Етикет: Ефекти

Текст на дърво

Водна еферия

Промяна цвета на ириса на окото в Gimp

Горещо сияние

Цветен текст

Абстрактен фон

Създайте призрачен ефект

Корекция на наклона на снимка

Енергия

Златен текст

Plasticlogo Текст

Графика от снимка

Подгъване на снимка

Анимирана презентация

Текст с "Високо Напрежение"