Преглед на урок

Matrix курсор - Flash

Matrix курсор - Flash
Това е един средно лесен урок, с който можете да си направите ефектен Matrix-курсор.

1. Отворете нов документ. Настройте Document Properties, както е показано на картинката:2. С помощта на Text Tool (T), създайте празно текстово поле. Показано е на следващата картинка. Настройте ето така:
Отидете на Properties > Embed... > и натиснете последователно на Uppercase, Lowercase, Numerals (задържайки Ctrl). Потвърдете с OK.


3. Напишете една буква (която и да е) някъде по работната площ на полето. И сега, както е кликната тази буква, превърнете я в символ (F8). Настройте, ето така:4. Сега кликнете на Frame 1 в Timeline, и натиснете F9 (Action-менюто). Копирайте този код там:

import mx.transitions.Tween;
import mx.transitions.easing.*;
var options:String = new String("abcdefghigklmnopqrstuvwxyz");
letter_mc._visible = false;
var index:Number = new Number(1);
_root.onMouseMove = function() {
var ime:String = "letter"+index+"_mc";
duplicateMovieClip(letter_mc, ime, index);
index++;
_root[ime]._x = _xmouse+10;
_root[ime]._y = _ymouse+15;
_root[ime].onMouseMove = function() {
if (this._alpha == 0) {
removeMovieClip(this);
}
};
var num:Number = new Number(random(options.length));
_root[ime].letter_txt.text = options.charAt(num);
new Tween(_root[ime], "_alpha", Strong.easeOut, 100, 0, 5, true);
new Tween(_root[ime], "_y", Strong.easeIn, _root[ime]._y, 400, 1, true);
};


5. Вече сме готови. Можете да дадете Ctrl + Enter, за да видите крайния резултат.

А ето какво се получи при мен:

[html]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="350" height="350" title="studio-bg.com">
<param name="movie" value="http://itschool.bg/application/uploads/tutorials/img/f/matrix_cursor/matrix.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://itschool.bg/application/uploads/tutorials/img/f/matrix_cursor/matrix.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400"></embed>
</object>[/html]

Автор: sovaАко урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: bubsss

Коментари

niki72007

При Мен Не Става :(

niki72007

Ще Го Пробвам Отново =)!

niki72007

Action менюто не ми излиза!От ляво ми излиза един прозорец със команди?!

niki72007

Аа..!Излезе!

niki72007

10x graf_kaberne!Стана =)!

John Front

Стана...само ,че някои не са наблюдателни.
Полезен урок!

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.