PHP

Вграждане на PHP в HTML

Изтриване на файлове

Създаване на база данни

Създаване на списък с бази данни

Изтриване на база данни

Записване на информация за потребителите

Запис във файл

Отваряне и затваряне на файлове

Копиране и преименуване на файлове

Включване на файлове

Конструкции на цикли for, while, do-while

Конструкция switch

Конструкция If

Игра - магически сайт

Функции

Страници:първа|«|1|2|3|4|5|»|последна