Преглед на урок

Рамки (border)

Рамки (border)
Всеки блоков елемент притежава рамка, която можем да направим видима или не. От нея се отчитат отстъпите (margin и padding).

За описание на рамките за даден блок се използват следните атрибути:

border-top-width:
ширината на горната рамка на блока.
border-bottom-width:
ширината на долната рамка на блока.
border-left-width:
ширината на лявата рамка на блока.
border-right-width:
ширината на дясната рамка на блока.
border-width:
ширината на рамките на блока. Задава се в случая, когато ширината на рамките на блока е еднаква по целия периметър.
border-color:
цвят на рамката на блока. Съгласно спецификацията CSS1 може да бъде задавана за всяка от рамките на блока.

Пример:

Код

border-right-color:red;
border-top-color:#EFEFEF;

Цветът може да бъде зададен като мнемоника (red, blue, navy и т.н.), а също така и във формат RGB (border-color:#003366). Задаването на цвят за всяка отделна рамка не се поддържа от всички браузери.

border-style:
определя типът на линията за рамката на блока. Може да приема стойностите: none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset. Съгласно спецификацията CSS1 може да бъде задаван за всяка от рамките на блока.

Код

border-right-style:dotted;
border-left-style:inset;

Задаването поотделно на типа линия за рамката не се поддържа от всички браузери.

За описание на рамките не е необходимо да задаваме в стила всички атрибути. Има съкратен запис, който можем да използваме. Например, за описание на горната рамка може да използваме примерно следния запис:
Пример:

Код

p {
   border-top:1px dotted red;
}

Автори : memfis & SeNsoR
Източник : www.css-bg.net

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: Красимир!

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.