Преглед на урок

Фантастична сцена с дърво

Фантастична сцена с дърво
Дигитално изобразяване на дърво

В този урок ще се научим как да нарисуваме приказно изображение само с помощта на някои стандартни техники и четки във Photoshop. Също така ще разгледаме теориите за цвят и светлина. Така впоследствие ще създадем красива илюстрация за по-малко от 2 часа.

Крайният резултат е достатъчно реалистична експозиция, в която имаме полу-изкоренено, плуващо във въздуха дърво. Всичко, от което се нуждаем в този урок е програмата Photoshop, прецизна мишка и доза търпение. На новаците ще им е по-трудно, но всеки може да опита и да види какво ще измайстори :)

Преди да започнем, нека хвърлим поглед върху крайния резултат от работата ни.

Натиснете върху изображението за цял размер


ПЪРВА ЧАСТ – Небе

1) Направете нов документ с размери 1024x768px.

2) Чрез Paint Bucket Tool ( G ) оцветете фона с цвят #8CC2FF.

3) Изберете Gradient Tool ( G ) с цветове от светлосин #CFECFE към прозрачен. След това задръжте Shift и запълнете от долната част на изображението към средата.

С това приключихме работата по небето. Можете да използвате и други цветова, например ако искате да изобразите нощна сцена, но помнете, че тогава осветлението и контрастите ще са различни, заради по-тъмните цветове.ВТОРА ЧАСТ – Облаци

Тук ще използваме бърза, лесна, но много ефективна техника. Просто трябва да изберем правилната четка.

1) Направете настройките, показани по-долу, и направете стъпките, показани от червените стрелки. Хубаво е да рисувате всеки облак на нов слой, за да няма грешки, а след това може да ги обедините чрез Ctrl + E или като направите група.2) За сега нашите облаци не изглеждат много реалистично. Нека ги оправим чрез Eraser Tool ( E ) с кръгла, мека четка с големина 35-45рх и Opacity около 10-20%.

3) Внимателно изтрийте долната дясна част на всеки облак.

4) Направете 2 копия на слоя с облаците чрез Ctrl + J и ги поставете под оригинала.

5) Приложете филтъра Gaussian Blur с не много високи стойности на копията.

6) С Move Tool преместете копията малко надолу и надясно. Също така може да намалите Opacity, за да изглеждат „далечни”.

ТРЕТА ЧАСТ – Теория за светлината

Облаците са готови! Сега трябва да изберем откъде идва светлината в изображението ни. В този случай, източникът на светлина е слънцето, въпреки че не се вижда.

Съвет: Не поставяйте светлинния източник зад главния обект, защото ще изглежда много тъмен. Този експеримент може да се приложи само на специфични изображения.

Помислете как биха стояли обектите в реални условия. В картината на автора е есен, така че слънцето не е разположено много високо в небето. Нека разгледаме Теорията за Светлината.

• Светлина и наблюдател: Най-ярката област върху даден обект не винаги е на едно и също място за всички наблюдатели.
• Интензитет на светлината: Втората топка е прекалено ярка. Така изглежда плоска и губи цвета си в горната си част.
• Сенки: Сянката на даден обект не трябва да е по-ярка от самия обект. Освен това не трябва да забравяме, че почти всички обекти (дори тревата) имат способност да отразяват светлината.

Натиснете върху изображението за цял размер


ЧЕТВЪРТА ЧАСТ – Скициране

1) Направете нов слой.

2) Вземете твърда черна четка с размер 2рх и започнете да планирате главния обект. Скицата не трябва да е много прецизна, просто оформете очертанията. Знам, че е трудно да се рисува с мишка, но бъдете търпеливи. Скицата е много важна част от нашата картина.3) Намелете Opacity на скицата на 10-15%

ПЕТА ЧАСТ – Трева

1) Направете нов слой.

2) Вземете твърда кръгла четка и започнете да оцветявате тревата с цвят #719126.

3) Сега изберете четката, показана по-долу и направете същите настройки. Цветът е #90B033, а големината – около 15-30рх (колкото по-малка е четката, толкова по-добър ефект ще постигнете).4) Започнете да рисувате върху току-що оцветената с тъмнозелен цвят област. На изображението по-долу можете да видите движенията на мишката, които трябва да направите. Помнете, че трябва да започвате отгоре надолу! Това отнема много време, но кой казва, че дигиталното рисуване е лесно? :)

Натиснете върху изображението за цял размер


5) Завъртете четката вертикално (около -134 градуса) и направете трева по ръба на острова. Ще трябва да добавим и светлосенки, но това ще стане в крайните етапи от работата ни.

Съвет: За да завъртите четката, която използвате, отидете в Brushes Palette -> Brush Tip ShapeНатиснете върху изображението за цял размер


ШЕСТА ЧАСТ – Почва на островчето

1) Направете нов слой.

2) Първо може да планирате за себе си кои области ще са осветени, и кои – затъмнени.3) С помощта на твърда четка запълнете почвата с цвят #5C4E43. Това е среден тон между най-светлия и най-тъмния цвят, който ще използваме за земята. Сенките ще бъдат много тъмни, докато осветлението – слабо. Почвената част е полу-закрита от други обекти, така че трябва да е силно затъмнена.СЕДМА ЧАСТ – Добавяне на светлосенки на почвата

1) За да рисуваме върху слоя и да не се притесняваме, че ще излезем извън очертанията му, нека заключим прозрачните пиксели. Това става чрез Lock Transparent Pixels:2) Изберете твърда четка (размер: 13рх, opacity: 20%) с тези настройки:3) Както виждате, авторът си е направил малка палитра, от която да взима по-бързо нужните му цветове. Може да си направите същата или подобна на нов слой.

4) Първо направете тъмните сенки, а след това – светлите. Това също отнема много време, но колкото повече се стараете, толкова по-добър ще е изходният резултат!

Съвет: Не задържайте бутона на мишката през цялото време – опитайте се да рисувате с бързи, резки движения за по-прави линии.

5) Добавете бледи, светли детайли по краищата на островчето:ОСМА ЧАСТ – Теория за топли и студени цветове

Един и същ нюанс на сивото може да изглежда по съвсем различен начин на различни фонове. Помнете, че оранжевите и червените цветове добавят топъл ефект, а сините – студен.ДЕВЕТА ЧАСТ – Оцветяване на дървото

1) Направете нов слой.

2) Вземете твърда четка с размер 19рх и с настройките, показани по-долу.

Съвет: Избягвайте използването на меки четки в дигиталното рисуване. Когато смесваме различни цветове с твърди четки, това изглежда по-реалистично и привлича повече внимание.

3) Червените стрелки показват посоката на мишката, а червените линии – формите, които създава четката. Използвайки тази техника, оцветете дървото с тъмнокафяв цвят.

ДЕСЕТА ЧАСТ – Добавяне на светлосенки на дървото

1) Отново ще е добре да си планирате как ще са разположени светлите и тъмните области. Горната част на дървото ще е закрита от листа, така че трябва да е много тъмна.

2) Първо направете сенките, а след това – добавете някои светли области. Четката е същата както и в предишната част. Рисувайте с малка непрозрачност (Opacity) – около 10-15%.

3) Може да заключите прозрачните пиксели (Lock transparent pixels), за да ви е по-удобно.

Съвет: Рисувайте няколко пъти върху дадена област, за да я направите по-тъмна или по-светла.

Съвет: Не използвайте Burn или Dodge Tools, тъй като те няма да ни дадат нужния ефект!

4) В крайна сметка трябва да имате нещо такова:ЕДИНАДЕСЕТА ЧАСТ – Малки детайли и добавки

Сравнете това изображение с горното:Разликите са минимални и почти незабележими – добавени са повече дълбочина и светлини по хралупата. Също така са добавени няколко сенки под клоните на дървото. Подобрени са и най-светлите участъци. Кратка 5-минутна работа и стъблото ни изглежда по-реалистично.

ДВАНАДЕСЕТА ЧАСТ – Детайли по корените на дървото

Корените изглеждат плоски, както и тревата около тях. Поработете с Eraser Tool ( E ) и изберете същата четка, с която работихме в Пета част.ТРИНАДЕСЕТА ЧАСТ – Детайли по тревата

1) Вземете същата четка, която използвахме в Пета част, но с много по-тъмен цвят. Авторът е използвал #313819. Opacity трябва да е с много малка стойност – около 10-15%, както и размерът на четката – 10-15рх.

2) Заключете прозрачните пиксели.

3) Започнете да рисувате сенчести области по долните краища на тревата.4) Със същата четка добавете сянка зад дървото и долу до корените, като се съобразявате откъде идва светлината.5) Без да сменяте четката, а само цвета й (нека бъде нещо много светло – авторът е избрал #AECA66), добавете съвсем леки светли области по тревата (леки, защото след малко ще добавим още светлина по нея).6) Изберете четка със следните настройки и много яркожълт цвят (може да е дори #FFFF00, авторът е използвал #E9EB29. Opacity е около 15-30%, а Flow50%.7) Нарисувайте леки жълти „отблясъци” по тревата.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЧАСТ – Листа

Доста работа свършихме дотук! Сега е време да добавим листата. Всъщност те са най-лесната част от рисуването. По-трудното нещо е да изберем правилните цветове.
Ще разделим листата на три части: най-тъмни, средни и най-светли. Авторът е избрал червената гама, защото в неговата картина е есен. Помнете, че най-тъмният слой с листа трябва да е под клоните.

Цветовете, които е използвал авторът са:

• Тъмен: #982C1F
• Среден: #BD4428
• Светъл: #F44830

1) Задайте следните настройки за четката:2) Направете нов слой под слоя със стъблото и нарисувайте най-тъмният слой с листа:3) На нов слой, разположен над другите, направете листата със „средния” цвят:4) На нов слой, разположен над другите, нарисувайте най-светлите листа:ПЕТНАДЕСЕТА ЧАСТ: Малки детайли към крайното изображение

В тази стъпка ще добавим сянка на листата, както и още някои дребни, но важни детайли. Използваме същата четка, както в предишната част, но с тези настройки:1) За сенките на тревата ще използваме цвят #232323. На нов слой нарисувайте няколко по-тъмни петна по тревната площ. Приложете филтъра Gaussian Blur с ниски стойности и задайте Opacity на слоя около 75%.

2) Сега ще добавим падащи листа (ако във вашата картина сюжетът е различен от есен, пропуснете тази стъпка). Използваме същата четка както преди малко, но с намалена непрозрачност (Opacity20-40%). Нека цветовете са същите, каквито използвахме за листата на дървото.3) Време е да добавим сенки на листата.

3.1) Задържайки Ctrl + Shift, кликнете на слоя/слоевете с листата.

3.2) Направете нов слой за сенките, разположен над всички други слоеве.

3.3) Изберете голяма мека четка с тъмен цвят (размер 100рх, Opacity – 20%).

3.4) Рисувайте върху листата.

3.5) Сменете Blend Mode на слоя на Multiply.

4) Ще добавим падащи частички под почвата.

4.1) За целта не сменяйте четката, но я оразмерете на 8-10рх.

4.2) Цветът трябва да е много тъмен.

4.3) Opacity – 10-20%

4.4) Нарисувайте малки частици под островчето.
ШЕСТНАДЕСЕТА ЧАСТ – Въображение :)

От тук натам всичко зависи от вашите предпочитания и фантазия. Авторът е добавил кабели в ярки цветове, излизащи от островчето и е добавил Inner Shadow от Blending Options.Също така е решил да промени цвета на небето. През есента преобладава червената гама, така че небето също е червеникаво-розово.
Ако и вие искате да смените небето в картинката си, кликнете на иконката Create new fill or adjustment layer

Поиграйте си със стойностите и настройките докато не получите задоволяващ резултат. Авторът е направил следното и е променил Blending Mode на Lighten:И така, дългият ни труд се увенча с успех и с красива картина!

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит от урока:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: coaster
Източник: http://psd.tutsplus.com/

Коментари

bubka_cveti

http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2979/138670056511324444661250441736Yw1R948aLLVvOMcvQu93.JPG

honeycake3

http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2507/11216118531563838711250888535h0GlsZ9JMbjO4S1wX5pn.JPG Моя опит....аз съм нова и затова не ми е мн хубаво , но нищо ... : Р

coaster

Напротив, добре се е получило и на двете! : )

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.