Преглед на урок

GPS икона

GPS икона
В този урок ще ви покажа как да създадете GPS икона използвайки прости форми и градиенти.

Стъпка 1

Отворете нов документ, вземете инструмента Rectangle tool (M) и направете правоъгълник с размери 200 – 235 px.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 2

Сега докато е маркиран правоъгълника му заоблете ъглите като отидете на Effect > Stylize > Round Corners и в прозореца Round Corners който ще се отвори задайте Radius: 20 px.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 3

Запълнете правоъгълника с Linear Gradient като отворите Gradient panel-a за Type изберете Linear на първия Color Stop Slider задайте сив а на втория тъмно сив цвят. Сега кликнете веднъж върху Gradient Slider-a който се намира точно по-средата върху цветовете които приложихте на градиента и променете Location: на 85%. Вземете инструмента Gradient tool (G) кликнете в горната част на правоъгълника и плъзнете към долната част така, че по светлия цвят да остане в горната част на правоъгълника.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 4

Докато е избран правоъгълника отидете на Object > Expand Appearance. А сега отидете на Object > Path > Offset Path и в прозореца който ще се отвори задайте offset: -5 px. OK

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 5

Докато е маркиран правоъгълника който създадохте в стъпка 4 пак отидете на Object > Path > Offset Path и в прозореца който ще се отвори задайте offset: -5 px. OK

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 6

Сега изберете втория правоъгълник който е по средата отворете Gradient Panel-a задайте на първия Color Stop Slider- Location: 10%. Добвете още един Color Stop Slider с Location: 0% (на мястото на първия) и му приложете светло сив цвят.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 7

Направете още един правоъгълник Rectangle tool (M) с размери 170 – 170px и го поставете в средата и малко на горе върху всички правоъгълници.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 8

Сега заоблете ъглите на току що създадения правоъгълник като отидете на Effect > Stylize > Round Corners и в прозореца който ще се отвори задайте Radius: 7px OK след това Object > Expand Appearance.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 9

Докато е маркиран правоъгълника го запълнете със същия градиент с който запълнихте правоъгълника в стъпка 6 за целта вземете инструмента Eyedropper tool (I) и кликнете върху правоъгълника на който бяхте добавили още един Color Stop Slider в стъпка 6. Сега вземете Gradient tool (G) кликнете в долната част на правоъгълника и плъзнете към горната така, че по тъмната част да остане в горния край.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 10

Уверете се, че правоъгълника е все още избран и отидете на Object > Path > Offset Path тогава в прозореца който ще се отвори задайте Radius: -5 px натиснете OK и променете цвета на градиента като отворите Gradient Panel-a на първия Color Stop Slider приложете синкаво зелен и на втория Color Stop Slider малко по-тъмен цвят. Вземете инструмента Gradient Tool (G) кликнете в долната част на правоъгълника и плъзнете до горната.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 11

С инструмента Pencil tool (N) нарисувайте земната маса върху синия правоъгълник. Тази част която излиза извън синия правоъгълник по-късно ще бъде изтрита. Също така можете да използвате и Pen tool (P) за изготвянето на земната маса, но с Pencil tool (N) се работи перфектно за създаването на такива форми.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 12

Запълнете формата на земята с Linear Gradient като на първия Color Stop Slider задайте зелен и на втория тъмно зелен цвят. Вземете инструмента Gradien Tool (G) кликнете в горната част на земната маса и плъзнете към долната.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 13

Докато е избрана формата на земята отидете на Object > Path > Offset Path и в прозореца който ще се отвори задайте Offset: 5 px OK. След това променете цвета на запълване Fill color на тъмно зелен.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 14

Докато е маркирана току що създадената форма пак отидете на Object > Path > Offset Path и в прозореца който ще се отвори задайте Offset: 8 px OK. Променете цвета на светло син.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 15

Сега изберете синия правоъгълник екрана на GPS-A копирайте Edit > Copy (CTRL + C) поставете Edit > Paste in Front (Ctrl + F). А сега маркирайте всички форми от земната маса и копието на екрана отворете Pathfinder panel и кликнете върху Divide. Вземете инструмента Direct Selection tool (A) кликнете върху формите които са извън синия екран и натиснете delete от клавиатурата.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 16

Вземете инструмента Rectangular Grid tool (намира се в панела на Line Segment tool) кликнете веднъж върху документа, ще се отвори Rectangular Grid tool Options прозореца и тогава направете следните настройки: Width: 160px, Height: 160px, Horizontal Dividers- Number: 2, Vertical Dividers- Number: 2 и натиснете OK.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 17

Вземете инструмента Direct Selection tool (A) и изтрийте четирите ъглови точки като кликнете върху тях и натиснете Delete от клавиатурата.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 18

Поставете решетката върху иконата така, че да е в центъра на екрана. Отворете Stroke panel-а (Ctrl + F10) задайте на Weight: 4pt сложете отметка на Dashed Line и тогава в полето на dash задайте 8 pt. След това отворете Transparency panel (Shift + Ctrl + F10) и намалете Opacity до 30%.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 19

Направете правоъгълник с размери 300 – 160 px. Завъртете го на 45 градуса с помощта на инструмента Selection tool (V) и го поставете върху екрана както е показано по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 20

А сега изберете синия правоъгълник (екрана) копирайте го (Ctrl + C) и поставете (Ctrl + F) след това селектирайте копието на екрана и правоъгълника от предишната стъпка отворете Pathfinder panel-а и кликнете върху Intersect.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 21

Запълнете формата с Linear Gradient като и за двата Color Stops Slider-a задайте бял цвят. Променете Opacity на първия Color Stops Slider на 0% сега изберете Gradient slider-a който е върху цветовете на градиента по средата и му задайте Location: 40% на втория Color Stops Slider променете Opacity до 70%.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 22

Направете правоъгълник с размери 20 – 70 px и го поставете в горната част по средата на GPS-A така, че около една трета от правоъгълника да бъде над иконата (GPS-A). Запълнете го с Linear Gradient добавете още един Color Stops Slider след това за първия Color Stops Slider приложете тъмно сив за втория светло сив и за третия също тъмно сив цвят.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 23

Вземете инструмента Ellipse tool (L) направете кръг с размери 76 – 76 px и го поставете във върха на предишния правоъгълник. Запълнете кръга с Linear Gradient като за първия Color Stops Slider приложете червен а за втория тъмно червен цвят. Сега вземете Gradient Tool (G) кликнете в горната част на кръга и плъзнете до долната.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 24

Направете елипса с размери 53 – 42 px поставете я в горната част на предишния кръг и я запълнете с малко по светли цветове от предишния кръг. Плъзнете градиента от горната част на елипсата към долната.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 25

Вземете инструмента Line Segment tool (\) и направете линия малко по дълга от широчината на правоъгълника от стъпка 22 и приложете за Stroke color тъмно сив цвят и 7pt. И поставете линията в долната част на правоъгълника от стъпка 22.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 26

Направете кръг с размери 23 – 23 px и го поставете в долната лява част на GPS-A. Запълнете кръга със същия градиент с който запълнихте първия правоъгълник от основната форма за целта вземете инструмента Eyedropper tool (I) и кликнете върху правоъгълника от основната форма. След това отворете Gradient Panel-a кликнете веднъж върху Gradient Slider-a и му задайте Location: 50%. След това вземете Gradient Tool (G) и плъзнете градиента така, че по тъмния цвят да остане в горната част на кръгчето.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 27

Копирайте току що създадения кръг (Ctrl + C) поставете (Ctrl + F) вземете инструмента Selection tool (V) и намалете малко размера на копието. Запълнете със същия градиент с който запълнихте първата форма на земната маса и коригирайте наклона на градиента така, че по светлия цвят да остане в горната част на кръгчето.

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 28

Направете правоъгълник с размери 67 – 7 px поставете го в долната дясна част на GPS-A и го запълнете със същия градиент с който запълнихте кръга от стъпка 26. Сега вземете инструмента Selection tool (V) натиснете и задръжте (Ctrl + Alt) клавишната комбинация от клавиатурата след това кликнете върху правоъгълника и го плъзнете под първия (така ще бъде дублиран правоъгълника)

Натиснете върху изображението за цял размер


Стъпка 29

Направете кръг с размери 300 – 300 px запълнете го с Radial Gradient като за първия Color Stops Slider приложете черен а за втория бял цвят. Сега вземете инструмента Selection tool (V) и намалете размера на кръга от горе на долу около една десета от оригиналния размер. Отидете на Object > Arrange > Send to Back (Ctrl + Shift + [) и поставете елипсата в долния край на иконата. И с това приключваме!

Натиснете върху изображението за цял размер


Ето го и крайния резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: graf_kaberne
Източник: http://vectips.com/

Коментари

meg4o

Браво! Прекрасен урок, при това отлично обяснен! :)))

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.