Преглед на урок

Кирби

Кирби
1. Създайте нов документ (File>New). Изберете инструмента Elliptycal Marquee Tool и при задържан клавиш SHIFT очертайте кръгла селекция. За foreground изберете цвят #FEBECF, а за background- #B37D8D. Изберете инструмента Gradient Tool и изтеглете линеен градиент в посока отдолу- нагоре.2. Създайте нов слой (Layer>New> Layer). Изберете отново инструмента Elliptycal Marquee Tool и начертайте елипсовидна селекция. За Foreground изберете бял цвят. Изберете инструмента Paint Bucket Tool и запълнете селекцията.Приложете Filter>Blur>Gaussian Blur с радиус около 10-30 px.Изберете Edit>Free Transform (Ctrl+T) и преместете формата малко нагоре и наляво, както е показано на изображението по-долу.Намалете Opacity на слоя на 50%.Същият ефект можете да постигнете, ако изберете инструмента Ellipse Tool, задържите клавиш Shift (за да начертаете кръг, а не елипса) и чертаете кръг. След това с десен клавиш на мишката кликвате върху очертанието на кръга и от контекстното меню избирате Make Selection. В прозореца Make Selection за Feather Radius въвеждате стойност 30-40 px, поставяте отметка пред New Selection и кликвате върху Ок. Запълвате селекцията с желаният цвят (в случая с бял цвят). Намалете прозрачността (Opacity) на слоя.

3. Създайте нов слой. Изберете Elliptycal Marquee Tool. Очертайте овална форма, наподобяваща яйце, която ще е крака на Кирби. Запълнете селекцията с цвят #E45032.Натиснете клавишната комбинация CTRL+J, за да дублирате слоя. Преместете двата слоя под слоя с тялото на Кирби.Селектирайте слоя с левият крак. Натиснете клавишната комбинация CTRL+T и завъртете крака малко надясно и след това го преместете малко надясно, както е показано на изображението по-долу. Същите действия повторете със слоя на който сте нарисували десният крак.4. Създайте нов слой над слоя с левият крак. Изберете инструмента Elliptycal Marquee Tool и начертайте елипсовидна селекция. Изберете Select>Transform Selection и позиционирайте селекцията.Запълнете селекцията с черен цвят. За да се получи форма, подобна на сянка, приложете изрязваща маска (Clipping mask- от менюто на палитрата Layers изберете командата Create Clipping mask или натиснете клавишната комбинация Alt+Ctrl+G ).Приложете Filter>Blur>Gaussian blur с радиус около 3-8 px.Намалете Opacity на 10-20%.5. По подобен начин ще направим сянка в долната част на ходилото. Сянката пада от тялото и ходилото. Не може да има сянка на местата, където светлината пада директно върху дадена област.6. На нов слой с инструмента Elliptycal Marquee Tool начертайте яйцеподобна форма, която ще играе ролята на ръка на Кирби. Запълнете селекцията с цвят #fec2d2.Авторът е решил, че точно в този момент трябва да направите сянката на Кирби.
С Elliptycal Marquee Tool, на нов слой, създайте дълта, тясна елипса и я запълнете с черен цвят. Поставете този слой под всички останали слоеве, над слоя Background.Приложете Filter>Blur>Gaussian Blur с радиус 3-6 px.7. Изберете слоя с ръката и я позиционирайте. Дублирайте слоя. Изберете Edit >Transform>Flip Horizontal. С Move Tool и стрелките от клавиатурата позиционирайте другата ръка.

8. За да направите сенките използвайте същите техники, които използвахте за сенките на краката.За да добавите малко осветеност към ръцете, начертайте елипсовидни форми, запълнете ги с бял цвят, приложете филтъра Gaussian Blur и намалете прозрачността им.

9. Създайте нов слой. Изберете Elliptycal Marquee Tool. Начертайте малка овална селекция, запълнете я с розов цвят.Изберете Filter>Blur>Gaussian Blur с радиус 2-5 pixels.Натиснете Ctrl+J, за да дублирате слоя и преместете формата в дясната част на лицето.Създайте нов слой. Начертайте дълга овална форма и я запълнете с черен цвят (окото на Кирби).Кликнете двукратно върху слоя, за да се отвори прозореца Layer Style. Приложете следните стилове:

Създайте нов слой. Начертайте малка овална форма в горната част на окото и я запълнете с бял цвят.Изберете Layer>Layer Style>Stroke и приложете следните настройки:

При задържан клавиш Shift кликнете последователно върху всички слоеве, които образуват окото, за да ги селектирате. От менюто на палитрата Layers изберете New Group from Layers. Дайте наименование на групата left eye. Дублирайте групата и с инструмента Move Tool позиционирайте дясното око.Селектирайте слоевете с бузките и очите, изберете Edit>Free Transform и позиционирайте.10. Създайте нов слой. За Foreground изберете керемиденочервен цвят.
В лентата с опции за инструментите можете да изберете дали да направите нова селекция (new selection), дали да добавите селекция към вече съществуваща (add to selection), дали да извадите селекция от вече съществуваща (Subtract from selection) или да остане селектирано само сечението между две селекции (Intersect with selection). Например, за да получите този резултатединствено с инструментите за селекция е необходимо да направите следното:
Изберете инструмента Elliptycal Marquee Tool. Начертайте елипсовидна селекция.Изберете инструмента Rectangular Marquee Tool. В лентата с опции за инструментите изберете Subtract from selection. Начертайте правоъгълна селекция, така че да премахнете горната половина на елипсата.Ще получите тази фигура:Можете да запълните с цвят.Създайте нов слой, начертайте кръг, който да застъпва само част от устата. Запълнете го с розов цвят, приложете изрязваща маска и променете Blending mode на слоя на Overlay.Приложете Layer>Layer Style>Inner Glow:Финално изображение:Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: poli1111
Източник: http://www.tutorialkit.com/

Коментари

Semi3333

мн е хубав урока ето какво направих аз

http://prikachi.com/images.php?files/1509207k.jpg

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.