Преглед на урок

Плакат за откриване на дискотека

Плакат за откриване на дискотека
Ето какво ще правим:

Натиснете върху изображението за цял размер


Преди да започнем свалете тези четки и ги инсталирайте. За тези, кото не знаят как се инсталират четки, разархивирайте ги някъде, след което ги копирайте и ги поставете в c:/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop/Presets/Brushes. Ако сте пуснали фотошоп трябва да го спрете и да го пуснете, иначе няма да ги имате до следващото пускане.
Свалете също и този архив. В него са изображенията, които ще ни трябват за силуетите и за текстурата на задния фон.

1. Направете нов документ с размери 1000 на 1300. Залейте документа с #009cff.2. Направете 2 Водача, един хоризонтален и един вертикален от, View > New Guide. Position-а на хоризонталния сложете на 650 px, а на вертикалния на 500 px. Така ще се пресичат ж средата на документа и ще ни е по-лесно като правин някои форми. Можете да скривате и показвате водачите по всяко време като натиснете Ctrl+H.

3. Вземете Custom Shape Tool (U), изберете Registration Target 2 и с цвят #0025ad направете нова форма като задържате Alt и започнете да чертаете от средата на документа.Сложете Blend Mode, на слоя, на Soft Light.4. Отидете на File > Place и изберете texture1. Разширете картинката, така че да е колкото документа.Вземете Clone Stamp Tool (S) и премахнете тъмните места по левия горен и десния долен ъгъл.Сложете Blend Mode, на слоя, на Soft Light. Групирайте слоевете като ги селектирате и натиснете Ctrl+G. Кръстете групата bgr, bg или background, както и да е стига да знаете че това е групата със задния фон.5. Време е за диско топката. Отворете нов документ с размери 500 на 500 пискела. Вземете квадратна четка с размери 20 на 20 пиксела. Отворете прозореца с четки от Window > Brushes (F5). На Brush Tip Shape сложете Spacing на 110%. Така ще има определне разстояние между всеки квадрат.А на Other Dynamics сложете Opcity Jitter на 100%. Така всеки квадрат ще има различна прозрачност.6. Сменете foreground цвета на #777777 и направете един ред квадратчета на нов слой (Shift+Ctrl+N за нов слой), като започнете от ляво на дясно. За да сте си сигурни, че рисувате само хоризонтално или само вертикално задържайте Shift, докато рисувате.Направете още един слой (Shift+Ctrl+N) и направете още един ред квадрати, като гледате разстоянието между двата реда да е колкото разстоянието между самите квадрати, НО този път започнете от от дясно на ляво. По този начин квадратите няма да са точно един под друг и топката ще изглежда по реалистична.Повторете горните две стъпки докато не направите шест слоя.Сега слейте 6-те слоя, като ги слектирате и натиснете Ctrl+E. Дублирайте получения слой като натиснете Ctrl+J. Преместете го надолу. За да сте по-сигурни, че разстоянието между редовете е еднакво с това между отделните квадрати, приблежете достатъчно за да виждате какво е разстоянието, вземете Move Tool (V), преместете надолу дублирания слой, така че или да е долепен до горните квадрати или да има известно разстояние между тях, след това нагалсете пространството със стрелките. Това не е нужно ако можете да го нагласите без да използвате стрелките. Повторете процеса докато запълнете целия документ с квадрати.7. Слейте всички слоеве, като ги слектирате и натиснете Ctrl+E. И с Move Tool (V) преместете тази композиция в документа с плаката. Ако не разбирате това, натиснете CTrl+A, за да селектирте всичко, след това натиснете Ctrl+C, за да копирате селектираното, отидете на документа и натиснете Ctrl+V, за да поставите селектираното. Поставете квадрата в средата на документа, като натиснете Ctrl+T и промените X позицията на 500 и Y - на 650 пиксела.

Натиснете върху изображението за цял размер


Вземете Elliptical Marquee Tool (M) и задържайки Shift направете селкеция като почнете от горния десен или ляв ъгъл.

Натиснете върху изображението за цял размер


Отидете на Filter > Distort > Spherize. Сложете Amount na 100% и Mode на Normal.Натиснете върху изображението за цял размер


Сега натиснете Shift+Ctrl+I, за да обърнете селекцията, и натиснете Delete, за да изтриете ненужната част.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Натиснете Ctl+T и смалете топката с 20%.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Сега трябва да добавим светлина към топката. Отидете на Filter > Render > Lightning Effects и сложете настройките по-долу. Размера на сетлината се наглася от четерте точки в левия прозорец и се месте като кликнете на бялата точка в средата и я мърдате.

Вземете Reflection Pack четките и изберете най-подходящата според вас четка. На нов слой (Shift+Ctrl+N) направете едно отражение в горния десен ъгъл. Аз съм използвал четката оградена в червено с размер 200 пиксела. Можете да преименувате слоя на reflection или otrajenie, за да знаете, че е слоя с отражението.

Кликнете два пъти на слоя с отражението и сложете Inner Glow със настройките по-долу. Това ще направи отражението малко по видимо.Сега кликнете два пъти на слоя с топката и сложете отново Inner Glow със следните настройки:

Групирайте слоевете с топката в група с име disco ball.

10. Отворете silueti madami.jpg. Вземете Magic Wand Tool (W) и първо кликнете на главата на голямото момиче, след което като задържате Shift кликнете по-надолу към сивата част и така докато не селектирате цялото момиче. Като задържате Shift направете същото и върху другите момичета.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете Ctrl+C, след което се преместете на документа с плаката и натиснете Ctrl+V. Натиснете Ctrl+T и намалете височината и широчината на 25%. С Lasso Tool (L) селектирайте лявото момиче, десен клик и изберете Layer via Cut. Върнете се на предишния слой и направете същото с дясното момиче. Така ще пазпределим трите момичета на три слоя.

Натиснете върху изображението за цял размер


Върнете се на слоя с голямото момиче, натиснете Ctrl+T и и намалете размера с 50%.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Изтрийте слоя с дясното момиче. Сложете слоевете с двете момичета под групата с диско топката. Преместете средното момиче надолу и я центрирайте като сложете X позицията на 500 px. Сега отидете на слоя с лявото момиче и натиснете Ctrl+T. Завъртете момичето на -30 градуса.

Натиснете върху изображението за цял размер


Преместете и него надолу и го нагласете на каквото разстояние искате от средното стига да са скрити крата под топката.

Натиснете върху изображението за цял размер


Дублирайте слоя като натиснете Ctrl+J. Отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal. Наместете го от дясната страна на средното момиче, разстоянието да е еднакво с това между лявото и средното момиче.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Слейте трите слоя и кръстете получения слоя silueti_m. Кликнете два пъти на слоя и сложете Gradient Overlay със следните настройки:

Натиснете върху изображението за цял размер
Натиснете върху изображението за цял размер


13. Отворете silueti palmi.png. Вземете отново Magic Wand Tool (W) и кликнете на палмата.Понеже ни трябва само палмата вземете Lasso Tool (L) и задържайки Alt изрежете ненужната селекция.14. Натиснете Ctrl+C, за да копирате, и се върнете на документа с плаката. Натиснете Ctrl+V, за да поставите палмата. Натиснете Ctrl+T и намалете ширината и височината на 25%. Отидете на Edit > Transform > Flip Vertical. Преместете палмата под диско топката, както е показано. Слоя с палмата трябва да е по групата с диско топката. Не се притеснявайте от цветята на заден фон. Тях ще ги направим след палмите. Просто когато правих самоя плакат, заедно със скрийншотовете, бях направил цветята, когато ми дойде идеята за палмите.Дублирайте слоя (Ctrl+J), натиснете Ctrl+T и завъртете на 30 градуса и преместете палмата наляво и нагоре, така че да се закрива малка част от стъблото от топката.Дублирайте и този слой (Ctrl+J), отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal и с Move Tool (v) преместете палмата надясно. Също както и при четката, за да сте сигурни че местите хоризонтално или вертикално натискайте Shift докато местите.15. Слейте трите слоя с трите палми и кръстете получения слой silueti_p. Натиснете два пъти и сложете Gradient Overlay с настройките показани в изображението по-долу. Групирайте двата слоя със силуетите като ги слектирате и натиснете Ctrl+G. Кръстете групата silueti.

16. Направете нов слой (Shift+Ctrl+N). Слоя да бъде над групата със задния фон и под групата със силуетите. Вземете четките Fantasy Floral Part 5, използвайте четките, коити ви допадат най-много. Аз съм използвал първата с размер 400 пиксела. С нея съм направил два вертикални и два хоризонтални елемента. Другите елементи съм ги направил с sipky swirls free четките. Можете да въртите четките от прозеореца с четки Window > Brushes (F5). Там давате Brush Tip Shape и пишете на колко градуса искате да завъртите четката или въртите стрелката.Сега сложете Blend Mode, на слоя с цветята, на Soft Light.17. Време е за звездите. Вземете Custom Shape Tool (U) и изберете, която искате звезда. Аз избрах оградената в червено. Можете да намерите звездните форми като кликнете на стрелкичката в горния десен ъгъл на малкото прозорче за избиране на форма и от там да изберете All. Сега като задържате Shift, за да бъдат звездите перфектни, направете колкото искате и с какъвто размер искате звезди. За да не е всяка звезда на отделен слой натискайте отново Shift. По този начин звездите ще ги правите на един слой.

Ако сте направили звездите на отделни слоеве по погрешка слейте ги, като ги селектирате и натиснете Ctrl+E. Кликнете два пъти на слоя със звездите и сложете Gradient Overlay. 25% и 75%, които виждате на изображението по-долу е позицията на стрелката (Location). групирайте слоя с цветята и слоя със звездите в група наречена ornamenti.

18. Време е за сложим малко текст. За текста на моя плакат използвах този шрифт, но шрифта зависи от вас. Ако не знаете как се инсталира шрифт, разархивирайте го някъде, отидете в контрол панела, там има една папка Fonts, влезте в нея, копирайте шрифта и го поставете там. Вземете Type Tool (T) и напишете какъвто искате текст. Поставете го където искате. Целят ми текст се състои от три части за другите две съм обяснил по-долу. Параметрите на първата част от текста ми са показани в по-долното изображение. Слоевете с текста съм ги поставил над всички останали слоеве, в случай, че се застъпят някъде с някой елемент и да се окаже, че са под него.Сега нека добавим малко ефект към текста. Кликнете два шъти на слоя и сложете Gradient Overlay със следните настройки:

19. Сега следва втората част от моя текст. Напишете of със същите параметри като на предишния текст.Поставете го в средата на документа. Alt+Click върху иконата на слоя с диско топката. Дайте десен клик на слоя с of и изберете Rasterize Layer (Rasterize Type). Отидете на Filter > Distort > Spherize. Сложете Amount на 100% и Mode на Normal.Кликнете два пъти на слоя с текста и сложете Color Overlay с цвят: #02cc02.

20. Ето и третата част. Напишете palm club най-долу на документа. Параметрите на текста показани в по-долното изображение. Ограденото в червено бутонче прави текста по дебел.Сега дайте десен клик на слоя с текста the grand opening и изберете Copy Layer Style. После десен бутон на слоя с текста palm club и изберете Paste Layer Style. Сега кликнете два пъти на слоя и променете ъгъла на градиента (Angle) на 45 градуса.Готови сме.

Натиснете върху изображението за цял размер


Урокът е авторски.

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nikolai_t_93

Коментари

plamena_velichkova

благодаря за чудесния урок ! ще ми свърши доста добра работа, ето и моят плакат , мисля , че се получи добре :)

E:\plamena\photoshop izobrajeniq

plamena_velichkova

само кадето нз от каде да заредя изображението хахахаха

Vesi86

Урокът е много хубав! Благодаря на автора!
Ето и моя опит:
http://www.prikachi.com/images/468/61204

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.