Преглед на урок

Реалистична бутилка вино

Реалистична бутилка вино
Този урок ми отне един ден повече, отколкото очаквах (ще разберете защо от броя на стъпките), но се надявам да ви хареса!

Финален резултат:

Както обикновено започваме с крайния резултат:1

Отворете нов документ и отидете на View>Show>Grid. С Pen Tool направете формата на половин бутилка вино Отделете достатъчно време на тази стъпка, за да получите наистина хубава форма. Използвайте снимката за ориентир ако е необходимо.2

След като затворите пътечката кликнете с десен бутон и изберете Make selection (Feather radius-0) . Създайте нов слой, наречете го ‘bottle shape’ и запълнете селекцията с черно.. Дублирайте слоя, след това Edit>Transform>Flip horizontal. Преместете този слой от другата страна на вече нарисуваната половина, така че да се получи цяла бутилка . Слейте двата слоя (Ctrl+E)

3

Десен клик на слоя с бутилката > Blending options, направете следните настройки за gradient overlay-Преливка от черно,към # 110202, отново към черно. Бутилката все още изглежда доста черна, но тъмно червения цвят в средата ще и придаде известна триизмерност.

4

Вземете Rounded rectangle tool (radius 30px) и направете бяла форма като показаната от лявата страна на бутилката. След това направете червената форма от дясната страна, както и добавете и малко кръгче. Накрая повторете това с по малки правоъгълници на гърлото на бутилката.. Рестеризирайте всички слоеве Layer>Rasterize>Layer и ги слейте (Ctrl+E)5

Filter>Blur>Gaussian blur със стойност 14px. Намалете opacity на 40%.

Натиснете върху изображението за цял размер
6

Създайте нов слой с име ‘wine label 1′. С Rectangular marquee Tool направете селекция през ширината на бутилката, наподобяваща етикет. Запълнете я с бяло (Edit>Fill)
Десен клик на слоя за Gradient overlay трябва да направите преливка сиво - светло сиво- прозрачно-прозрачно – светло сиво - сиво. Това ще създаде впечатление за дълбочина и ще придаде на бутилката заобленост. Аз използвах следните позиции за цветовете на преливката сиво – светло сиво - прозрачно - прозрачно – светло сиво - сиво, съответно 0%, 10%, 25%, 75%, 90%, 100%.7

Създайте нов слой - ‘wine label 2′ and С Rectangular Marquee Tool направете селекция белия етикет. Запънете я с черно. Десен клик Blending options – Gradient overlay направете преликва черно – много тъмно сиво – черно.Натиснете върху изображението за цял размер


8

а/ Съдайте нов слой ‘wine label 3′. Направете правоъгълна селекция 2рх над черния етикет и запълнете с показания градиент.
б/ Дулирайте слоя и го преместете в долната част на черния етикет.

9

Създайте нов слой ‘wine label 4′. Направете правоъгълна селекция под етикета и я запълнте с тъмно синьо. В Blending Options задайте gradient overlay черно – тъмно синьо - черно.

10

Накрая приключваме с тази част от етикета. Дублирайте един от слоевете със златната лентичка и преместете под тъмно синята лента. В Blending options – gradient overlay направете преливка светло сиво - бяло - светло сиво. Променете opacity на този слой на 65%.
11
Вземете Тype tool направете кутийка с големината на етикета. Напишете текст подобен на показания. Аз използвах различни шрифтове и размери.
Бележка на преводача: Може да напишете отделните думи от текста на отделни слоеве. Аз работих така и ми беше по лесно да напасна думите точно върху частите на етикета.12

Намерете подходяща снимка, която ще използваме за горната част на етикета, копитайте я (Ctrl+C) и я поставте (Ctrl+V) на нов слой под текстовия слой. След това отидете на Image> Adjustments> Desaturate за да обезцветим изображението. Накрая изрежете снимката около горната част на изображението, следвайте контурите на гроздето и листата.
(Направете пътечка с Pen Tool около областта която ще изрежете, след затваряне на пътечката десен бутон > Make selection и натиснете Delete)

Натиснете върху изображението за цял размер


13

Изтрийте частите от снимката които излизат извън стените на бутилката. След това Image>Adjustments>Brightness/Contrast и задайте Brightness +90 и Contrast to +50. Използвайте голяма мека гума за да изтриете долната част на снимката, така че да се слее плавно с белия етикет. Преместете слоя със снимката с грозде над ‘wine label 1′, и ги слейте (Ctrl+E). Така сиво-прозрачната преливка която направихме на белия етикет ще се отрази и на снимката.14

Сега добавете златен текст над етикета. Отидете на Edit> Transform> Rotate и завъртете текста много леко обратно на часовниковата стрелка.
Създайте нов слой и в него направете линията която подчертава текста. Използвайте Pen Tool.
В Blending Options направете показаните настройки за Gradient Overlay. За да зададете същите настройки и на другия слой в панела layers кликнете с десния бутон върху първия слой (с вече направения градиент) и изберете copy layer style. След това десен клик на втория слой - paste layer style15

Създайте нов слой ‘wine bottle top’. Направете правоъгълна селекция на гърлото на бутилката. Тя трявба да излиза с 1рх извън очертанията на бутилката и от двете и страни. Така ще създадем впечатлението че този етикет обгръща гърлото на бутилката.
Направете тези настройки в Blending options- Gradient Overlay:

16

Селектирайте най-горната част на вече направената форма с Rectangular Marquee Tool, след това Edit>Transform>Perspective. Преместете леко точките в двата горни ъгъла навътре към бутилката. Горния край на този етикет трябва да стане малко скосен.17

Създайте нов слой с име ‘gradient line’. Направете тясна селекция точно под тази област която трансформирахме в предишната стъпка. Приложете градиент от прозрачно към #2C281D. Това ще добави фина сянка на гърлото на бутилката.18

Нов слой ‘highlight’. Секлектирайте горната част на етикета (над слоя ‘gradient line’) с Lasso tool или друг инструмент. Запълнете селекцията с бяло. Установете Blend Mode на overlay и opacity на 40%.19

а/ Използвайте Rectangular Marquee Tool селектирайте най горната част от слоя ‘wine bottle top’. Копирайте я и я поставете на нов слой, наречете го ‘wine bottle top 2′.
Отидете на Еdit>Transform>Flip vertical. Разположете тази форма най-отгоре на етикета, Копирайте layer style (gradient overlay) от слоя ‘wine bottle top’, и го поставете на този. (както направихме в стъпка 14, втората картинка)

б/ Създайте нов слой ‘shadows’. Направете тясна селекция и приложете градиента от стъпка 17 (прозрачно към #2C281D)

20

а/ Дублирайте слоя ‘wine bottle top 2′ и го преместете над всички останали слоеве (инемувайте го ‘wine bottle top 3′). След това Еdit>Тransform>Flip vertical, напаснете го най-отгоре, над другите форми. В Blending Options – Drop Shadow направете показаните настройки .

б/ Направете селекция с Lasso tool на току що направената форма, създайте нов слой ‘lighten’. Запълнете селекцията с бяло, променете Blend Mode на Overlay и Оpacity на 40%.Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


21

а/ Отворете нов документ 3x12 px. Направете нов слой и с Pencil Tool 1рх направте черна линия най вдясно, като едновременно с това задържате Shift. По същия начин направете и една бяла линия от ляво на черната. Останалата част от документа оставете празна. Скрийте background-а, трябва да се вижда само слой с двете линнии, които направихме. Отидете на Еdit>Define pattern запазете под името ‘wine stripes’.б/ Върнете се на документа с бутилката, създайте нов слой ‘wine stripes’. Направете селекция върху формата от слоя ‘wine bottle top 3′ с Rectangular Marquee Tool и я запълнете с черно. Променете fill на този слой на 0%. Това означава, че няма да виждате черния цвят. В Вlending Оptions - Pattern overlay, задайте патерна ‘wine stripes’, който създсадохме преди малко.

Натиснете върху изображението за цял размер


22

Създайте нов слой ‘wine bottle top 4′. Направете селекция над областта с патерна. Запълнете със златен цвят. След това копирайте layer styles от слоя ‘wine bottle top’ и поставете на този слой (Стъпка 14).23

а/ Създайте нов слойи с Rounded Rectangle Tool (radius 6px), направете форма като показаната. Цвета е # F7EDD3. След това Edit>Transform>Rotate завъртете леко обратно на часовниковат стрелка.

б/ В Вlending Оptions задайте drop shadow, inner shadow и gradient overlay както е показано.

в/ Дублирайте този слой и преместете копието над оригинала.24

Създайте нов слой ‘bottle top’. Направете форма с Rounded Rectangle Tool (radius 6px), цвят: # F7EDD3. Тя трябва да бъде малко по широка от формите които направихме в предишната стъпка и да покрива част от вторат. Рестеризирайтe този слой и с Rectangular Marquee Tool направете селекция в долната част на формата, изтрийте около 2рх (Delete). Така ще премахнем заоблените краища в долната част.

Натиснете върху изображението за цял размер
25

Копирайте layer styles от слоя ‘winer bottle top 3′ и го псотавете на този слой.‘bottle top’.26

Направете нов слой ‘bottle top shadows’ и с Rectangular Marquee Tool правете тънки селекции и ги запълвайте с линеен градиент от #2C281D към прозрачно. Променете opacity на 40% , за да не изглеждат сенките много груби.27

За да завършим бутилката можем да добавим няколко преливки. На нов слой „highlights”с мека бяла четка рисувам в сердата на формата от слоя ‘bottle top’. Това придава на бутилката хубав отблясък. Намалете opacity за този слой на 40%, на слоя ‘bottle top shadows’ на 20%

28

Както може да видите първоначалната форма на бутилката остава над капачката. С Rectangular Marquee Tool селектирайте излишната част и натиснете Delete. Изглежда вече си имаме красива бутилка вино.29

а/ Скриите background-а, оставете видими само слоевете от които получихме бутилката. След това Layer>Merge Visible, сега цялата бутилката е на един слой.

б/ Дублирайте този слой и го преместете под оригиналния. Отидете на Edit>Transform>Scale и намалете размера до около 95% от оригиналния. Преместете го в ляво на бутилката. Дублирайте и този слой и го преместете в дясно. Използвайте View>Show>Grid за да се уверите че двете копия на бутилката са симетрични.30

Време е да направим и красив фон. Скриите слоевте с бутилките и направете нов слой под тях, наречете го ‘gray background’. Запълнете с преливка от светло сиво към тъмно сиво.

31
Създайте нов слой ‘clouds’. Filter>Render>Clouds, променете Вlend Мode на overlay и opacity на 30%.

32

Направете видими бутилките и скрийте background-a. Слейте трите бутилки в един слой (Layer>Marge Visible) го дублирайте. Идете на Еdit>Тransform>Flip vertical, поставте този слой под оригиналния След това Еdit>Тransform>Distort и издърпайте долните ъгли, за да придадем перспектива на бутилките. Установете Вlend Мode на overlay и opacity на 30%.

Готови сме!

Надявам се да сте харесали урока и както винаги ще се радвам да споделите мнението си.

Финалния резултат:Моят опит по урока:Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: tir_ram
Източник: http://psdfan.com/

Коментари

Co0l_b0y

Имам една забележка и тя е, че на бутилките можеше да им се сложи малко Drop shadow, за да изглеждат по-реалистични, а не като отрязани. Иначе урочето е приятно, лесно и готино! Хареса ми :)

petkana63

[IMG]http://i211.photobucket.com/

petkana63

Моят опит от урока

http://i211.photobucket.com/albums/bb144/petkana63/bottle-vain-1.jpg

coaster

Този урок ми достави голямо удоволствие. :)

http://i911.photobucket.com/albums/ac317/Putence/768x1024_wine_bottle.png

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.