Преглед на урок

Момиче с ефекти

Момиче с ефекти
Това е комбиниран урок с Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. В него ще тренираме техники за комбиниране на елементи. Ще използваме патерни и стилове, като главното упражнение тук ще бъде тяхното комбиниране.

1. Започваме като създадем нов документ (File > New) с размери 1920x1200px/72 dpi. След това запълнете документа с черен цвят.2. Намерете си подходяща снимка на модел, върху който ще работим. Аз използвах тази снимка от сайта deviantart. Бих искал да благодаря на автора на снимката.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Изрежете момичето от фона й по предпочитан от вас начин и го вмъкнете в документа.4. Направете нов слой и приложете стандартна четка с цвят #CD00FE, Opacity 20%, за да пресъздадете красив лилав фон зад модела.Натиснете върху изображението за цял размер


5. Вземете Rectangle Tool (U) и начертайте правоъгълник с цвят #DD00FF. След това с помощта на Free Transform (Ctrl+T) завъртете правоъгълника така, както на снимката по-долу. Поставете този слой под слоя с модела.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Направете нов слой и вземете стандартна мека четка с Opacity 20%, черен цвят. С нейна помощ затъмнете целия правоъгълник, освен едната му страна. Следвайте примера от снимката по-долу. Този слой трябва да бъде положен под слоя с момичето.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Задръжте Alt и кликнете между слоя с черния цвят и правоъгълника, за да приложите клипинг маска.Натиснете върху изображението за цял размер


8. Сега вземете Line Tool (U) с weight: 5 px, цвят #DD00FF. Направете линия по ръба на остатъка от правоъгълника. Този слой отново трябва да бъде положен под слоя с модела.Отворете менюто Blending Options (Layer > Layer Style > Blending Options) и приложете следните настройки:Параметрите за градиента:Натиснете върху изображението за цял размер


9. Сега ще е необходимо да поставите всички елементи на правоъгълника в една група. Това става като задържите Ctrl и кликнете върху всички нужни слоеве, за да ги маркирате. След това натиснете Ctrl+G. Дублирайте новосъздадената група (десен бутон > Duplicate Group) и сменете цвета на правоъгълника и линията с този: #4F92C7 в дублираната група. С Free Transform опцията позиционирайте копието така, както е показано на снимката по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Преминаваме в Adobe Illustrator. Направете нов документ и вземете Pen Tool (P) . С негова помощ направете две вълнообразни линии с черен цвят така, както е показано на снимката по-долу:11. Вземете Direct Selection Tool (A) и задържайки Shift селектирайте двете линии. След това отидене на Object > Blend > Blend Options с тези настройки:После отидете на Object > Blend > Make и ще получите подобен резултат:12. Копирайте получения елемент като натиснете Ctrl+C. Върнете се във Photoshop. Поставете изображението като натиснете Ctrl+V, избирайки Smart Object. След това приложете следните настройки от менюто Layer Style:

Blending Options > Color OverlayНатиснете върху изображението за цял размер


Поставете Opacity 34%.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Направете нов слой и приложете стандартна мека четка с черен цвят, Opacity 10%, за да затъмните краищата на векторния елемент.Натиснете върху изображението за цял размер


14. Направете нов слой. Вземете същата четка, която използвахте преди малко, но този път с бял цвят и Opacity 15%. С нейна помощ осветлете малко тази част от векторния елемент, която е зад модела.

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Вземете Ellipse Tool (U) и направете кръг.Настройките за този слой: Fill 0%, Blending Options > Inner ShadowBlending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Натиснете върху изображението за цял размер


16. В този урок ще използваме следните патерни:

Dead KingsDisco GoldHumidorMedallion Burned17. Сега вземете Pen Tool (P) и направете форма като тази на снимката по-долу. Коригирайте възловите точки с Convert Point Tool .Настройките за този слой: Blending Options > Bevel and EmbossНатиснете върху изображението за цял размер


18. Отворете текстурата с име Dead Kings. Вмъкнете я в документа на нов слой. Натиснете CTRL+U, за да извикате менюто Hue/Saturation и направете тези настройки:Натиснете върху изображението за цял размер


19. Задръжте Alt и кликнете между слоя с текстурата и този с елемента, който създадохте преди малко. По този начин ще направите клипинг маска.Натиснете върху изображението за цял размер


20. Продължаваме със създаването на нови елементи. Вземете Pen Tool (P) и помагайки си с Convert Point Tool направете форма като тази на следващата снимка с цвят #1685D4.

Натиснете върху изображението за цял размер


Настройките за този слой: Blending Options > Inner GlowBlending Options > Bevel and EmbossНатиснете върху изображението за цял размер


21. Отворете текстурата Medallion Burned и я вмъкнете в документа.

Натиснете върху изображението за цял размер


Поставете Fill 30%

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Задръжте Alt и кликнете между слоя с текстурата и този с последния елемент. По този начин ще направите клипинг маска.Натиснете върху изображението за цял размер


23. Отново с помощта на Pen Tool (P) и Convert Point Tool създайте следващия орнамент:Настройките за този слой: Blending Options > Drop ShadowBlending Options > Inner GlowBlending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Натиснете върху изображението за цял размер


24. Отворете текстурата с име Disco Gold във Фотошоп и я вмъкнете в документа. Преместете този слой над последния направен елемент, но под слоя с модела.

Натиснете върху изображението за цял размер


Задръжте Alt и кликнете между тези два слоя, за да направите клипинг маска.Натиснете върху изображението за цял размер


25. С помощта на Pen Tool (P) и Convert Point Tool създайте отблясък върху формата:Настройките за този слой: Fill 0%, Blending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Натиснете върху изображението за цял размер


26. Отново с помощта на Pen Tool (P) и Convert Point Tool направете следващия елемент като го оцветите с цвят #FFB904:

Натиснете върху изображението за цял размер


Настройките за този слой: Blending Options > Drop ShadowBlending Options > StrokeНатиснете върху изображението за цял размер


27. Направете 3 копия на последния направен елемент и с помощта на Free Transform опцията смалете всяко едно от тях пропорционално и ги подредете така, както е показано на следващата снимка. Сменете и цветовете на копията. Слоят с най-горното копие трябва да бъде с бял цвят. Останалите цветове може да видите на снимката по-долу. Също така запазете стила Stroke, който идва заедно с оригинала.

Натиснете върху изображението за цял размер


28. Задръжте клавиша Alt и кликнете между слоевете с копията. Лентата ви със слоевете трябва да изглежда така:Натиснете върху изображението за цял размер


29. Поставете в една група всички слоеве съдържащи новополучения орнамент. Това става като задържите Ctrl и кликнете върху всички нужни слоеве, за да ги маркирате. След това натиснете Ctrl+G. Дублирайте новосъздадената група (десен бутон > Duplicate Group) и с помощта на Free Transform (Ctrl+T) позиционирайте копието така, както на снимката по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


30. Създайте следващия орнамент в композицията отново с Pen Tool (P) и Convert Point Tool.

Натиснете върху изображението за цял размер


Настройките за този слой: Fill 0%, Blending Options > Drop ShadowBlending Options > Inner ShadowBlending Options > SatinBlending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:

31. Вземете Ellipse Tool (U) и направете малка елипса върху последния направен орнамент. Тя ще представлява неговия отблясък.

Натиснете върху изображението за цял размер


Настройките за този слой: Fill 0%, Blending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Натиснете върху изображението за цял размер


32. Направете поредния елемент с цвят #2DA6C5. Този слой трябва да бъде положен под останалите орнаменти.Настройките за този слой: Blending Options > Drop ShadowBlending Options > StrokeНатиснете върху изображението за цял размер


33. Направете 3 копия на последния направен слой и с помощта на Free Transform ги смалете пропорционално, следвайки примера от снимката по-долу. Също сменете и цветовете им. Оставете само стила Blending Options > Stroke върху копията. Точните цветове за всеки един слой може да видите на следващата снимка.

Натиснете върху изображението за цял размер


34. Създайте следващия орнамент.Настройките за този слой: Blending Options > Drop ShadowBlending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Blending Options > StrokeНатиснете върху изображението за цял размер


35. Със същите инструменти направете следващия орнамент:Настройките за този слой: Blending Options > Drop Shadow

Натиснете върху изображението за цял размер


Blending Options > Inner ShadowBlending Options > Bevel and EmbossBlending Options > Color OverlayBlending Options > Pattern Overlay (изберете пакета Patterns 2)Blending Options > Stroke

36. Създайте отблясък върху орнамента отново с Pen Tool (P) и помагайки си с Convert Point Tool.Настройките за този слой: Fill 0%, Blending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Натиснете върху изображението за цял размер


37. Направете следващият орнамент с цвят #CD5050.Настройките за този слой: Blending Options > Drop ShadowBlending Options > Outer GlowBlending Options > Bevel and EmbossBlending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Blending Options > StrokeПараметрите за градиента:Натиснете върху изображението за цял размер


38. Отворете текстурата с име Humidor и я вмъкнете на нов слой в документа.

Натиснете върху изображението за цял размер


Задръжте Alt и кликнете между слоя с текстурата и този с елемента, за да направите клипинг маска.Натиснете върху изображението за цял размер


39. Направете още един орнамент, следвайки примера от снимката по-долу.Настройките за този слой:

Blending Options > Drop ShadowBlending Options > Gradient OverlayПараметрите за градиента:Blending Options > StrokeНатиснете върху изображението за цял размер


40. Направете нов слой. Вземете мека четка с Opacity 10%.С помощта на Eyedropper Tool (I) си взимайте мостра от цветовете около тялото на момичето. След това рисувайте по контура му с цел създаване на отблясъци и светлосенки по тялото. Белите стрелки на следващата снимка ви показват от къде да си вземете цвят и точно къде да рисувате светлосенките.

Натиснете върху изображението за цял размер


41. Преместете този слой над слоя с момичето, след което задръжте Alt и кликнете между двата слоя, за да ги клипирате.Натиснете върху изображението за цял размер


42. Направете нов fill or adjustment layer > Curves с тези настройки:Натиснете върху изображението за цял размер


43. Направете нов слой и вземете стандартна четка с черен цвят, Opacity 20%, за да затъмните крака на момичето.Натиснете върху изображението за цял размер


Настройките за този слой: Fill 80%, Blending Options > Drop ShadowНатиснете върху изображението за цял размер


44. Сега следва да направите няколко вълнообразни линии като допълнение към орнаментите. За целта изберете Pen Tool (P) в режим на работа Paths .Следвайте примера от снимката по-долу, за да създадете пътищата на линиите:

Натиснете върху изображението за цял размер


45. Направете 5 нови слоя за всяка една линия. След това вземете стандартна четка с Diameter 3, Hardness 100%. Точните цветове за отделните линии може да видите на снимката по-долу. Използвайки Direct Selection Tool (A) активирайте пътя на първата линия. Натиснете десен бутон върху нея и от падащото меню изберете Stroke Path (Brush mode).Повторете тази процедура и с останалите линии:

Натиснете върху изображението за цял размер
За всеки слой с линиите приложете следните настройки: Blending Options > Drop Shadow

46. Добавете маска върху всеки един слой с линиите. След това вземете мека четка и внимателно изтрийте тези части, които падат върху горната област на ръката на модела.

Натиснете върху изображението за цял размер


47. Поставете в една група всички слоеве с цветните линии. Това става като задържите Ctrl и кликнете върху всички нужни слоеве, за да ги маркирате. След това натиснете Ctrl+G. Настройките за групата: Opacity 82%

Натиснете върху изображението за цял размер


48. Ще повторим същия метод, за да оцветим линиите върху лявата ръка на момичето. Точните цветове са показани на следващата снимка:

Натиснете върху изображението за цял размер


Върху всеки един слой с линиите приложете следните настройки: Blending Options > Drop ShadowНатиснете върху изображението за цял размер


49. Пак по същият начин добавете маска върху всички слоеве с линиите, за да изчистите ненужната им част.Натиснете върху изображението за цял размер


С това приключихме!

Натиснете върху изображението за цял размерМоят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: almavez
Източник: http://www.adobetutorialz.com/

Коментари

djeni_breaking_dawn

много як урок :)

stefitooo

zdr sea se registrirah i neznam kak da si napravq snimka molqvi napi6ete mi

sweet_mace

Здравейте аз днес се регистрирах и исках да попитам от къде да и.си изтегля тази програма моля ви кажете !

dathulkinz

пич в замундата я има ,относно урока доста е далъг но помага за подобряване на уменията затова ми харесва ;)

aneliko

dobre de a kak da izreja momi4eto molq vi kajete mi mnogo iskam da se nau4a no ne vijdam nikade da se obqsnqva tova a mi e mnogo vajno se znaete kak da izrejete i takiva ti raboti ;(;(;(

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.