Преглед на урок

Конструкции

Конструкции
Условна конструкция if

Използва се, за да се извърши проверка в PHP, да се оцени с булева стойност(true или false) и ако е истина да се извърши конструкцията след нея.

Синтаксис:
if ( израз за проверка ){ конструкция за изпълнение при истина; }

И един прост пример:

Код
<?php
$var = 2;
if ($var == 2){
  echo "Променливата е равна на 2";
}
?>

А ако искаме да изпълним друг код, ако не е истина?
Тогава използваме конструкцията if-else
Синтаксис:
if ( израз за проверка ) { конструкция за изпълнение при истина; }
else { конструкция за изпълнение при не истина; }


Код
<?php
$var = 2;
if ($var == 1) {
  echo "Променливата е равна на 2";
}
else { echo "Променливата НЕ е равна на 2"; }
?>

if-else може да бъде заменен от конструкцията switch
При нея е по-различно. След като оцени израза дали съвпада с етикета и ако не намери такъв ще изпълни подразбиращ код. Думата case се използва за етикета, a default за подразбиращ код. Винаги трябва да се завършва с break.

Код
<?php
$var = 23;
switch($var){
  case $var == 2 : echo "Променливата е равна на 2";
  break;
  case $var == 1 : echo "Променливата е равна на 1";
  break;
}
?>

Цикъл for

Може би най-използваният цикъл.
Синтаксис:
for( инициализираща стойност; проверка; стъпка ) { конструкция }
Цикълът завършва, когато резултата е стане не истина.

Код
<?php
$a = 10;
$b = 20;
for ( $i = 0; $i <= 3; $i++ ){
  $a += 5;
  $b += 11;
}
echo "a = $a <br> b = $b";
?>

++ - расте с 1
+= - прибавяне

Този пример прави 4 итерации и променя стойността(4Х5+10 и 4Х11+20)

Цикъл while
Подобен на for. Ако изразът е истина ще изпълни конструкцията, докато не стане неистина.

Код
<?php
$var = 14;
$i = 0;
while( $i <= 2 ){
  $i++;
  $var++;
}
echo "Карайната стойност е $var";
?>

Ако не зададем $var да расте, крайната му стойност ще си е колкото началната (14)
Ако не зададем $i да расте, цикълът никога няма да бъде изпълнен!

Почти същият е цикъла do-while, където do е за обозначаване за начало на цикъла. Разликата е, че тук поне веднъж ще бъде изпълнен задължително!

Код
<?php
$var = 14;
$i = 0;
do { $i++; $var++; }
while( $i <= 2 );
echo "Карайната стойност е $var";
?>

Предоставен от: Skilful

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: toddor

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.