайте сянката така, както е показно на следващата снимка:И последното нещо, което трябва да направите в тази стъпка е да замъглите леко сянката. Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur и направете тези настройки:6. Вземете Ellipse Tool (U) в режим Paths и направете кръг, следвайки примера от снимката по-долу. След това вземете Direct Selection Tool (A) и коригирайте възловите точки в долната част на кръга.7. Направете нов слой и го наречете "Clouds". След това отидете на Filter > Render > Clouds. Отворете панела Paths и кликнете върху иконката Load Path as a selection, за да селектирате създадения път. Тогава отидете на Layer > Layer Mask > Reveal Selection.
Забележка: Сигурно ще ви се наложи да приложите филтъра Clouds няколко пъти (Ctrl+F), докато не получите добра позиция на черните и белите участъци на облаците в кръга.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Сега отидете на Filter > Liquify и вземете Bloat Tool ( B ) с настройки - Brush Size: 550, Brush Density: 100, Brush Pressure: 100, Brush Rate: 60, Turbulent Jitter: 75. Поставете отметка на Show Backdrop опцията. По този начин ще виждате облаците и Background-a. Желателно е да поставите инструмента Bloat ( B ) на правилното място (вижте снимката по-долу), след което кликнете няколко пъти с мишката. Махнете отметката на Show Backdrop, за да видите получения ефект и ако е нужно кликнете още веднъж с инструмента на правилното място.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. ПОставете режим на смесване Soft Light. След това направете нов слой наречен "Clouds 2" и повторете стъпка 7 и 8. Нужен ни е още един слой с облаци, за да подсилим ефекта на турболенция. Този път поставете режим на смесване Multiply.

Направете поредния нов слой и го наречете "Clouds 3". Повторете стъпка 7 и 8 като след това поставите режим на смесване Color Dodge. И накрая, вземете мека гума и изтрийте някои части от последния слой, който всъщност създадохме, за да подчертаем и изпъкнем облаците.
Забележка: Ако пътят на облаците е изчезнал, влезте в панела Paths и задържайки клавиша Аlt кликнете върху Work Path и ще се появи.10. Поставете в една група (Ctrl+G) трите слоя с облаците и отидете на Layer > Layer Mask > Reveal All. След това вземете мека четка с черен цвят и заличете долната част на облаците. Следвайте примера от снимката по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Активирайте слоя "Clouds" и отидете на Filter > Sharpen > Sharpen More. Приложете този филтър и за слоевете "Clouds 2" и "Clouds 3".12. Направете нов слой и го наречете "Glow". Запълнете го с бял цвят и отидете в панела Paths. Заредете селекция от пътя като натиснете върху иконката Load Path as a selection, намираща се най-долу в панела Paths, след което отидете на Layer > Layer Mask > Reveal Selection. Върнете се в панела със слоевете и отидете на Layer > Layer Style > Outer Glow. Използвайте настройките по подразбиране и натиснете ОК. Тогава отидете на Layer > Layer Style > Create Layer. Тази команда ще създаде друг слой на Outer Glow. Сега изтрийте белия слой, за да остане само новополучения Outer Glow слой.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Създайте папка и я наречете "Lights". Преместете слоя "Glow" в нея. След това отидете на Layer > Layer Mask > Reveal All. Вземете мека четка с черен цвят и започнете да маскирате слоя "Glow". Нуждаем се само от малка част на този слой, а именно ръбовете, както и малко от средата на слоя. Следвайте примера от снимката по-долу, за да постигнете добър резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Направете нов слой под групите на облаците. Вземете Elliptical Marquee Tool (M) и направете селекция като тази на снимката по-долу. След това я запълнете с черен цвят и поставете Opacity 40%.15. Отидете на Layer > Layer Mask > Reveal All. Вземете Gradient Tool Linear (G)
с черен към бял цвят и направете преливката така, както е показано на снимката по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


16. Дублирайте слоя и отидете на Layer > Layer Mask > Apply. След това на Edit > Transform > Distort, след което повторете същата процедура, която направихте със сянката на момчето. Когато сте готови, групирайте тези два слоя (Ctrl+G) и наречете новосъздадената група "Shadows".17. Направете нов слой над слоя с пътя. Отидете на Filter > Render > Clouds. След това на Filter > Distort > ZigZag. От там направете настройките - Amount: 100, Ridges: 5, Style: Rond Ripples.18. Сега отидете на Edit > Transform > Distort и трансформирайте слоя, докато не му придадете добра перспектива. След това поставете режим на смесване Overlay. Отидете на Layer > Layer Mask > Reveal All и с помощта на четката премахнете излишната част от този слой.19. С помощта на Elliptical Marquee Tool (M) направете селекция като тази на следващата снимка. Направете нов слой и запълнете селекцията с черен цвят. След това направете друга, по-малка селекция във вътрешността на първата елипса. Тогава натиснете Delete от клавиатурата, за да изтриете селектираната част. Вземете Magic Wand Tool (W) и кликнете чърху получилия се черен пръстен, за да го селектирате.20. Уверете се, че все още имате селекция върху създадения черен пръстен от стъпка 19, след което дублирайте слоя с пътя. Сега може да изтриете слоя с черния пръстен, тъй като той вече не ви е нужен или просто го направете невидим. Активирайте копието на пътя и отидете на Layer > Layer Styles > Bevel and Emboss с тези настройки:

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Сега отидете на Layer > New Layer Fill > Gradient. Поставете Style: Radial, цветове за градиентната преливка: #ddc396 - #2f1e00. Поставете този слой над всички останали и изберете режим на смесване Color Dodge.22. Тук реших да използвам допълнителна снимка от Stock.Xchng. Просто я поставете над всички слоеве и изберете режим на смесване Overlay.23. Сега да направим някои настройки. Вземете Burn Tool (O) и затъмнете гърба на модела. Също така сменете режима на смесване на слоя с вълните на Soft Light. Освен това може отново да изтриете някои части от облаците. Следвайте примера от следващата снимка:

Натиснете върху изображението за цял размер


24. Направете нова папка и я поставете под слоя "dude". Преименувайте я на "power" и поставете режим на смесване Color Dodge. След това направете нов слой в новосъздадената група. Вземете мека четка с бял цвят и започнете да рисувате по ръцете на момчето, като целта е да създадете някаква светлина идваща от ръцете му.
Направете още един нов слой и отново с помощта на четка добавете повече ефекти. Аз използвах абстрактни четки от сайта http://brusheezy.com Тогава добавете Outer Glow Layer Style със следните настройки:25. Вмъкнете в композицията снимка на камион. С помощта на Magic Wand Tool (W) премахнете фона, като оставите само камиона. След това отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal. Наместете го така, както е показано по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


26. Отидете на Image > Adjustments > Curves и затъмнете леко камиона. След това с Rectangular Marquee Tool (M) направете правоъгълна селекция обхващата целия камион. Тогава отидете на Filter > Blur > Radial Blur с тези настройки - Amount 2, Method: Spin, Best Quality. Сега отидете на Filter > Blur > Motion Blur с настройки - Аngle: -75, Distance: 3 px.

Натиснете върху изображението за цял размер


27. В тази стъпка ще създадем сянка на камиона. Кликнете с десен бутон върху слоя (Layer thumbnail) и от излязлото подменю изберете Select Pixels. По този начин ще селектирате камиона. Направете нов слой и запълнете селекцията с черен цвят. Преместете този слой под слоя с камниона и отидете на Edit > Transform > Distort. Тогава дайте реалистична перспектива на сянката. След като сте готови с това, отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur, замъглете малко и намалете Opacity на 60%.

Натиснете върху изображението за цял размер


28. Поставете камиона и сянката му в една група, наречена "truck". Сега може да организирате всички ваши слоеве в лентата:И с това приключихме! От тук нататък може да добавите повече елементи, например още коли движещи се по пътя, пътен конус или нещо друго. Винаги коригирайте цветовете на новите обекти, за да ги слеете с обстановката на колажа. Ето крайния резултат на автора:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: almavez
Източник: http://psd.tutsplus.com/

Коментари

dudkata

ee super e eeee

d0brin

Ето го моя опит. Това е Wallpaper На Cordelia от сериала Angel.

http://i191.photobucket.com/albums/z218/stargatesga/CharismaCarpenterWallpaper.jpg

frostseer

Къде е тоя панел Paths?

plamena91

Да моля ви кажете каде е панела paht , урокът е много добър много ме кефи , браво но немога да го намеря то paht :( Помогнетеее :):):)

petiaspears

Paths се намира точно до Leyers-Chennels-Pathts

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.