Преглед на урок

PHP и MySQL въведение

PHP и MySQL въведение
В този урок ще ви покажем как да се свързвате с MySQL базата данни и използването на 4-те основни функции:

 • Добавяне на инфорнация
 • Гледане на записаната информция
 • Промяна на записана информаци
 • Изтриване на информация

 • Ще започнем с осъществяване на връзката с базата данни:

  Код
  
  <?php
  //Тук сложете информацията за вашата база данни
  $host = "localhost";  //Сървъра на който се намира
  $dbuser = "DB_USER";  //Потребителското име
  $dbpass = "DB_PASS";  //Паролата
  $dbname = "DB_NAME";  //Името на базата данни
  
  //Свързването (не променяй)
  mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass");
  mysql_select_db("$dbname");
  
  ?>

  Добавяне на информация в базата данни

  Код
  
  <?php
  //Тук сложете информацията за вашата база данни
  $host = "localhost";  //Сървъра на който се намира
  $dbuser = "DB_USER";  //Потребителското име
  $dbpass = "DB_PASS";  //Паролата
  $dbname = "DB_NAME";  //Името на базата данни
  
  //Свързването (не променяй)
  mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass");
  mysql_select_db("$dbname");
  
  //Добавянето
  $query = mysql_query("INSERT INTO таблица (поле1, поле2, поле3) VALUES ('нещо1', 'нещо2', 'нещо3')");
  $num = mysql_affected_rows($query);
  
  if ($num) {
  
  //Въвеждането е успешно
  echo "Успешно въведохте данните в базата.";
  
  }else {
  
  //Въвеждането не е успешно
  echo "Имаше грешка при въвеждането на данните в базата";
  
  }
  
  ?>

  (поле1, поле2, поле3) са имената на полетата в които ще въвеждате информация.
  ('нещо1', 'нещо2', 'нещо3') стойностите които въвеждате в съотверните полета.
  mysql_affected_rows() с това проверяваме колко реда са въведени в таблицата

  Гледане (извличане) на информация от базата данни

  Код
  
  <?php
  //Тук сложете информацията за вашата база данни
  $host = "localhost";  //Сървъра на който се намира
  $dbuser = "DB_USER";  //Потребителското име
  $dbpass = "DB_PASS";  //Паролата
  $dbname = "DB_NAME";  //Името на базата данни
  
  //Свързването (не променяй)
  mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass");
  mysql_select_db("$dbname");
  
  //Извличането
  $query = mysql_query("SELECT * FROM таблица");
  
  //Зареждане на информацията в 1 променлива
  while($row = mysql_fetch_array($query)){
  
  echo " $row['поле1'] - $row['поле2'] - $row['поле3'] ";
  
  }
  ?>

  Горния код ще покаже всички редове. За показването на 1 ред се използва следния код:

  Код
  
  <?php
  //Тук сложете информацията за вашата база данни
  $host = "localhost";  //Сървъра на който се намира
  $dbuser = "DB_USER";  //Потребителското име
  $dbpass = "DB_PASS";  //Паролата
  $dbname = "DB_NAME";  //Името на базата данни
  
  //Свързването (не променяй)
  mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass");
  mysql_select_db("$dbname");
  
  //Извличането
  $query = mysql_query("SELECT * FROM таблица WHERE поле1 = 'нещо1' ");
  
  //Зареждане на информацията в 1 променлива
  $row = mysql_fetch_array($query);
  
  echo " $row['поле1'] - $row['поле2'] - $row['поле3'] ";
  
  ?>

  Промяна на информация от базата данни

  Код
  
  <?php
  //Тук сложете информацията за вашата база данни
  $host = "localhost";  //Сървъра на който се намира
  $dbuser = "DB_USER";  //Потребителското име
  $dbpass = "DB_PASS";  //Паролата
  $dbname = "DB_NAME";  //Името на базата данни
  
  //Свързването (не променяй)
  mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass");
  mysql_select_db("$dbname");
  
  //Обновяването
  $query = mysql_query("UPDATE таблица SET поле1 = 'нещо1', поле2 = 'нещо2', поле3 = 'нещо3' ");
  $num = mysql_affected_rows($query);
  
  if ($num) {
  
  //Успешно
  echo "Успешна промяна";
  
  } else {
  
  //Не успешно
  echo "Не успешна промяна";
  
  }
  ?>

  Изтриване на информация

  Код
  
  <?php
  //Тук сложете информацията за вашата база данни
  $host = "localhost";  //Сървъра на който се намира
  $dbuser = "DB_USER";  //Потребителското име
  $dbpass = "DB_PASS";  //Паролата
  $dbname = "DB_NAME";  //Името на базата данни
  
  //Свързването (не променяй)
  mysql_connect("$host", "$dbuser", "$dbpass");
  mysql_select_db("$dbname");
  
  $query = mysql_query("DELETE FROM `таблица` WHERE поле1 = 'нещо1' ");
  $num = mysql_affected_rows($query);
  
  if ($num) {
  
  //Успешно
  echo "Успешно изтриване";
  
  } else {
  
  //Не успешно
  echo "Не успешно изтриване";
  
  }
  ?>

  Надявам се урокът да ви е бил от полза :)  Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
  Урокът е добавен от: toddor

  Добави коментар

  Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.