Преглед на урок

Телефон "Сони Ериксон S500i"

Телефон "Сони Ериксон S500i"
1. Създайте нов файл с размери 1500/1200 px, 72 dpi, RGB цветови модел.

2. Създайте нов слой. Ако мерителните ви линийки не са видими, изберете Edit>View>Rules. Изтеглете водачи, както е показано на изображението (за да изтеглите водачите е необходимо да кликнете с ляв бутон на мишката върху линийката и задържайки бутона да придвижите мишката до желаното място на екрана).
От кутията с инструменти изберете Rounded Rectangle Tool в режим Path. Радиусът на заобляне на ъглите е 55px.3. С инструмента Convert Point Tool можете да дооформите фигурата.4. За да преобразувате пътечката в селекция е необходимо да натиснете клавишната комбинация Ctrl+Enter или при все още избран инструмент Convert Point Tool да кликнете с десен клавиш върху пътечката и от контекстното меню да изберете Make Selection.5. За Foreground изберете цвят по желание, изберете инструмента Paint Bucket Tool и запълнете селекцията (Edit>Fill). Кликнете двукратно върху слоя в палитрата Layers, за да се отвори прозореца Layer Style. Приложете следните стилове:6. При задържан клавиш Ctrl, кликнете върху миниатюрата на слоя в палитрата Layers, за да заредите отново селекцията. Създайте нов слой. Запълнете го с цвят по желание. Изберете Edit > Free Transform, за да намалите ширината на формата с около 8 - 10 %. В лентата с опции за инструментите въведете стойност 90% в полето Set horizontal scale и 98% в полето Set vertical scale. Изберете Layer>Layer style>Gradient Overlay и направете следните настройки:7. Създайте нов слой. При задържан клавиш Ctrl, кликнете върху миниатюрата на предният слой, за да го селектирате. Запълнете слоя с цвят по желание. С помощта на инструментите Pen Tool и Convert Point Tool нарисувайте формата от изображението по-долу.Натиснете клавишната комбинация Ctrl+Enter, за да заредите селекцията. Изберете Edit>Clear, за да изтриете съдържанието на селекцията (или натиснете клавиш Delete от клавиатурата).8. Кликнете двукратно върху слоя в палитрата Layers, за да се отвори прозореца Layer Style. Приложете следните стилове:

9. Създайте нов слой. При задържан клавиш Ctrl, кликнете върху слой 2, за да го селектирате и запълнете селекцията с цвят по желание. Изберете Layer>Layer style>Gradient Overlay и направете следните настройки:10. Създайте нов документ с размери, например 40/40px. За Foreground изберете цвят #939292. От кутията с инструменти изберете Brush Tool. В лентата с опции за инструментите изберете размер на четката 9px. Направете точка, както е показано на изображението:Изберете инструмента Rectangular Marquee Tool. Направете правоъгълна селекция.Изберете Edit>Define Pattern. Отворете си отново документа с телефона. Изберете инструмента Rectangular Marquee Tool. Направете правоъгълна селекция в долната част, както е показано на изображението. Изберете Edit>Fill. В отворилият се прозорец Fill направете следните настройки:От падащото меню Custom Pattern изберете патерна, който току-що създадохте.В палитрата Layers намалете прозрачността на слоя на 40-50% и приложете следните стилове:11. Създайте нов слой. Ctrl+клик върху миниатюрата на слоя, разположен под слоя с патерна, за да го селектираме. Запълнете слоя с някакъв цвят. Изберете инструмента Rectangular Marquee Tool. Намалете временно прозрачността на слоя. Начертайте правоъгълна селекция, както е показано на изображението по-долу:Натиснете клавиш Delete, за да изтриете съдържанието на селекцията.Изберете Layer>Layer Style>Gradient Overlay:12. Създайте нов слой. Изберете инструмента Rectangular Marquee Tool (или Rounded Rectangle Tool). Очертайте правоъгълна рамка за екрана на телефона. За Foreground изберете цвят по желание. Запълнете селекцията. Приложете следните стилове върху слоя:

13. Изберете File>Open и отворете изображението, което искате да се вижда на екрана на телефона. Изберете Move tool и провлачете изображението в документа с телефона. Проверете дали сте вмъкнали изображението като нов слой, разположен над слоя с екрана на телефона. Изберете менюто на палитрата Layers и изберете Create Clipping mask (Alt+Ctrl+G).14. Създайте нов слой. Ctrl+клик върху слой 2, за да го селектирате. За Foreground изберете бял цвят. Изберете инструмента Gradient Tool. В лентата с опции за инструментите, от падащото меню Click to edit the gradient изберете градиент бяло/трансперант. Изберете опцията Linear Gradient и изтеглете градиента.Изберете Rectangular Marquee Tool. Начертайте правоъгълна селекция, по-голяма по размери от телефона. Изберете Select>Transform Selection и завъртете селекцията:Натиснете клавиш Enter, за да приложите трансформацията. Изберете Edit>Clear, за да изтриете съдържанието на селекцията. Select>Deselect. В палитрата Layers поставяме Opacity на слоя на 25%.
При избран слой с градиента, който току-що направихте, Ctrl+клик върху слоя с екрана на телефона, за да го селектирате. Изберете Layer>New>Layer via cut. В палитрата ще се появи нов слой, чийто съдържание ще бъде току-що изрязаната селекция. Намалете Opacity на слоя на 20%.15. Създайте нов слой. От кутията с инструменти изберете Rounded Rectangle Tool в режим Path и Radius около 10px. Начертайте формата, както е показано на изображението. Превърнете пътечката в селекция и запълнете с цвят по желание. Приложете следните стилове:

16. Изберете инструмента Ellipse Tool в режим Path. При задържан клавиш Shift начертайте кръг. С десен клавиш на мишката кликнете върху пътечката и от контекстното меню изберете Make Selection. Запълнете селекцията с черен цвят. Приложете следните стилове:17. Създайте нов слой. Създайте нов кръг и приложете следните стилове:18. Създайте нов слой, начертайте нов кръг и приложете следните стилове:19. Създайте нов слой, начертайте нов кръг. Изберете и приложете следните стилове:20. Създайте още един слой. Направете кръг, запълнете го с някакъв цвят и приложете следните стилове:

21. Създайте нов слой. Изберете инструмента Rounded Rectangle Tool в режим Path, с радиус около 10px. Начертайте клавиша, запълнете го с цвят по желание и приложете следните стилове:

22. С Rounded Rectangle Tool начертайте правоъгълен клавиш. Приложете следните стилове.

Създайте нов слой. Ctrl+клик върху предходния, за да го селектирате. Запълнете с бял цвят. Намалете Opacity на слоя на 20%. Изрежете, както в стъпка 14.

23. При задържан клавиш Shift, кликнете върху първият и последния слой в палитрата Layers. Кликнете с десен клавиш върху селектираните слоеве и от контекстното меню изберете Merge Layers. Layer>Duplicate layer, за да дублирате слоя. Edit>Transform>Flip Vertical. Изберете Move Tool и позиционираме отражението на телефона. Намалете Opacity на слоя на 30%. Кликнете върху иконата Add layer mask, намираща се в долната част на палитрата Layers. Изберете Gradient Tool и залейте с градиент черно/бяло.

Краен резултат:Моят опит:Автор: Alexandra Fomicheva

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: poli1111
Източник: http://demiart.ru/

Коментари

ina_nik25

Ехх... Аз имах такъв телефон... Ама го изпуснах в тоалетната (rofl) Иначе е много сполучливо...

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.