Преглед на урок

Лого, икона "Канапе"

Лого, икона "Канапе"
1/ Създайте нов документ (File - New) 350×450 pixels,Resolution 72 & Mode RGB Color.2/ Вземете Pen Tool (P) в режим на работа Paths и начертайте път със следващата форма.
С десен клик върху пътя, изберете Make Selection (Feather Radius: 0)

3/ Създайте нов слой и запълнете селекцията с цвят #ca290b (Alt+Delete).
Вземете Dodge Tool (O) и направете светли области, както е показано:4/ Вземете Burn Tool (O) и направете тъмните части:5/ С Pen Tool начертайте път със следващата форма.
Превърнете пътя в селекция (Ctrl+Enter)6/ Създайте нов слой и запълнете селекцията със същия цвят.
С Burn & Dodge Tool направете тъмните и съответно светлите части:7/ Дублирайте този слой (Ctrl+J)
Натиснете Ctrl+T -> десен клик -> Flip Horizontal.
Преместете копието от другата страна. Слейте двата слоя (Ctrl+E)8/ Начертайте път със следващата форма.
Превърнете пътя в селекция:9/ На нов слой, запълнете селекцията със същия цвят.
Направете нова селекция. С Dodge Tool, изсветлете вътре в селекцията.
Обърнете селекцията Ctrl+Shift+I и с Burn Tool, потъмнете показаните части:10/ Създайте нов слой под всички останали (над фона).
Направете нова селекция:11/ Запълнете селекцията със същия цвят.
С Burn Tool потъмнете вътре в селекцията.
Маркирайте едновременно двата слоя (клик върху единия -> Ctrl -> клик върху другия).
Дублирайте ги (десен клик -> Duplicate layers).
Натиснете Ctrl+T -> десен клик -> Flip Horizontal и преместете копията едновременно от другата страна.12/ Създайте нов слой под всички останали (над фона).
Направете следващата селекция:13/ Запълнете със същия цвят.
С Rectangular Marquee Tool (М) направете нова селекция:14/ Запълнете в нов слой с цвят #cac9c9.
Направете още една селекция и потъмнете вътре с Burn tool.15/ Слейте двата слоя с крачето и дублирайте новия слой.
С Ctrl+T -> Flip Horizontal, преместете от другата страна:16/ Вземете Brush Tool , 2px мека четка с тъмен цвят
( кликнете с капкомера някъде в потъмнените части)
С Pen Tool направете път, като показания.
С десен клик върху пътя, изберете Stroke Path.В отворения прозорец изберете Brush Tool, отметка пред Simulate Pressure: няма.17/ Изберете слоя с фона и над него създайте нов слой.
С Pen Tool направете селекция като следващата:18/ Запълнете селекцията с черен цвят.
Filter > Blur > Motion Blur с настройки:

19/ Вземете Eraser Tool (E) с настройки:Изтрийте в предната част, така, че да се получи преливане.

Резултата:Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер
Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://adobeperson.com/

Коментари

dolst

супер е

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.