Преглед на урок

Телевизор

Телевизор
В този урок стъпка по стъпка ще ви покажа как да създадете икона ретро телевизор с Илюстратор

Стъпка 1

Отворете нов документ с желаните от вас размери, вземете инструмента Rectangle tool (M) и направете правоъгълник с размери 360 – 240 px.Стъпка 2

Изберете правоъгълника отидете на Effect > Stylize > Round Corners и в прозореца Round Corners който ще се отвори задайте Radius: 10px OK след това отидете на Object > Expand Appearance.Стъпка 3

Запълнете правоъгълника с Linear Gradient като отворите Gradient panel Window > Gradient (Ctrl + F9) за Type изберете Linear на първия Stop Color Slider задайте сив а на втория черен цвят. Вземете инструмента Gradient Tool (G) кликнете в горния край на правоъгълника и плъзнете до долната част.Стъпка 4

Докато е маркиран правоъгълника отидете на Object > Path > Offset Path. В диалоговия прозорец който ще си отвори задайте Offset: -5 px и OK ще забележите че правоъгълника се дублира в по малък размер. Сега изберете дубликата пак отидете на Object > Path > Offset Path и задайте Offset: -5 px и OK. Сега трябва да имате общо 3 правоъгълника.Стъпка 5

Маркирайте 3-те правоъгълника и отидете на Object > Ungroup (Ctrl + Shift + G). След това изберете втория който е по средата, отворете Gradient panel-a и променете цвета на първия Color Stop Slider на по светло сив цвят.Стъпка 6

Вземете инструмента Rectangle tool (M) направете правоъгълник с размери 210 – 180 px и го поставете от лявата страна на първия правоъгълник.Стъпка 7

Сега заоблете ъглите на току що създадения правоъгълник като отидете на Effect > Stylize > Round Corners. и в прозореца Round Corners който ще се отвори задайте Radius: 10px OK след това отидете на Object > Expand Appearance.Стъпка 8

Докато все още е избран павоъгълника отидете на Effect > Warp > Inflate. Тогава в прозореца който ще се отвори задайте Bend: 15% OK след това отидете на Object > Expand Appearance.Стъпка 9

Запълнете правоъгълника със същия градиент с който запълнихте основния правоъгълник като използвате инструмента Eyedropper tool (I) и клкнете върху основния правоъгълник. Сега променете наклона на градиента като вземете инструмента Gradient Tool (G) кликнете в долната част и плъзнете към горния край на правоъгълника така че по светлата част да остане долу.Стъпка 10

Направете правоъгълник с широчина 30px и височина колкото да закрие долния и горния край на правоъгълника който създадохте в стъпка 9 и го преместете в левия край на правоъгълника от стъпка 9. Виж по-долу:Стъпка 11

Докато е избран току що създадения правоъгълник отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. В прозореца Transform Effect който ще се отвори задайте следните стойности copies: 6 Move/Horizontal 30 px OK след това отидете на Object > Expand Appearance.Стъпка 12

Сега изберете, маркирайте правоъгълника от стъпка 9-та и отидете на Object > Path > Offset, в прозореца който ще си отвори задайте Offset: -10 %. A сега го преместете върху всички останали като отидете на Object > Arrange > Bring to Front (Ctrl + Shift + ]).Стъпка 13

Маркирайте 7-те правоъгълника които създадохте в стъпка 11 и правоъгълника който е върху всички останали отворете Pathfinder panel (Shift + Ctrl + F9) и кликнете върху Crop. След това отидете на Object > Ungroup.Стъпка 14

Маркирайте 7-те правоъгълника запълнете ги с Linear Gradient. Вземете Gradient tool (G), кликнете в центъра и плъзнете до долния край на 7-те правоъгълника. След това изберете от ляво на дясно първия правоъгълник отворете Gradient panel-a тогава за първия Color Stop Slider задайте бял а за втория сив цвят. Изберете втория правоъгълник отворете Gradient panel-a за първия Color Stop Slider задайте жълт за втория Color Stop Slider тъмно жълт. Повторете това действие и за останалите 5 правоъгърника като сменяте цвета на gradienta и за втория Color Stop Slider задавайте по тъмен цвят.Стъпка 15

Маркирайте правоъгълника от стъпка 9 отидете на Object > Path > Offset задайте Offset: -10 px и го преместете върху всички останали Object > Arrange > Bring to Front (Ctrl + Shift + ]). Вземете инструмента Ellipse tool (L) и направете елипса която да закрие половината от правоъгълника който създадохте преди малко. Сега изберете, маркирайте елипсата и правоъгълника който е под елипсата отворете Pathfinder panel (Shift + Ctrl + F9) и кликнете върху Minus Front. Променете цвета на формата която се получи на бял отворете Transparency panel (Shift + Ctrl + F10) и намалете Opacity: на 60%.Стъпка 16

Тъй като с екрана приключихме, можем да добавим някои други елементи на телевизора. Да започнем със създаването на един кръг. Вземете инструмента Ellipse tool (L) и направете кръг с размери 50 – 50 px от дясната страна на екрана.Стъпка 17

Запълнете кръга със същия градиент с който запълнихте основната форма, за целта вземете инструмента Eyedropper tool (I) и кликнете върху основната форма на телевизора. Сега вземете инструмента Gradient Tool (G) кликнете в долната част на кръга и плъзнете до горната.Стъпка 18

Докато е избран кръга отидете на Object > Path > Offset задайте Offset: -10 px и плъзнете градиента от горе на долу използвайки инструмента Gradient Tool (G).Стъпка 19

Вземете инструмента Rounded Rectangle Tool, направете правоъгълник със заоблени ъгли както е показано по-долу в центъра на по малкия кръг който създадохте в стъпка 18. Запълнете с Linear Gradient за първия Color Stop Slider задайте светло сив а за втория сив цвят след това променете наклона на градиента като кликнете в горната част на правоъгълника с инструмента Gradient Tool (G) и плъзнете към долния край.Стъпка 20

Сега изберете по големия кръг, копието и правоъгълника със заоблените ъгли и копирайте Edit > Copy (Ctrl + C) поставете Edit Paste in Front (Ctrl + F) и плъзнете копието под оригинала с помощта на стрелките от клавиатурата.Стъпка 21

Вземете инструмента Line Segment Tool (\) и създайте линия с широчина 70px под бутоните на телевизора СЛЕД ТОВА отворете Stroke panel-a (Ctrl + F10) НА Weirht: задайте 4pt и кликнете върху Round Cap. така ще заоблите ъглите на линията.Стъпка 22

Докато е маркирана току що създадената линия отидете на Object > Path > Outline Stroke и запълнете със същият градиента с който запълнихте по-големия кръг на бутона.Стъпка 23

Докато все още е маркирана линията отидете на Effect > Distort and Transform > Transform, и задайте следните стойности: copies: 6, Move/ Vertical: -9px OK а сега отидете на Object > Expand Appearance.Стъпка 24

Направете правоъгълник с размери 35 – 8 px използвайки инструмента Rectangle tool (M) поставете го в дясната и най долна част на телевизора. Запълнете го с Linear Gradient като отворите Gradient panel-a за Type: изберете Linear добавете още един Color Stop Slider като кликнете под лентата на Gradient Slidera и му задайте Location: 50% сега имате 3 Color Stop Slider-а на първия Color Stop Slider приложете тъмно сив цвят на втория с Location: 50% който добавихте преди малко светло сив на третия Color Stop Slider приложете същия цвят който приложихте на първия.Стъпка 25

Копирайте току що създадения правоъгълник Edit > Copy (Ctrl + C) поставете Edit > Paste in Front (Ctrl + F) и преместете копието в долната лява част на телевизора.Стъпка 26

Вземете инструмента Ellipse Tool (L) направете елипса с размери 80 – 40px в горната част на телевизора и запълнете със същия градиент с който запълнихте правоъгълника в стъпка 24. Сега трябва да преместите елипсата зад телевизора като отидете на Object > Arrange > Send to Back (Ctrl + Shift + [).Стъпка 27

Вземете инструмента Rectangle tool (M) и направете правоъгълник с размери 90 – 4 px запълнете със същия градиент с който запълнихте преди малко създадената елипса. Вземете инструмента Selection tool (V), натиснете и задръжте клавиша Shift от клавиатурата и завъртете на 45 градуса правоъгълника. Поставете го в горната лява част на елипсата и отидете на Object >Arrange > Send to Back така ще го преместите зад елипсата.Стъпка 28

Направете кръг с размери 11-11 px запълнете го с Radial gradient като отворите Gradient panel-а (Ctrl + F9) за Type изберете Radial на първия Color Stop Slider приложете сив а на втория тъмно сив цвят. Поставете кръгчето в горния край на преди малко създадения правоъгълник.Стъпка 29

Маркирайте правоъгълника който създадохте в стъпка 27 и кръгчето от стъпка 28 копирайте ги (Ctrl + C) поставете (Ctrl + F) и отидете на Object > Transform > Reflect сложете отметка на Vertical и натиснете OK. Преместете копието от дясната страна на елипсата.Стъпка 30

Изберете всички елементи на телевизора копирайте (Ctrl + C) поставете (Ctrl + F). Докато е избрано копието отидете на Object > Transform > Reflect, в прозореца Reflect който ще се отвори сложете отметка на Horizontal и натиснете OK преместете го в долния край на оригинала.Стъпка 31

Направете правоъгълник който да закрие копието на телевизора запълнете го с Linear gradient и цветове бял към черен вземете инструмента Gradient Tool (G) кликнете в горната част на правоъгълника и плъзнете към долния край така че белия цвят да остане в горната част. Сега изберете копието на телевизора и правоъгълника отворете Transparency panel, (Shift + Ctrl + F10) в десния горен край на панела ще видите една стрелкичка кликнете върху нея и от менюто което ще се покаже изберете Make Opacity Mask. Докато е отворен Transparency panel-а намалете Оpacity на 40%.Стъпка 32

Направете правоъгълник с размерите на документа запълнете го с Radial Gradient, цветове по ваш избор изпратете го зад всички останали като отидете на Object > Arrange > Send to Back (Shift + Ctrl + [). И с това приключваме!Резултатът:Ето го и моят опит :)Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: graf_kaberne
Източник: http://www.aivault.com/

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.