Преглед на урок

Клавиши за бърз достъп за Flash 8 (за Windows)

Клавиши за бърз достъп за Flash 8 (за Windows)




Тове е моят първи урок тук! Сега щи ви запозная с Клавиши за бърз достъп за Flash 8 за Windows!


Меню File

New - Ctrl+N
Open - Ctrl+O
Close - Ctrl+W
Save - Ctrl+S
Save as - Ctrl+Shift+S
Publish settings - Ctrl+Shift+F12
Publish - Ctrl+F12
Print - Ctrl+P
Exit - Ctrl+Q
Import to Stage - Ctrl+R
Open External Library - Ctrl+Shift+O
Export Moive - Ctrl+Alt+Shift+S
Defalut Publish Preview - F12

Меню Edit

Undo - Ctrl+Z
Redo - Ctrl+Y
Cut - Ctrl+X
Copy - Ctrl+C
Paste in Center - Ctrl+V
Paste in Place - Ctrl+Shift+V
Clear - Backspace
Duplicate - Ctrl+D
Select all - Ctrl+A
Deselect all - Ctrl+Shift+A
Find and Replace - Ctrl+F
Find Next - F3
Edit Symbols - Ctrl+E
Cut Frames - Ctrl+Alt+X
Copy Frames - Ctrl+Alt+C
Paste Frames - Ctrl+Alt+V
Clear Frames - Alt+Backspace
Remove Frames - Shift+F5
Select All Frames - Ctrl+Alt+S
Preferences - Ctrl+U

Меню View

Go to First - Home
Go to Previous - Page up
Go to Next - Page down
Go to Last - End
Zoom In - Ctrl+=
Zoom Out - Ctrl+-
Magnification: 100% - Ctrl+1
Magnification: 400% - Ctrl+4
Magnification: 800% - Ctrl+8
Show Frame - Ctrl+2
Show All - Ctrl+3
Outlines - Ctrl+Alt+Shift+O
Fast - Ctrl+Alt+Shift+F
Anti-alias - Ctrl+Alt+Shift+A
Anti-alias Text - Ctrl+Alt+Shift+T
Work area - Ctrl+Shift+W
Rulers - Ctrl+Alt+Shift+R
Show Grid - Ctrl+'
Edit Grid - Ctrl+Alt+G
Show Guides - Ctrl+;
Lock Guides - Ctrl+Shift+;
Edit Guides - Ctrl+Alt+Shift+G
Snap to Grid - Ctrl+Shift+'
Snap to Guides - Ctrl+Shift;
Snap to Objects - Ctrl+Shift+/
Hide Edges - Ctrl+H
Show Shape Hints - Ctrl+Alt+H

Меню Insert

New Symbol - Ctrl+F8
Frame - F5

Меню Modify

Document - Ctrl+J
Convert to Symbol - F8
Break Apart - Ctrl+B
Optimize - Ctrl+Alt+Shift+C
Add Sahape Hint - Ctrl+Shift+H
Distribute to Layers - Ctrl+Shift+D
Convert to Keyframes - F6
Clear Keyframe - Shift+F6
Convert to Blank Keyframes - F7
Rotate 90 degrees CW - Ctrl+Shift+9
Rotate 90 degrees CWW - Ctrl+Shift7
Remove Transform - Ctrl+Shift+Z
Bring to Front - Ctrl+Shift+Стрелка нагоре
Bring Forward - Ctrl+Стрелка нагоре
Send to Backward - Ctrl+Стрелка надолу
Send to Back - Ctrl+Shift+Стрелка надолу
Lock - Ctrl+Alt+L
Unlock All - Ctrl+Alt+Shift+L
Align Left - Ctrl+Alt+1
Align Horizontal Center - Ctrl+Alt+2
Align Right - Ctrl+Alt+3
Align Top - Ctrl+Alt+4
Align Vertical Center - Ctrl+Alt+5
Align Bottom - Ctrl+Alt+6
Distribute Widths - Ctrl+Alt+7
Distribute Heights - Ctrl+Alt+9
Make Same Width - Ctrl+Alt+Shift+7
Make Same Height - Ctrl+Alt+Shift+9
To Stage - Ctrl+Alt+8
Group - Ctrl+G
Ungroup - Ctrl+Shift+G

Меню Text

Plain - Ctrl+Shift+P
Blod - Ctrl+Shift+B
Italic - Ctrl+Shift+I
Align Left - Ctrl+Shift+L
Align Center - Ctrl+Shift+C
Align Right - Ctrl+Shift+R
Justify - Ctrl+Shift+J
Tracking Increase - Ctrl+Alt+Стрелка надясно
Tracking Decrease - Ctrl+Alt+Стрелка наляво
Tracking Reset - Ctrl+Alt+Стрелка нагоре

Меню Control

Play - Enter
Rewind - Ctrl+
Alt+R
Step Forward One Frame - .
Step Backward One Frame - ,
Test Moive - Ctrl+Enter
Debug Moive - Ctrl+Shift+Enter
Test Scene - Ctrl+Alt+Enter
Test Project - Ctrl+Alt+P
Enable Simple Buttons - Ctrl+Alt+B

Меню Window

New Window - Ctrl+Alt+K
Project - Shift+F8
Properties - Ctrl+F3
Timeline - Ctrl+Alt+T
Tools - Ctrl+F2
Library - Ctrl+L или F11
Align - Ctrl+K
Color Mixer - Shift+F9
Color Swatches - Ctrl+F9
Info - Ctrl+I
Scene - Shift+F2
Transform - Ctrl+T
Actions - F9
Behaviors - Shift+F3
Components - Ctrl+F7
Component Inspector - Alt+F7
Debugger - Shift+F4
Output - F2
Web Services - Ctrl+Shift+F10
Accessibility - Alt+F2
History - Ctrl+F10
Moive Explorer - Alt+F3
Strings - Ctrl+F11
Hide Panels - F4

Меню Help

Help - F1

Панел Actions

Pin Script - Ctrl+=
Close Script - Ctrl+-
Close All Scripts - Ctrl+Shift+-
Go to Line - Ctrl+G
Find - Ctrl+F
Find Again - F3
Replace - Ctrl+H
Auto Format - Ctrl+Shift+F
Check Syntax - Ctrl+T
Show Code Hint - Ctrl+интервал
Import Script - Ctrl+Shift+I
Export Script - Ctrl+Shift+X
View line Numbers - Ctrl+Shift+L
Word Map - Ctrl+Shift+W
Preferences - Ctrl+U

Панел Debugger

Continue - F10
Stop Debugging - F11
Step In - F6
Step Over - F7
Step Out - F8

Панел Output

Copy - Ctrl+C
Find - Ctrl+F
Find Again - F3



П.С. НАДЯВАМ СЕ ДА СЪМ ВИ БИЛ ПОЛЕЗЕН! :)

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.




Урокът е добавен от: boby

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.