Преглед на урок

Палитра и четка за рисуване

Палитра и четка за рисуване
Автор: Andrea Austoni
Изпълнение с Adobe Photoshop CS2 и следващите.

Краен резултат:1/ За урока са използвани две текстури, първата от тях не е предоставена, но можете да си намерите подходяща ТУК, втората текстура изтеглете ТУК.

Създайте нов документ (File - New) с размери 512х512рх, бял цвят.
Вземете Pen Tool (P) в режим Shape Layers(1а), изберете светло жълт цвят и начертайте фигурата на палитрата (1b).
Именувайте този Shape Layer "palette".2/ Натиснете бутона за изваждане от селекцията: Subtract from Shape area (2a).
Начертайте елипса, с която фактически ще изрежете дупката в палитрата (2b)3/ Палитрата вече е готова, дублирайте Shape layer-a (Ctrl+J).
Ще работим с копието, затова скрийте оригинала като кликнете по малкото око пред него.
Маркирайте копието, кликнете с десен бутон по него и изберете Rasterize Layer

Отворете първата текстура (File - Place), тя ще се появи като нов слой във вашия документ, над слоя с палитрата, заедно с рамката за трансформация. Завъртете я под ъгъл така, че да покрие палитрата и натиснете Enter за да приключите трансформацията.
Получения слой е конвертиран в Smart Object, преди да продължите нататък, трябва да го растеризирате и да го превърнете в нормален слой, това става, като кликнете по него с десен бутон и от менюто избирате Ratserize layer.
Активирайте селекцията на палитрата, като задържите Ctrl и кликнете по малкото изображение на палитрата в панела със слоевете и добавете маска, към слоя с текстурата (3а)
Палитрата трябва да изглежда като на снимката (3b)4/ Към квадратчето с текстурата се добави още едно в което е маската, сега тя е активна, но ние ще работим по текстурата, затова кликнете в нейното квадратче, за да го активирате.
Сега искаме да направим текстурата по-светла, това ще направим с помощта на Image - Adjustment - Curves (Ctrl+M), ще се отвори прозорец (4а).
Кликнете по средата на диагоналната линия и я изместете на горе и на ляво (4b).
Хванете сега долната лява точка и я изместете на горе (4c).5/ Сега кликнете по маската на слоя с текстурата с десен бутон и от менюто изберете Apply Layer Mask.
Маркирайте двата слоя с палитрата - клик по единия -> Ctrl -> клик по другия, десен клик -> Merge Layers, по този начин сляхте двата слоя в един (5а).
С двоен клик по новия слой отворете панела с ефектите Blending Options и направете настройките, показани на картинка (5b).
Получения резултата ще видите на картинка (5с).
Не затваряйте панела с ефектите!6/ Както сте все още в панела с ефектите, добавете Gradient Overlay с настройките, които са показани на картинка (6а)(6b).
Сега ще създадем сянка. Дублирайте слоя с палитрата, изберете долния слой и с десен клик по слоя, махнете ефектите - Clear Layer Style.
Активирайте селекцията на палитрата с Ctrl + клик, изберете от палитрата с цветовете тъмно кафяв цвят и запълнете с него палитрата. Използвайте Paint Bucket Tool (G) или калвишна комбинация (Alt+Delete).
Активирайте инструмента Move Tool (V), натиснете няколко пъти клавишите от клавиатурата със стрелките за на долу и на дясно, докато сянката се покаже изпод палитрата както на картинка (6с).
Добавете Filter > Blur > Gaussian Blur, със стойност по ваша преценка, докато контурите се размият.
Изберете Blend Mode: Multiply и Opacity: 65% (6d)
Резултата можете да видите на картинка (6е)7/ Вземете Pen Tool в режим Shape layer и начертайте формите на боите с 4 различни цвята (7а).
Изберете един от слоевете, с двоен клик отворете панела с ефектите и добавете Bevel and Emboss (7b)(7с).
Добавете и Inner Glow (7d) (7e).

С десен клик по слоя, изберете Copy Layer Style, за да копиратe добавените ефекти.
Маркирайте останaлите 3 слоя с боите, като кликнете по първия, задържите Ctrl и кликнете по останалите, отново десен клик по един от тях и избирате Paste Layer Style, така добавихте същите ефекти и към останалите 3 слоя.
Сега отворете ефектите на трите слоя последователно, за да промените стойностите по ваша преценка и да получите различни ефекти (7f)8/ Сега следва да създадем сянка, на всяко едно петно с боя. Това ще стане по същия начин, по който създадохме сянката на палитрата.
(Забележка от преводача: лично аз смятам, че след като има ефект Drop Shadow, специално за създаване на сянка, това е един дълъг, мъчителен и неоправдано трудоемък начин, така че сами решете, кой начин да използвате)
Изберете слоя с първото петно, дублирайте го, изберете долния слой, махнете ефектите и го растеризирайте, активирайте селекцията и я оцветете в черно (8a).
С Move Tool (V) и стрелките от клавиатурата преместете сянката на долу и на дясно, за да се покаже изпод петното. Добавете Filter > Blur > Gaussian Blur, със стойност 2рх (8b).
Изберете Blend Mode: Multiply и Opacity: 60% (8c)
Повторете тези действия, за да създадете сенки и на останалите 3 петна (8d)9/ Върнете се на слоя с палитрата и го маркирайте. Добавете Filter > Noise > Add Noise с настройки показани на картинката (9а). С това работата по палитрата приключи.
Маркирайте всички слоеве (без фона) като кликнете на първия, задържите Shift и кликнете на последния.
Обединете ги в група от Layer - Group Layers. За по-нагледно, можете да именувате групата "Palette".
Резултата се вижда на картинка (9b)10/ Сега ще направим четката, ако смятате че палитрата ще ви пречи, можете да кликнете на малкото око пред групата и да изключите видимостта.
С Elliptical Marquee Tool (M), начертайте тясна продълговата елипса. Създайте нов слой и запълнете с червеникаво кафяв градиент от тъмно към по-светло (тъмното е от ляво, а светлото от дясно.
Използвайте за целта Gradient Tool (G), стил Linear, като чертаете хоризонтална линия от ляво на дясно в средата на елипсата (10a).
Дублирайте слоя (Ctrl+J), натиснете Ctrl+T (Edit Free Transform) и намалете широчината (10b).
Изберете Blend Mode: Screen (10c). Това ще е блясъка на дръжката.11/ Дръжката е скосена в двата края, така че блясъка трябва да се преведа в съотвествие с тази форма.
Натиснете Ctrl+T, после с десен клик изберете Warp (Edit - Transform Warp).
Горе в лентата за настройки, от падащото меню изберете Arc, променете стойността за Bend на (-5) и кликнете по малката иконка с двете стрелки (Change the Warp Orientation), за да се измести блясъка в дясната половина (11а)(11b).
Дублирайте слоя с блясъка 2 пъти, маркирайте 3-те слоя и ги слейте (11с).

Сега контурите са твърде остри, затова ще ги размием, като добавим Filter - Blur - Gaussian Blur 2px(11d).
(Забележка от преводача: ако след действието на филтъра, контурите на блясъка излязат извън пределите на дръжката, активирайте селекцията на дръжката, обърнете я (Select - Inverse) и натиснете Delete, както сте в слоя с блясъка)12/ Отворете втората текстура (File - Place).
Тя ще се отвори в нов слой над всички, като Smart Object, готов за трансформация.
С десен клик по нея, изберете Rotate 90 CW, за да я обърнете, намалете Opacity за да виждате през нея и изберете орнаментите, които ще подхождат на дръжката, местейки я, натиснете Enter за да приключите трансформацията, върнете Opacity на 100% и растеризирайте слоя (12а).
Хванете слоя с текстурата и го плъзнете на долу в панела със слоевете, под слоя с блясъка.
Активирайте селекцията на дръжката и добавете маска към слоя с текстурата.
Изберете Blend Mode: Multiply (12b).
Добавете маската към текстурата (Apply Layer Mask)и слейте двата слоя с дръжката (Ctrl+E).
Добавете към получения слой Image - Adjustment - Levels (Ctrl+L), направете настройките показани на картинка (12d)(12e).
Изберете слоя с блясъка и намалете Opacity на 80%(12f)13/ Сега ще създадем металната част на дръжката. Създайте нов слой и начертайте правоъгълна селекция с Rectangular Marquee Tool (M), запълнете я с черен цвят (13а).
Вземете Elliptical Marcuee Tool (M) и начертайте елипса в горния край (13b).
Натиснете Delete за да изтриете селектираната част и да се получи дъга (13с).
Начертайте елипса и в долния край и запълнете с черен цвят селектираната част (13d)14/ Вземете инструмента Gradient Tool (G), изберете стил Linear и отворете Gradient Editor.
Създайте нов градиент с цветовете показани на картинка (14а). Активирайте селекцията на черната фигура и я запълнете с градиента, като чертаете хоризонтална линия от ляво на дясно в средата на фигурата.
Отменете селекцията и дублирайте слоя (Ctrl+J).
Активирайте Move Tool (V) И натиснете 5 пъти клавиша от клавиатурата със стрелката за на долу. По този начин изместихте копието с 5рх на долу (14b).
Активирайте селекцията на оригиналния слой, обърнете я и натиснете Delete, както сте в слоя с копието.
С довен клик по слоя с копието отворете панела с ефектите и добавете Drop Shadow, настройките са на картинка (14c).
Резултата се вижда на картинка (14d).
Повторете тези действия, за да създадете още няколко такива линийки, както се вижда на картинка (14е).
Маркирайте всички слоеве с металната част на дръжката и ги слейте.15/ Вземете Rectangular Mraquee Tool (M) и очертайте долната част на дръжката, която вече е излишна.
Маркирайте слоя с дръжката и натиснете Delete, после слоя с блясъка и пак натиснете Delete, По този начин я изтрихме (15а).
Вземете Pen Tool (P) и начертайте Shape Layer с формата на космите на четката (15b)
Rастеризирайте и преместете слоя под този с металната част.16/ Създайте нов слой и начертайте тесен правоъгълник с Rectangular Mraquee Tool (M), запълнете го с черен цвят (D -> Alt+Delete) (16a). Не отменяйте селекцията!
Добавете Filter > Noise > Add Noise с настройките от картинка (16b). Не отменяйте селекцията!
Добавете и Filter > Pixelate > Mosaic със стойност 5 (16d).
Отменете селекцията (Ctrl+D), резултата се вижда на картинка (16е)17/ Отворете прозореца Hue/Saturation с Ctrl+U (Image - Adjustment - Hue/Saturation).
Оцветете в кафяви нюанси (17b), като направите настройките, както са показани на картинка (17a).
Натиснете Ctrl+T и разпънете правоъгълника вертикално (17c) , а хоризонтално, намалете широчината (17d).
Дублирайте слоя два пъти и преместете копията на дясно, така че да се оформи един цял правоъгълник, който да покрие фигурата с космите на четката (17e).
Слейте 3-те слоя.18/ Намалете Opacity на слоя с правоъгълника, за да виждате през него и отидете в Edit - Transform - Warp (18a).
Манипулирайте възловите точки за да получите приблизително формата на четината (18b), когато сте готови, натиснете Enter и върнете Opacity на 100%.
Задръжте Alt и кликнете на границата между слоя с линиите и слоя с четината, по този начин прибавихте Clipping Mask и скрихте излишното от линиите. Маркирайте двата слоя и ги слейте.
Сега маркирайте всички слоеве от четката и ги групирайте, именувайте групата "Brush".19/ Включете видимостта на групата с палитрата и я дублирайте - десен клик -> Duplicate Group.
Изключете пак видимостта и изберете копието, с десен бутон, изберете Convert to Smart Object.
По този начин получихте един обединен слой, като същевременно запазихте и слоевете в изключената група.
Трансформирайте новия слой с палитрата, така че тя да изглежда в перспектива и я преместете в долната част на документа.
По същия ред създайте обединен слой (Smart Object) и от групата с четката. Транасформирайте четката и я завъртете на 45 градуса, разположете я като на картинка (19).
Светлината идва от горния край и това е отразено върху палитрата, боите и дръжката, но върху четината предстои да го създадем.20/ Маркирайте обединения слой с четката и го растеризирайте - на пръв поглед той изглежда нормален слой, но на практика е Smart Object и не може да се работи в такъв слой с четка.
Вземете Burn Tool (O), с настройки показани на картинка (20a)и потъмнете дясната част на четината, както е показано на картинка (20b).
Вземете Dodge Tool (O)с настройките от картинка (20c) и направете светлата част, както се вижда на картинката (20d).21/ Вземете Pen Tool (P) и начертайте Shape layer със син цвят (21a).
С двоен клик отворете панела с ефектите и добавете Bevel and Emboss с настройки, показани на картинката (21b).
Четката вече е готова, сега маркирайте двата слоя и ги слейте.22/ Дублирайте слоя с четката, активирайте селекцията и оцветете в черно (22a).
Натиснете Ctrl+T, за да се покаже рамката за трансформация, задръжте Ctrl , така възловите точки ще станат независими и редактирайте рамката както се вижда на картинка (22b).
Това е сянката на четката, затова преместете този слой под слоя с четката.
Активирайте селекцията на палитрата, обърнете я (Select - Inverse) и натиснете Delete на слоя със сянката (22с).
Изберете Blend Mode: Multiply и Opacity: 40%(22d).23/ Добавете към слоя със сянката Filetr - Blur - Gaussian Blur - 3px.
Натиснете Q за влизане в режим на бърза маска (или бутона Quick Mask mode, който се намира в долната част на кутията с инструментите).
Вземете Gradient Tool (G), изберете черно-бял линеен градиент и начертайте диагонална линия от горния ляв, към долния десен ъгъл. Градиента ще се оцвети в червено (23b), натиснете отново Q за да излезете от режима на бърза маска и ще се появи селекция. Обърнете селекцията и натиснете Delete, така ще се получи плавен преход и сянката ще избледнее към края на палитрата (23c).С това работата ни приключи!Mоят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://psd.tutsplus.com/

Коментари

mi6leto_puh

яко,но твърде трудно за мен!

bibua

http://img405.imageshack.us/img405/7468/93954030.jpg


Uploaded with ImageShack.us
Хубав и полезен урок.Това успях да направя.

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.