Преглед на урок

Дигитален таймер-брояч с Flash

Дигитален таймер-брояч с Flash
Сега ще ви покажа как да си направите Дигитален таймер - брояч с помощта на Macromedia Flash.

Внимание! Урокът не е обяснен като за начинаещи с програмата! Тези, които не разбират някои неща, моля да не стоварват вината върху автора на урока, или екипа на studio-bg.com!

1. Отворете нов документ. Настройте, както пожелаете. Frame Rate-а на документа трябва задължително да е на 12!

2. Направете 2 Layer-а. Горният, ще ни служи за Action-скрипт, а долният - за рисуването на таймера.

3. Рисувате трите бутона - Пауза, Стоп, Старт (Pause, Stop, Play). Превръщате в символи - Buttons, като бутонът Pause, трябва да съдържа и двете пръчици на символа! Ползвайте Shift.4. Гледайте задължително да съблюдавате следните Instance name-s долу в графата Properties:

за бутона Pause - pause_btn

за Play - play_btn

за Stop - stop_btn

5. Единствената забележка: Кликнете 2 пъти върху бутона "Pause". В полето "Hit" трябва да начертаете Invisible Window, т.е. да боядисате и двете пръчици на символа Пауза в някакъв цвят. Ползвайте инструмента за чертаене на правоъгълници!6. Кликнете на Layer-а за Actions. При нас, това е горният Layer. Следният скрипт е за там:

[color=Blue]
//initial variables
var timing:Boolean = false;
var paused:Boolean = false;
var remaining:Number;
var elapsedTime:Number;
var elapsedHours: Number;
var elapsedM:Number;
var elapsedS:Number;
var elapsedH:Number;
var startTime:Number;
var remaining:Number;
var hours:String;
var minutes:String;
var seconds:String;
var hundredths:String;
_root.play_btn.onPress = function() {
if(!_root.timing) {
if (_root.paused) {
_root.startTime = getTimer() - _root.elapsedTime;
} else {
_root.startTime = getTimer();
}
//start timer
_root.paused = false;
_root.timing = true;
}
}
_root.stop_btn.onPress = function() {
//stop the timer
_root.timing = false;
//reset the paused variable
_root.paused = false;
//reset the display textbox
_root.timer_txt = "00:00:00:00";
}
_root.pause_btn.onPress = function() {
//only pause if the timer is actually going
if(_root.timing) {
_root.timing = false;
_root.paused = true;
}
}
_root.onEnterFrame = function() {
if (timing) {
//calculate values
elapsedTime = getTimer()-startTime;
//hours
elapsedHours = Math.floor(elapsedTime/3600000);
remaining = elapsedTime-(elapsedHours*3600000);
//minutes
elapsedM = Math.floor(remaining/60000);
remaining = remaining-(elapsedM*60000);
//seconds
elapsedS = Math.floor(remaining/1000);
remaining = remaining-(elapsedS*1000);
//hundredths
elapsedH = Math.floor(remaining/10);
//output to text box
//add a 0 on the front of the numbers if the number is less than 10
if (elapsedHours<10) {
hours = "0"+elapsedHours.toString();
} else {
hours = elapsedHours.toString();
}
if (elapsedM<10) {
minutes = "0"+elapsedM.toString();
} else {
minutes = elapsedM.toString();
}
if (elapsedS<10) {
seconds = "0"+elapsedS.toString();
} else {
seconds = elapsedS.toString();
}
if (elapsedH<10) {
hundredths = "0"+elapsedH.toString();
} else {
hundredths = elapsedH.toString();
}
_root.timer_txt = hours+":"+minutes+":"+seconds+":"+hundredths;
}
};


7. Нашият таймер е готов. Можете да видите крайния си резултат.
Ето какво се получи при мен:

[html]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="250" height="250" title="studio-bg.com">
<param name="movie" value="http://itschool.bg/application/uploads/tutorials/img/f/timer/timer.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://itschool.bg/application/uploads/tutorials/img/f/timer/timer.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250"></embed>
</object>[/html]

Надявам се, че урокът ви е харесал!

С взаимстван скрипт от [link]www.tutorialoutpost.com[/link]


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: bubsss

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.