Преглед на урок

Векторен бележник

Векторен бележник
В този урок ще ви покажа как да създадете векторен скицник. Нека да започваме!

Стъпка 1

Отворете нов документ с размери по ваш избор. Вземете инструмента Rectangle Tool (M) и направете правоъгълник с размери 380 х 500 px.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 2

Докато правоъгълника е маркиран отидете на Effect > Stylize > Round Corners и задайте Radius: 30px за да заоблите ъглите на правоъгълника. Сега отидете на Object > Expand Appearance.

Натиснете върху изображението за цял размерСтъпка 3

Направете правоъгълник който да покрие лявата страна заоблените ъгли на първия правоъгълник. Изберете, маркирайте и двата правоъгълника отворете Pathfinder panel и кликнете върху Minus Front icon след това за Fill color задайте тъмно сив цвят.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 4

Маркирайте правоъгълника и отидете на Object > Transform > Move. тогава в отворилия се прозорец задайте Horizontal: 30px Vertical: -30 px и кликнете върху бутона Copy.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 5

Изберете формата на предната корица натиснете (Ctrl+C) Copy след това (Ctrl+F) Paste in Front. Докато е маркирано копието вземете инструмента Selection Tool (V) натиснете и задръжте бутона Shift от клавиатурата и намалете формата малко като започнете от дясната страна по средата. След това запълнете с Linear gradient. Отворете gradient panel (Ctrl+F9) за първия Color Stop задайте този цвят #C7B299 а за втория малко по светъл.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 6

Докато е маркирана формата която преди малко запълнихте с Linear gradient, отидете на Effect > Distort and Transform > Transform. В диалоговия прозорец който ще се отвори задайте следните стойности: Copies 10, Horizontal -3, Vertical 3 px. Сега имате 11 листа от страниците на скицника.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 7

Изберете, маркирайте и 11-те листа след това отидете на Object > Expanded Appearance. Сега трябва да ги преместите зад корицата като отидете на Object > Arrange > Send Backward (Ctrl+[) след което изберете Object > Ungroup (Ctrl+Shift+G)

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 8

Изберете първия лист, отворете Gradient panel и плъзнете Gradient Slider-a на дясно за да промените наклона на градиента. Повторете това действие през лист пример: 3, 5, 7, 9, 11.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 9

Вземете инструмента Rectangle Tool (M) направете правоъгълник с размери 30 х 500 px и поставете правоъгълника в левия край на предната корица. Това ще бъде страничната част на скицника. Запълнете страничната част на скицника със същия цвят с който запълнихте кориците. Докато е избрана страничната част на скицника отидете на Object > Transform > Shear. И в прозореца Shear който ще се отвори задайте следните стойности Shear Angle 45 Axis: сложете отметка на Vertical и OK. Сега вземете инструмента Selection Tool (V) и преместете страничната част така че левият ъгъла да съвпадне с ъгъла на задната корица:

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 10

Основната част на скицника е готова. Сега ще добавим textures и други елементи. Копирайте предната корица (Ctrl+C) Edit>Copy и (Ctrl+F) Paste in Front намалете размера около една трета от първоначалния размер и тогава за Fill color задайте бял цвят.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 11

Докато е избрана тази част която намалихме размера и отидете на Effect > Texture > Texturizer. В прозореца Texturizer който ще се отвори задайте следните стойности Texture > Sandstone, Scaling 200, Relief 50.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 12

Сега да увеличим структурата, като отидете на Object > Expand Appearance. След като вече структурата е увеличена ще приложим Tracing Presets options. Отворете Control панела Window>Control ще видите една стрелка между бутоните Live Trace и Mask кликнете веднъж върху стрелката и от менюто което ще видите изберете One Color Logo след това кликнете върху бутона Expand от Control панела.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 13

Изберете, маркирайте текстурата която създадохме и увеличете размера и колкото предната корица. След това задайте малко по-тъмен нюанс на текстурата.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 14

Сега трябва да приложите текстурата и върху страничната част на скицника за целта копирайте текстурата (Ctrl+C) и поставете (Ctrl+F). След това отидете на Object > Transform > Shear. И в прозореца Shear който ще се отвори задайте следните стойности Shear Angle 45 Axis: сложете отметка на Vertical и OK.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 15

Преместете текстурата върху страничната част на скицника. Дублирайте страничната част веднъж преместете слоя с дубликата над слоя с текстурата маркирайте, изберете дубликата на страничната част и текстурата тогава изберете Object > Clipping Mask > Make.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 16

Вземете инструмента Rectangle Tool (M) и създайте правоъгълник широк колкото широчината на корицата и 120 пиксела височина. Запълнете току що създадения правоъгълник със синкавозелен цвят и го поставете по средата на корицата.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 17

Създайте още един правоъгълник с размери 30 - 120 px със същия цвят с който запълнихте предишния правоъгълник. Сега отидете на Object > Transform > Shear И в прозореца Shear който ще се отвори задайте следните стойности Shear Angle 45 Axis: сложете отметка на Vertical и OK. Преместете правоъгълника върху страничната част на скицника по средата така че ъглите да съвпаднат с ъглите на предишния синкавозелен правоъгълник.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 18

Вземете инструмента Type Tool (T) напишете някакав текст и го поставете върху предната корица:

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 19

Изберете, маркирайте предната корица копирайте я Copy (Ctrl+C) и Paste in Front (Ctrl + F), сега трябва да преместим копието на корицата най горе за целта изберете копието на корицата и отидете на Object > Arrange > Bring to Front (Ctrl + Shift + ]).

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 20

Запълнете копието което преместихте най горе с Radial Gradient като отворите Gradient панела (Ctrl+F9) за Type: изберете Radial на първия Stop color задайте бял а за втория тъмно сив цвят кликнете веднъж върху Gradient Slider кадето е горе по-средата и тогава за Location задайте 87%. След това променете Aspect Ratio на 200%. Отворете TRANSPARENCY панела (Shift+Ctrl+F10) и променете Blending Mode от Normal на Multiply.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 21

Иберете страничната част на скицника копирайте я Copy (Ctrl+C) и Paste in Front (Ctrl + F), сега трябва да преместим копието на страничната част най-горе като отидете на Object > Arrange > Bring to Front (Ctrl + Shift + ]). Докато е маркирано копието на страничната част на скицника променете цвета за Fill color на светло сив. Отворете TRANSPARENCY панела (Shift+Ctrl+F10) и променете Blending Mode от Normal на Multiply.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 22

Създайте правоъгълник с широчина 30px и височина малко по висока от предната корица. Ще запълним правоъгълника с Linear Gradient и ще добавим още 8 Stop color Slider-a за да станат общо 10. Отворете Gradient панела (Ctrl+F9) задайте черен цвят на двата Stop color Slider-а и започнете да добавяте Color Stop Slider като кликнете под лентата на Gradient Slidera на първия Color Stop Slider който добавихте задайте Location 10% и тъмно сив цвят на втория Location 20% цвят черен на 3-ти Location 30% цвят тъмно сив и така докато добавите 8 Color Stop Slider-а и увеличите Locatiоn с 10% за всеки добавен Color Stop Slider също така променяте и цвета.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 23

Копирайте преди малко създадената форма Edit>Copy (Ctrl+C) и я поставете зад оригиналната Edit> Paste in Back (Ctrl + B). Преместете дубликата малко на ляво с помоща на стрелките от клавиатурата и промете цвета Fill color на сив отворете Отворете TRANSPARENCY панела (Shift+Ctrl+F10) и променете Blending Mode от Normal на Multiply така ще създадете сянка на формата която създадохте.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 24

Копирайте първоначалната формата с 10-те Color Stop gradient Slider-a Edid>Copy (Ctrl+C) и поставете върху нея Edit>Paste in Front (Ctrl + F) отворете Gradient панела (Ctrl + F9) и премахнете 8-те Stop color Slider-a от копието. След това промете цвета на градиента от бял към черен цвят като зададете за първия Stop color Slider бял а за втория черен цвят. Сега вземете инстумента Gradient Tool (G) кликнете в горната част на копието и плъзнете на долу за да промените наклона на градиента: горната част трябва да стане бяла а долната черна. Отворете TRANSPARENCY панела (Shift+Ctrl+F10) и променете Blending Mode от Normal на Overlay.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 25

Изберете, маркирайте и трите форми: сянката, формата с 10-те Color Stop gradient Slider-а и последната която създадохте преди малко. Сега натиснете (Ctrl+C) или Edit>Copy след това Edit>Paste in Front (Ctrl + F). Докато са маркирани формите отворете Transform панела Shift+F8 и намалете височината на формите на 30px. Преместете копията така че долната им част да дойде във върха на по-високите форми. След това отидете на Object > Transform > Reflect ще се отвори Reflect прозореца сложете отметка на Horizontal и натиснете OK. Сега отидете на Object > Transform > Shear и задайте следните стойности; Shear Angle -45 Axis: Horizontal и OK. Наместете фомата така: долните ъгли на малката форма да съвпаднат с горните ъгли на високата форма.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 26

Създайте правоъгълник с височина 40px и ширина колкото ширината на предната корица и запълнете с тъмно сив цвят. След това отидете на Object > Transform > Shear и задайте следните стойности; Shear Angle -45 Axis: Horizontal И OK а сега отидете на Effect > Stylize > Feather и задайте Feather Radius 10px OK. Отворете TRANSPARENCY панела (Shift+Ctrl+F10) и променете Blending Mode от Normal на Multiply. Преместете формата под всички останали като отидете на Object > Arrange > Send to Back (Ctrl+Shift+[).

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 27

Изберете, маркирайте всички форми създадени дотук и отидете на Object > Transform > Shear, задайте следните стойности Shear Angle -5 Axis: Vertical OK.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 28

Направете правоъгълник с размерите на вашия документ запълнете го с радиален градиент Radial gradient за първия Color Stop gradient Slider задайте бял а за втория жълтозеленикав цвят. А сега го изпратете под, зад всички форми като отидете на Object > Arrange > Send to Back (Ctrl+Shift+[). И с това приключваме;)

Натиснете върху изображението за цял размер


Можете да добавите лого да променяте цветовете на фона и др.

Натиснете върху изображението за цял размер


Mоят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: graf_kaberne
Източник: http://vector.tutsplus.com/

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.