Преглед на урок

Колко човека са Online в сайта ви

Колко човека са Online в сайта ви
Този скрипт които показва кoлкo човека разглеждат сайта ви

Код
<?

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$time = time();
$cutoff = 15; //Колко минути да продължава сесията
$exists = 0;
$users = 0;
$user = "";

$fp = fopen ("online.txt","r+"); //ако файлът съществува го отваря

while (!feof($fp))
{
$user[] = chop(fgets($fp,65536));
}
fseek($fp,0,SEEK_SET);


foreach ($user as $line)
{
list($oldip,$oldtime) = explode('|',$line);
if ($oldip == $ip) {$oldtime = $time;$exists = 1;} //проверява дали потребителя присъства в текстовия файл
if ($time < $oldtime + ($cutoff * 60)) //проверява дали последното посещние на потребителя е в рамките на сесията
{
fputs($fp,"$oldip|$oldtime\n"); //записва старата информация в текстовея файл

$users = $users + 1; //Добавя 1 към брояча на потребители
}
}


if ($exists == 0) //Ако потребителят го няма в текстовия файл:
{
fputs($fp,"$ip|$time\n"); //записва новата информация в текстовея файл
$users = $users + 1; //Добавя 1 към брояча
}


fclose ($fp); //close the text file
print "$users"; //display the number of users online

?>Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: svilka90

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.