Преглед на урок

Червило

Червило
1/ Създайте нов документ 390×230 pixels, Resolution 72 Dpi, Mode RGB Color, бял цвят:2/ С Rounded Rectangle Tool (U) с радиус 5рх, в режим Paths , начертайте правоъгълник.
С Add Anchor Point Tool , добавете една възлова точка в средата на долната страна и издърпайте леко надолу за да се оформи дъга.
Задръжте Alt и изрежете заоблените краища в горната част.
С десен бутон върху фигурата, отворете менюто и изберете Make Selection.3/ Създайте нов слой и запълнете селекцията с цвят #1d181e:4/ С Dodge Tool (О) направете вертикална линия:5/ С Burn Tool (О) потъмнете в двата края:6/ Отново с Rounded Rectangle Tool (U), начертайте следващата фигура. Преобразувайте пътя в селекция (Ctrl+Enter).
Създайте нов слой и запълнете с цвят # 1d181e7/ Активирайте Rectangular Marquee Tool (M) и кликнете веднъж по стрелката от клавиатурата за посока "на горе".
Така ще изместите селекцията с 1рх нагоре. Обърнете селекцията (Ctrl+Shift+I).
Вземете Burn Tool и потъмнете долния ръб на фигурата, така ще се образува сянка:8/ Обърнете пак селекцията и по същия начин я изместете на долу за да отиде на мястото си.
С Dodge Tool направете светло петно:9/ С Rectangle Tool (U) начертайте правоъгълник. Преобразувайте пътя в селекция, създайте нов слой (под слоя с предишната фигура) и запълнете с цвят #0c0a0d
С Dodge Tool направете светла ивица:10/ По същия начина направете и следващата фигура:11/ С Pen Tool (P) начертайте следващата фигура. Преобразувайте пътя в селекция, създайте нов слой и запълнете с цвят #7c031612/ С Elliptical Marquee Tool (M) направете елипсовидна селекция.
Select - Transform Selection, за да завъртите селекцията под наклон.
С десен бутон върху селекцията отворете менюто и изберете Feather.
В прозорчето, което ще се отвори задайте стойност 1рх.

13/ С Burn Tool потъмнете участъка, който е вътре в селекцията:14/ Обърнете селекцията (Ctrl+Shift+I) и потъмнете и останалите части:15/ С Dodge Tool направете светлата част в средата:16/ С Pen Tool направете следващата селекция. С десен бутон отворете менюто и добавете Feather със стойност 1рх.
Създайте нов слой и запълнете селекцията с бял цвят. Намалете Opacity на около 30%.Резултата:Моят опит:Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://www.php2k.com/

Коментари

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.