Преглед на урок

Игра - магически сайт

Игра - магически сайт
Значи ще ни трябват index.php папка images и images/big. Във папката images се слагат (в моя случай) 6 картинки с различни цветове (1.JPG, 2.JPG, 3.JPG, 4.JPG, 5.JPG и 6.JPG) в папка images/big се слагат картинки със същите цветове и имена, но в по-голям размер.

index.php
Код
  
<html> 
<head><title>Магическа игра</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
<style> 
p { font-size: 16px; font-family: Arial; } 
</style> 
</head> 
<body> 
<p>Това е магическа игра. Намислете си число от 0 до 100. За пример ще вземем 43, съберете двете му цифри (4+3) и ще се получи 7. След това от числото, което сте си намислили (43), извадете сбора на неговите цифри (7) и ще получите 36. Погледнете картинката, която отговаря на 36, сега натиснете върху белия правоъгълник и ще видите картинката, която отговаря на 36.</p> 
<?php 
 
	srand( microtime() * 1000000 ); 
	 
/*Присвояваме произволно число от 1 до 6 на всички числа от едно до 100 без тези, който се делят на 9 (9, 18,27,36,45,54,63,72,81,90,99) */ 
	$edno = rand( 1, 6 ); 
	$dve = rand( 1, 6 ); 
	$tri = rand( 1, 6 ); 
	$chet = rand( 1, 6 ); 
	$pet = rand( 1, 6 ); 
	$she = rand( 1, 6 ); 
	$sed = rand( 1, 6 ); 
	$osem = rand( 1, 6 ); 
	$deset = rand( 1, 6 ); 
	$idi = rand( 1, 6 ); 
	$dva = rand( 1, 6 ); 
	$trina = rand( 1, 6 ); 
	$chetirina = rand( 1, 6 ); 
	$petna = rand( 1, 6 ); 
	$shesna = rand( 1, 6 ); 
	$sedemna = rand( 1, 6 ); 
	$devetna = rand( 1, 6 ); 
	$dvade = rand( 1, 6 ); 
	$dva_1 = rand( 1, 6 ); 
	$dva_2 = rand( 1, 6 ); 
	$dva_3 = rand( 1, 6 ); 
	$dva_4 = rand( 1, 6 ); 
	$dva_5 = rand( 1, 6 ); 
	$dva_6 = rand( 1, 6 ); 
	$dva_8 = rand( 1, 6 ); 
	$dva_9 = rand( 1, 6 ); 
	$tridese = rand( 1, 6 ); 
	$tri_1 = rand( 1, 6 ); 
	$tri_2 = rand( 1, 6 ); 
	$tri_3 = rand( 1, 6 ); 
	$tri_4 = rand( 1, 6 ); 
	$tri_5 = rand( 1, 6 ); 
	$tri_7 = rand( 1, 6 ); 
	$tri_8 = rand( 1, 6 ); 
	$tri_9 = rand( 1, 6 ); 
	$chetirde = rand( 1, 6 ); 
	$ch_1 = rand( 1, 6 ); 
	$ch_2 = rand( 1, 6 ); 
	$ch_3 = rand( 1, 6 ); 
	$ch_4 = rand( 1, 6 ); 
	$ch_6 = rand( 1, 6 ); 
	$ch_7 = rand( 1, 6 ); 
	$ch_8 = rand( 1, 6 ); 
	$ch_9 = rand( 1, 6 ); 
	$petdese = rand( 1, 6 ); 
	$pet_1= rand( 1, 6 ); 
	$pet_2 = rand( 1, 6 ); 
	$pet_3 = rand( 1, 6 ); 
	$pet_5 = rand( 1, 6 ); 
	$pet_6 = rand( 1, 6 ); 
	$pet_7= rand( 1, 6 ); 
	$pet_8 = rand( 1, 6 ); 
	$pet_9 = rand( 1, 6 ); 
	$sheise = rand( 1, 6 ); 
	$sh_1 = rand( 1, 6 ); 
	$sh_2 = rand( 1, 6 ); 
	$sh_4 = rand( 1, 6 ); 
	$sh_5 = rand( 1, 6 ); 
	$sh_6 = rand( 1, 6 ); 
	$sh_7 = rand( 1, 6 ); 
	$sh_8 = rand( 1, 6 ); 
	$sh_9 = rand( 1, 6 ); 
	$sedemde = rand( 1, 6 ); 
	$sed_1 = rand( 1, 6 ); 
	$sed_3 = rand( 1, 6 ); 
	$sed_4 = rand( 1, 6 ); 
	$sed_5 = rand( 1, 6 ); 
	$sed_6 = rand( 1, 6 ); 
	$sed_7 = rand( 1, 6 ); 
	$sed_8 = rand( 1, 6 ); 
	$sed_9 = rand( 1, 6 ); 
	$osemde = rand( 1, 6 ); 
	$os_2 = rand( 1, 6 ); 
	$os_3 = rand( 1, 6 ); 
	$os_4 = rand( 1, 6 ); 
	$os_5 = rand( 1, 6 ); 
	$os_6 = rand( 1, 6 ); 
	$os_7 = rand( 1, 6 ); 
	$os_8 = rand( 1, 6 ); 
	$os_9 = rand( 1, 6 ); 
	$de_1 = rand( 1, 6 ); 
	$de_2 = rand( 1, 6 ); 
	$de_3 = rand( 1, 6 ); 
	$de_4 = rand( 1, 6 ); 
	$de_5 = rand( 1, 6 ); 
	$de_6 = rand( 1, 6 ); 
	$de_7 = rand( 1, 6 ); 
	$de_8 = rand( 1, 6 ); 
	$sto = rand( 1, 6 ); 
 
/*Присвояваме различно число от 1 до 6 на всички числа кратни на 9, вклчючително и 0 */ 
	$kratni_na_9 = rand( 1, 6); 
/*Присвояваме числото, което сме получили за кратните на 9 в друга променлива, която ще изкарва резултата */ 
	$rezultat = $kratni_na_9; 
 
/*Правим проверка какво число е присвоено на променливата и в зависимост дали е 1,2,3,4,5 или 6, присвояваме различна картинка към числата кратни на 9 */ 
	if( $kratni_na_9 == 1) { 
		$kratni_na_9 = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $kratni_na_9 == 2) { 
		$kratni_na_9 = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $kratni_na_9 == 3) { 
		$kratni_na_9 = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $kratni_na_9 == 4) { 
		$kratni_na_9 = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $kratni_na_9 == 5) { 
		$kratni_na_9 = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $kratni_na_9 == 6) { 
		$kratni_na_9 = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
 
	 
/*Правим същото с резултата, само че на него присвояваме една от големите картинки, която отговаря на числото, което му е зададено от rand(); */ 
	if( $rezultat == 1) { 
		$rezultat = "images/big/1.JPG"; 
	} 
	if( $rezultat == 2) { 
		$rezultat = "images/big/2.JPG"; 
	} 
	if( $rezultat == 3) { 
		$rezultat = "images/big/3.JPG"; 
	} 
	if( $rezultat == 4) { 
		$rezultat = "images/big/4.JPG"; 
	} 
	if( $rezultat == 5) { 
		$rezultat = "images/big/5.JPG"; 
	} 
	if( $rezultat == 6) { 
		$rezultat = "images/big/6.JPG"; 
	} 
	 
 
/*Тук присвояваме картинка на всички числа от 1 до 100, в зависимост какво число е присвоено от rand(); */ 
           ( $edno == 1) { 
		$edno = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $edno == 2) { 
		$edno = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $edno == 3) { 
		$edno = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $edno == 4) { 
		$edno = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $edno == 5) { 
		$edno = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $edno == 6) { 
		$edno = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $dve == 1) { 
		$dve = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dve == 2) { 
		$dve = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dve == 3) { 
		$dve = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dve == 4) { 
		$dve = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dve == 5) { 
		$dve = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dve == 6) { 
		$dve = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $tri == 1) { 
		$tri = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $tri == 2) { 
		$tri = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $tri == 3) { 
		$tri = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $tri == 4) { 
		$tri = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $tri == 5) { 
		$tri = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $tri == 6) { 
		$tri = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $chet == 1) { 
		$chet = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $chet == 2) { 
		$chet = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $chet == 3) { 
		$chet = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $chet == 4) { 
		$chet = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $chet == 5) { 
		$chet = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $chet == 6) { 
		$chet = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $pet == 1) { 
		$pet = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $pet == 2) { 
		$pet = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $pet == 3) { 
		$pet = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $pet == 4) { 
		$pet = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $pet == 5) { 
		$pet = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $pet == 6) { 
		$pet = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $she == 1) { 
		$she = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $she == 2) { 
		$she = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $she == 3) { 
		$she = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $she == 4) { 
		$she = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $she == 5) { 
		$she = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $she == 6) { 
		$she = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $sed == 1) { 
		$sed = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sed == 2) { 
		$sed = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sed == 3) { 
		$sed = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sed == 4) { 
		$sed = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sed == 5) { 
		$sed = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sed == 6) { 
		$sed = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $osem == 1) { 
		$osem = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $osem == 2) { 
		$osem = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $osem == 3) { 
		$osem = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $osem == 4) { 
		$osem = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $osem == 5) { 
		$osem = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $osem == 6) { 
		$osem = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $deset == 1) { 
		$deset = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $deset == 2) { 
		$deset = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $deset == 3) { 
		$deset = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $deset == 4) { 
		$deset = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $deset == 5) { 
		$deset = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $deset == 6) { 
		$deset = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $idi == 1) { 
		$idi = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $idi == 2) { 
		$idi = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $idi == 3) { 
		$idi = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $idi == 4) { 
		$idi = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $idi == 5) { 
		$idi = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $idi == 6) { 
		$idi = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
 
 
	if( $dva == 1) { 
		$dva = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dva == 2) { 
		$dva = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dva == 3) { 
		$dva = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dva == 4) { 
		$dva = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dva == 5) { 
		$dva = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $dva == 6) { 
		$dva = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
	 
...... 
...... 
...... 
...... 
 
	if( $sto == 1) { 
		$sto = "<img src=\"images/1.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sto == 2) { 
		$sto = "<img src=\"images/2.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sto == 3) { 
		$sto = "<img src=\"images/3.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sto == 4) { 
		$sto = "<img src=\"images/4.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sto == 5) { 
		$sto = "<img src=\"images/5.JPG\"/>"; 
	} 
	if( $sto == 6) { 
		$sto = "<img src=\"images/6.JPG\"/>"; 
	} 
 
/*От тук започва таблицата, която изкарва числата и всички присвоени на тях картинки, тази таблица */ 
	echo("<table border=\"0\"> 
		<tr> 
			<td> 
			<table border=\"1\"> 
				<tr> 
					<td>0$kratni_na_9</td> 
					<td>1$edno</td> 
					<td>2$dve</td> 
					<td>3$tri</td> 
					<td>4$chet</td> 
					<td>5$pet</td> 
					<td>6$she</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>7$sed</td> 
					<td>8$osem</td> 
					<td>9$kratni_na_9</td> 
					<td>10$deset</td> 
					<td>11$idi</td> 
					<td>12$dva</td> 
					<td>13$trina</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>14$chetirina</td> 
					<td>15$petna</td> 
					<td>16$shesna</td> 
					<td>17$sedemna</td> 
					<td>18$kratni_na_9</td> 
					<td>19$devetna</td> 
					<td>20$dvade</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>21$dva_1</td> 
					<td>22$dva_2</td> 
					<td>23$dva_3</td> 
					<td>24$dva_4</td> 
					<td>25$dva_5</td> 
					<td>26$dva_6</td> 
					<td>27$kratni_na_9</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>28$dva_8</td> 
					<td>29$dva_9</td> 
					<td>30$tridese</td> 
					<td>31$tri_1</td> 
					<td>32$tri_2</td> 
					<td>33$tri_3</td> 
					<td>34$tri_4</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>35$tri_5</td> 
					<td>36$kratni_na_9</td> 
					<td>37$tri_7</td> 
					<td>38$tri_8</td> 
					<td>39$tri_9</td> 
					<td>40$chetirde</td> 
					<td>41$ch_1</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>42$ch_2</td> 
					<td>43$ch_3</td> 
					<td>44$ch_4</td> 
					<td>45$kratni_na_9</td> 
					<td>46$ch_6</td> 
					<td>47$ch_7</td> 
					<td>48$ch_8</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>49$ch_9</td> 
					<td>50$petdese</td> 
					<td>51$pet_1</td> 
					<td>52$pet_2</td> 
					<td>53$pet_3</td> 
					<td>54$kratni_na_9</td> 
					<td>55$pet_5</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>56$pet_6</td> 
					<td>57$pet_7</td> 
					<td>58$pet_8</td> 
					<td>59$pet_9</td> 
					<td>60$sheise</td> 
					<td>61$sh_1</td> 
					<td>62$sh_2</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>63$kratni_na_9</td> 
					<td>64$sh_4</td> 
					<td>65$sh_5</td> 
					<td>66$sh_6</td> 
					<td>67$sh_7</td> 
					<td>68$sh_8</td> 
					<td>69$sh_9</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>70$sedemde</td> 
					<td>71$sed_1</td> 
					<td>72$kratni_na_9</td> 
					<td>73$sed_3</td> 
					<td>74$sed_4</td> 
					<td>75$sed_5</td> 
					<td>76$sed_6</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>77$sed_7</td> 
					<td>78$sed_8</td> 
					<td>79$sed_9</td> 
					<td>80$osemde</td> 
					<td>81$kratni_na_9</td> 
					<td>82$os_2</td> 
					<td>83$os_3</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>84$os_4</td> 
					<td>85$os_5</td> 
					<td>86$os_6</td> 
					<td>87$os_7</td> 
					<td>88$os_8</td> 
					<td>89$os_9</td> 
					<td>90$kratni_na_9</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>91$de_1</td> 
					<td>92$de_2</td> 
					<td>93$de_3</td> 
					<td>94$de_4</td> 
					<td>95$de_5</td> 
					<td>96$de_6</td> 
					<td>97$de_7</td> 
				</tr> 
				<tr> 
					<td>98$de_8</td> 
					<td>99$kratni_na_9</td> 
					<td>100$sto</td> 
					<td colspan=\"4\">Magic Game Created by Adrian</td> 
					</tr> 
			</table> 
			</td> 
			<td><a href='http://localhost/magic/$rezultat' target='_self'><img src=\"images/big/result.JPG\" border=\"1\"/></a></td>  
		</tr> 
		</table>"); 
/*В последния ред правим линк, който да води към отговора. Този линк е бяла картинка оградена в черна рамка. Като се натисне върху него се появава картинката, която отговаря на числото което се си намислили - разликата от сбора на цифрите му */ 
?> 
</body> 
</html> 
 


Ето целия код

Урока може да се направи и с конструкцията switch() {}, което за мен е по-лесния вариант, но късно се сетих :). Също така може за резултат да се отваря нова страница, а не да се показва картинката, просто на променливата $resuzultat в проверката какво число е присвоено се слага линк към страницата, а не към картинката :)


ДЕМО

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: adrian

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.