Преглед на урок

Ръчен часовник

Ръчен часовник
1. Създайте нов документ (File>New) с размери 400 /500 pixels, резолюция 72 dpi и RGB цветови модел.
2. Създайте нов слой (Layer>New>Layer).
От кутията с инструменти изберете инструмента Elliptical Marquee Tool (в лентата с опции за инструментите за Feather, въведената стойност трябва да е 0px, защото опцията Feathering замъглява контурите чрез създаване на преходна граница между селекцията и граничните й пиксели, т.е. контурите на обекта, след запълване на селекцията с цвят, няма да са ясно очертани, ако стойността е по-голяма от 0px. При задържан клавиш Shift, начертайте кръгла селекция.
За Foreground изберете цвят ecf0ef.
Изберете инструмента Paint Bucket Tool и запълнете селекцията.3. От кутията с инструменти изберете инструмента Burn Tool.
В лентата с опции за инструментите имате възможност да изберете:
- вида и размера на четката, с която ще затъмнявате някои области в изображението;
-кои цветови гами на сивото можете да променяте: shadows- променяте тъмните гами на сивото, midtones- променяте средните гами на сивото и highlights- променяте светлите гами на сивото;
- дълбочината на затъмнението (exposure)- колкото е по-висока е стойността за тази опция, толкова по-тъмни стават областите, които обработвате с инструмента;
- възможност да рисувате като с пистолет за боядисване ( бутон airbrush).
В лентата с опции за инструментите направете следните настройки:4. Създайте засенчване, както е показано на изображението по-долу:5. Изберете инструмента Dodge Tool и направете следните настройки:6. Осветете някои части, както е показано на изображението:7. Създайте нов слой. С Elliptical Marquee Tool създайте малка, кръгла селекция и я запълнете с цвят bfa96d.8. В плаващата палитра Layers кликнете двукратно върху слоя, за да се отвори прозореца Layer Style. Приложете следните стилове:9. Създайте нов слой. С Elliptical Marquee Tool създайте отново малка, кръгла селекция и я запълнете с цвят 534e3b.10. Изберете Dodge Tool и направете следните настройки:11. Осветете, както е показано на изображението:12. Натиснете клавишната комбинация Ctrl+E, за да обедините селектираният слой и стоящия под него.
Кликнете с десен клавиш на мишката върху новия слой и от контекстното меню изберете Duplicate Layer. Изберете инструмента Move Tool и с помощта на стрелките от клавиатурата преместете кръгчето. Дублирайте още няколко пъти и местете кръгчетата, както е показано на изображението по-долу:13. Създайте нов слой. Изберете инструмента Rectangular Marquee Tool и създайте малка, правоъгълна селекция. Запълнете селекцията с цвят b5adb8. В палитрата Layers преместете слоя под слоевете с кръгчетата.14. Добавете следните стилове към слоя:15. Изберете инструмента Pen Tool в режим Path. Създайте форма като на изображението по-долу и я запълнете с цвят b4b2c7.16. Изберете Dodge Tool и направете следните настройки:17. Осветете, както е показано на изображението по-долу:18. Приложете следните стилове:19. Дублирайте слоя. Изберете Edit>Transform>Flip Horizontal. Изберете Move Tool и преместете формата, както е показано на изображението. При задържан клавиш Shift селектирайте слоевете, които оформят верижката. Кликнете с десен клавиш на мишката върху селектираните слоеве и от контекстното меню изберете Merge Layers.20. Приложете стила Color Overlay.

21. Дублирайте слоя. Изберете Edit>Transform>Flip Vertical. Изберете инструмента Move Tool и преместете формата, както е показано на изображението:22. Създайте нов слой. Изберете инструмента Shape Tool. Изберете фигурата Circle Thin Frame. Начертайте фигурата. Изберете инструмента Pen Tool, кликнете с десен клавиш на мишката върху очертанието на формата и от контекстното меню изберете Make Selection. Запълнете селекцията с цвят 595854.

23. Добавете следните стилове към слоя:

24. Създайте нов слой. При задържан клавиш Shift, с инструмента Elliptical Marquee Tool, начертайте кръгла селекция и я запълнете с цвят dadbd6.25. Приложете следните стилове:26. Изберете Horizontal Type Tool. Напишете цифрите, както е показано на изображението:27. Създайте нов слой. С Elliptical Marquee Tool създайте кръгла селекция и я запълнете с черен цвят:28. Към слоя приложете следните стилове:

29. Създайте нов слой. Изберете Ellipse Tool в режим Path. Начертайте кръг. Изберете Horizontal Type Tool и посочете с курсора очертанието на кръга. В долната част на курсора ще се появи вълнообразна черта, което означава, че кликвайки върху очертанието в този момент, текста ще се разположи по пътечката, която сте начертали.30. Въведете многократно главна латинска буква “I”.31. Приложете следните стилове:

32. Създайте нов слой. Изберете Polygonal Lasso Tool (може и с инструмента Pen Tool) и създайте селекция, както е показано на изображението по-долу.
Запълнете селекцията с цвят 765745.33. Изберете инструмента Burn Tool. Преместете селекцията надясно с помощта на клавиша от клавиатурата със стрелка, сочеща надясно. Изберете инструмента Burn Tool и затъмнете, както е показано на изображението по-долу.34. За Foreground изберете цвят #373236. Създайте нов слой и с Pen Tool в режим Shape Layer създайте нова форма.35. Създайте нов слой. С Elliptical Marquee Tool създайте малка, кръгла селекция и я запълнете с черен цвят.36. Приложете следните стилове:

37. Създайте нов слой. С Rounded Rectangle Tool в режим Path създайте селекция, като на изображението по-долу. Запълнете селекцията с цвят 8a8582. В палитрата Layers преместете слоя под всички останали слоеве.38. Преместете селекцията малко наляво. Изберете Dodge Tool. Натиснете клавишната комбинация Ctrl+Shift+I (Select>Inverse). Осветете, както е показано на изображението.Финално изображение:Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: poli1111
Източник: http://adobeperson.com/

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.