Преглед на урок

Магически крилат ботуш

Магически крилат ботуш
Авторът е използвал следните изображения:

Boot Photo

Wood Texture

Bird Photo (Wings)

1. Създайте нов документ (File>New) с размери 600/600px. Създайте нов слой (Layer>New>Layer) с наименование gradient background. За Foreground изберете цвят 493B24, а за Background: 000000. Изберете инструмента Gradient Tool. B лентата с опции за инструментите изберете Radial Gradient и изтеглете градиента от центъра към външната част на документа.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


2. Внесете изображението на текстурата като нов слой. Дайте наименование на слоя wood texture.

Натиснете върху изображението за цял размер


Променете blend mode на слоя на soft light и намалете opacity to 65%.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. В палитрата Layers проверете дали е избран слоя wood texture (ако не е избран го изберете). Изберете image>adjustments>levels и направете следните настройки:Натиснете върху изображението за цял размер


4. Отворете във фотошоп изображението на старият ботуш. С някой от инструментите за селектиране (с Pen Tool или чрез прилагате на маска) премахнете фона от изображението. За да извърши това авторът е използвал инструмента Lasso Tool. Когато сте готови, внесете изображението на ботуша в документа, който създадохте.Изберете Edit>Transform>Flip Horizontal, за да получите огледалния образ на ботуша в хоризонтално направление.
Изберете Edit>Free Transform и позиционирайте ботуша в средата на документа.

Натиснете върху изображението за цял размер


5. Изберете image>adjustments>levels и приложете настройките, дадени на изображението по-долу.Върнете стойността на opacity на слоя wood texture на 100%.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Кликнете двукратно върху слоя с ботуша в палитрата Layers, за да се отвори прозореца Layer Styles. Изберете стила drop shadow и направете следните настройки:Натиснете върху изображението за цял размер


7. Сега ще трябва да внесете в документа изображение на крило. Можете да ползвате изображението на корморана и да си го изрежете от там. След това чрез командите copy и paste да го внесете в документа.
Edit>transform>flip horizontal, за да получите огледален хоризонтален образ на крилото.
Edit>Free Transform, за да ротирате.
Move Tool, за да позиционирате крилото.
Еdit>transform>distort, за да нагодите крилото според ъгъла на който е разположен ботуша.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


8. Изберете инструмента eraser brush и мека четка. Обработете крилото на мястото, където се свързва с ботуша, за да предадете плавно свързване между двата обекта.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Изберете image>adjustments>color balance и направете следните настройки:10. Изберете image>adjustments>levels и приложете настройките от изображението по-долу:Натиснете върху изображението за цял размер


11. Дублирайте слоя с крилото (Layer>Duplicate Layer). Преместете дублираният слой под слоя boot. С инструмента Move Tool позиционирайте крилото. Изберете edit>transform>distort и изкривете крилото спрямо положението на ботуша.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Създайте нов слой между слоевете boot и wing 1. Наименовайте го wing shadow. Изберете инструмента Brush Tool. Изберете мека четка и поставете Opacity за четката окоро 10%. Нарисувайте сянката, хвърлена от крилото върху обевката, както е показано на изображението по-долу.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Обърнете внимание на контурите на крилото. Забележете, че по краищата на крилото има тънка бяла ивица, която трябва да се премахне.
При задържан клавиш Ctrl, кликнете върху миниатюрата на слоя wing 1, за да го заредите като селекция. Изберете Select>Modify>Contract и в отворилия се прозорец въведете стойност 1px. По този начин свихте селекцията с 1px. Изберете Select>Inverse, за да обърнете селекцията и след това натиснете клавиш Delete. Бялата ивица вече я няма. Същото направете и със слой wing 2.

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Добавете светлинен ефект.
Дублирайте слоят boot. Кликнете с десен клавиш на мишката върху дублирания слой и от контекстното меню изберете clear layer styles, за да премахнете стила Drop Shadow. Изберете filter>render>lens flare, за да добавите светлина:Натиснете върху изображението за цял размер


15. Изберете слоя wood texture. Приложете филтъра lens flare към него.Натиснете върху изображението за цял размер


16. Създайте нов слой и го наименовайте light sparks. За Foreground изберете цвят FCA93D. Изберете инструмента Brush Tool. Изберете Window>Brushes (F5). В прозореца Brushes направете настройките, дадени по-долу. Ще нарисувате искриците, излизащи от източника на светлина, разположен върху ботуша. Когато сте готови, намалете Opacity на слоя на 50%.Натиснете върху изображението за цял размер


17. Намалете диаметъра на четката на 2px. Променете цвета на Foreground на FFD555. Създайте нов слой с наименование light sparks smaller. Нарисувайте още искрици, но този път с по-малък диаметър.

Натиснете върху изображението за цял размер


18. Изберете Layer>Layer Style> Outer glow. Това ще накара искриците да заблестят.Натиснете върху изображението за цял размер


19. Създайте нов слой. Намалете диаметъра на четката и добавете още по-малки искрици. Кликнете с десен клавиш върху слоя light sparks и от контекстното меню изберете copy layer styles. Сега клик с десен клавиш върху слоя light sparks smaller и от контекстното меню изберете paste layer styles. По този начин приложихте стила outer glow към последният слой, който създадохте.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. Изберете слоя wood texture. Изберете инструмента Lasso Tool и селектирайте едно от дървените панелчета. Изберете Edit>Copy и след това Edit>Paste. Дайте наименование на новият слой wood panel 1. Променете blend mode на слоя на color dodge. Намалете opacity на слоя на 50%.

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Кликнете двукратно върху слоя в палитрата Layers, за да се отвори прозореца Layer Styles и приложете стила drop shadow. По този начин дървеното панелче ще изпъкне пред дървената текстура.
Изберете инструмента eraser brush с голяма мека четка и изчистете левият и десният край на дървеното панелче, за да създадете усещане за сливане с текстурата.22. Повторете стъпките 21 и 22, за да създадете второ дървено панелче.

Натиснете върху изображението за цял размер


23. Изберете инструмента smudge tool. В лентата с опции за инструментите, за опцията strength изберете 100%. Изберете слоя boot. Удължете връвките на ботуша.
За да направите дясната връвка, изберете инструмента Quick Selection Tool. Селектирайте част от лявата връвка. Изберете Edit>Copy и след това Edit>Paste. За да завъртите и позиционирате, изберете Edit>Free Transform и Move Tool.

Натиснете върху изображението за цял размер


24. В палитрата Layers изберете слоя wing1. Дублирайте го и дайте наименованието wing 1 blur на дублираният слой. Изберете filter>blur>gaussian blur с радиус 2px. Преместете слоя wing 1 blur под слоя wing1.
Изберете слоя wing 1. Изберете layer>apply layer mask>reveal all. Изберете голяма, мека четка и маскирайте горният ляв ъгъл на крилото, за да създадете впечатрение за движение.
Повторете тези действия за слоят wing 2.Натиснете върху изображението за цял размер


25. Изберете слоят boot. Изберете инструмента eraser brush. С голяма, мека четка изтрийте краищата на удълженията на връвките, които направихте, за да създадете впечатление, че се губят в черния фон на изображението.

Натиснете върху изображението за цял размер


26. Изберете най-горният слой в палитрата Layers (този слой би трябвало да е light sparks smaller). В долната част на палитрата Layers се намира иконата Create new fill or agjustment layer. Изберете иконката и от контекстното меню изберете корекционния слой gradient map.

Натиснете върху изображението за цял размер


27. В палитрата Layers намалете opacity на слоя на 10% и променете blend mode на overlay.

Натиснете върху изображението за цял размер


Краен резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит:Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: poli1111
Източник: http://psdfan.com/

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.