Преглед на урок

Календар за начинаещи програмисти

Календар за начинаещи програмисти
Ето един урок с код за календар,можете да промените цветовете спорет цвета и дизайна на вашия саит!

Ето кода
Код

<?php

//$bgcolor="#898989"; //В трите реда са цветовете който вия можете да промените спорет цвета на вашия сайт
//$tablecolor = "#675645";
//$fontcolor = "#EE49DD";

//Edit the below three lines to change the colors (Look and Feel of the calander).
//The default values are shown in the above lines
$bgcolor="#4B9E03";
$tablecolor = "#666645";
$fontcolor = "#E3F70A";

//Don't edit any lines shown below
$today = getdate();

$mon = $today['mon']; //month
$year = $today['year']; //this year
$day = $today['mday']; //this day

$monnn = $today['month']; //month as string
//echo $monnn;

$day1 = $day-1;

$my_time= mktime(0,0,0,$mon,1,$year);
$start_mon = date('d', $my_time); //Month starting date
$start_day = date('D', $my_time); //Month starting Day
//echo $start_mon;
//echo $start_day;
$start_daynum = date('w', $my_time);

$daysIM = DayInMonth($mon,$year); //Number of days in this month

function DayInMonth($month, $year)
{
$daysInMonth = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
if ($month != 2)
{
return $daysInMonth[$month - 1];
}
else
{
return (checkdate($month, 29, $year)) ? 29 : 28;
}
}
?>

<table width=250 height=150 border=1 bgcolor=<?php echo $bgcolor; ?> cellpadding=0 cellspacing=1 border=0 color=#446655>
<tr width=250 height=35>
<td align=center>
<?php
echo "<font color=#c9c9c9><b>";
echo $monnn;
echo " , ";
echo $year;
echo "</b></font>";
?>
</td>
</tr>

<tr width=250 height=100>
<td width=250 height=100>
<table width=250 height=100 border=0 bgcolor=<?php echo $bgcolor; ?> cellpadding=0 cellspacing=1 border=0 color=#446655>
<tr bgcolor=#505050>
<td><font size=-1><b>Sun</b></font></td><td><font size=-1><b>Mon</b></font></td><td><font size=-1><b>Tue</b></font></td>
<td><font size=-1><b>Wed</b></font></td><td><font size=-1><b>Thu</b></font></td><td><font size=-1><b>Fri</b></font></td><td><font size=-1><b>Sat</b></font></td>
</tr>
<?php
$dd = 0;
$daye = 1;
echo "<tr bgcolor=$tablecolor>";
while($dd < $start_daynum)
{
echo "<td></td>";
$dd = $dd+1;
}

while($dd < 7)
{
if($daye == $day)
{
echo "<td bgcolor=#001100 align=center><font size=-1 color=$fontcolor><b>".$daye++."</b></font></td>";
$dd++;
}
else
{
echo "<td align=center><font size=-1 color=$fontcolor><b>".$daye++."</b></font></td>";
$dd++;
}
}
echo "</tr>";

while($daye < $daysIM)
{
echo "<tr bgcolor=$tablecolor>";
$dd = 0;
while($dd<7)
{
if($daye <= $daysIM)
{
if($daye == $day)
{
echo "<td bgcolor=#001100 align=center><font size=-1 color=$fontcolor><b>".$daye++."</b></font></td>";
$dd++;
}
else
{
echo "<td align=center><font size=-1 color=$fontcolor><b>".$daye++."</b></font></td>";
$dd++;
};
}
else
{
echo "<td></td>";
$dd++;
}

}
echo "</tr>";
}
?>
</table>
</td>
</tr>

</table>

Това е !

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: oXteR

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.