Преглед на урок

Падащи снежинки - Flash

Падащи снежинки - Flash
И така, поредицата ни от ефектни Flash-анимации продължава със следващия пример, как можете да си направите падащи снежинки по много лесен начин.

1. Създайте нов документ 400х300 пиксела. Нагласете Document Properties, както е показано на картинката:2. Сега отидете на Insert > New Symbol. Озаглавете го "snow", и настройте, както е показано:3. И тук е моментът да нарисуваме нашата снежинка. Точно така, само една. После ще има Action-script, който ще свърши всичко останало. :) Ето как изглежда моята снежинка:4. Сега натискаме на Scene 1 в Timeline, за да излезем от току-що направения от нас символ. Той е вече готов, и сега го оставяме на мира.5. Сега натиснете Ctrl + L, за да се покаже Library. Кликнете с Десен бутон на мишката върху нашия Movie Clip (Снежинката) и дайте Linkage. Уверете се, че настройките са точно, както е показано на следващата картинка:6. Почти сме готови. Остана най-важната част от урока, а именно Action-script-а. Натиснете на Frame 1 в Timeline и дайте F9 (това ще отвори Action-прозореца). Copi-райте следния текст, и го Paste-нете точно там:

width = 550;
height = 400;
total = 200;
for (var t = 0; t != total; t++) {
var mc = _root.attachMovie("snow", "snow"+t, _root.getNextHighestDepth());
mc._x = (Math.random()*(width+20))-10;
mc._y = (Math.random()*(height+20))-10;
mc.yspeed = (Math.random()*1.75)+0.25;
mc.speed = (Math.random()*3)+2;
mc._xscale = mc._yscale=(mc.speed+mc.yspeed)*10;
mc.onEnterFrame = function() {
var angle = Math.atan2(_root._xmouse-(width/2), _root._ymouse)+1.5707963267949;
this._y += Math.sin(angle)*this.speed+this.yspeed;
this._x += Math.cos(angle)*this.speed;
if (this._x>width+10) {
this._x = -10;
} else if (this._x<0-10) {
this._x = width+10;
}
if (this._y>height+10) {
this._y = -10;
} else if (this._y<0-10) {
this._y = height+10;
}
};
}


7. Вече сме напълно готови. Натиснете Ctrl + Enter, за да видите крайния резултат.

Ето какво се получи при мен:

[html]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="350" height="350" title="studio-bg.com">
<param name="movie" value="http://itschool.bg/application/uploads/tutorials/img/f/snow/snow.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://itschool.bg/application/uploads/tutorials/img/f/snow/snow.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="350"></embed>
</object>[/html]


Източник: [link]http://tutorialoutpost.com[/link]

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: bubsss

Коментари

niki72007

При Мен Не Става!

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.