Преглед на урок

Задаване на шрифт

Задаване на шрифт
Задаване на шрифт

Изборът на подходящ шрифт за отделните части на документа е едно от най-често изпълняваните действия в процеса на разработка на HTML-документа. Шрифтовете се различават по своя вънешен вид (начертание), по размера, по стила (прав, курсивен или наклонен) и по дебелината (нормален, получер). Каскадните стилови таблици предоставят на разработчика набор свойства за задаване на всички изброени параметри.

Освен това, CSS2 позволява да се зареждат липсващите шрифтове на потребителския компютър непосредствено от сървъра, на който е разположен документя.

Свойство font-family

Свойството font-family задава приоритетен списък от семейства шрифтове и/или типове шрифтове. Ако използваме за визуализиране на документа един определен шрифт, може в един момент да се окаже, че този шрифт не поддържа някои символи, съдържащи се на страницата, или пък на потребителския компютър може изобщо да го няма този шрифт. За решаване на подобен проблем това свойство позволява да зададем списък шрифтове с един стил и размер, сред които браузерът може да търси необходимия символ. За разлика от другите свойства в стиловата таблица имената на семействата в списъка се отделят със запетаи, за да се подчертае тяхната алтернативност.

Пример:

Код

    * body { font-family: TimesDL, "Times New", serif }

При интерпритацията на HTML-страницата браузерът отначало търси на потребителския компютър шрифтът TimesDL. Ако такъв шрифт отсъства, то браузерът се олпитва да използва шрифта Times New, а ако и той не е намерен се използва произволен шрифт от семейството шрифтове serif - един от типовете семейства шрифтове на компютъра.

Понятието типови семейства шрифтове е въведено в каскадните стилови таблици с цел постигане на оптимален вариан за изобразяване на страницата, ако не е намерен специално използвания от автора шрифт. Във всички реализации на стиловите таблици трябва да съществуват пет типови семейства шрифтове, които съответстват на реални шрифтове, инсталирани обикновено на повечето компютри:

* serif (например, Times)
* sans-serif (например, Helvetica)
* cursive (например, Zapf-Chancery)
* fantasy (например, Western)
* monospace (например, Courier)

Имената на шрифтовете, състоящи се от няколко думи, трябва да се затварят в кавички.

Автори : memfis & SeNsoR
Източник : www.css-bg.net

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: Красимир!

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.